Globálny úspech spoločnosti IDS Scheer pokračuje aj v prvom štvrťroku 2007

Tlačový servis  /  11. 05. 2007, 09:56

V prvom štvrťroku 2007 zvýšila spoločnosť IDS Scheer zisk na 96.0 mil. EUR, čím prekonala minuloročný výsledok o 13% (r. 2006 – Q1: 85.0 mil. EUR). Zároveň tým prekonala 10% rast, ktorý spoločnosť predpokladá pre fiškálny rok 2007.

Zisk vzrástol o 14.5%. Zisk pred započítaním úrokov, daní a amortizáciou aktív (EBITA) – vzrástol o 8% na 10.4 mil. EUR (rok 2006: 9.6 mil. EUR). Ukazovateľ EBITA na úrovni 10.8% (r. 2006: 11.3%) bol vyšší ako hodnota 10.2% predpokladaná pre celý fiškálny rok 2007. Rast profitability spôsobil prudký rast tržieb z predaja licencií produktov ARIS Platform, svetového lídra softvérových riešení pre business process management. Tieto výsledky podporujú korporátnu stratégiu pozostávajúcu z rozširovania vysoko ziskových produktov softvérovej platformy ARIS, intenzívnej spolupráce s partnermi a posilnenia pozície spoločnosti ako medzinárodného priekopníka v oblasti business process management.

V oblasti produktov, zahŕňajúcej predaj ARIS licencií, ich údržbu a poradenské služby sa v prvom štvrťroku 2007 zvýšili tržby o 24% na 32.4 mil. EUR. Pri hodnote 8.1 mil. EUR bol ukazovateľ EBITA oproti minulému roku vyšší o 18% a jeho hodnota opäť dosiahla vysokú úroveň 24.9% (rok 2006: 26.3%).

Výsledkom predaja ARIS licencií sú tržby spoločnosti IDS Scheer vo výške 16.0 mil. EUR. To znamená oproti rovnakému obdobiu v minulom roku nárast o 47% (rok 2006: 10.8 mil. EUR). Tržby za údržbu vzrástli o 30% na 4.5 mil. EUR. ARIS služby, ku ktorým patria služby súvisiace s produktom ako napr. školenia, vygenerovali tržby vo výške 11.9 mil. EUR, čo je nárast o 1.4%.

V oblasti konzultingu primárne orientovaného na oblasť SAP, vzrástli v prvom štvrťroku 2007 tržby o 8% na 63.6 mil. EUR. Najdôležitejšie odvetvia sú pre IDS Scheer chemický/farmaceutický, spotrebný a strojárenský priemysel, pričom posledné dve zároveň vykazujú najvyššiu úroveň rastu. Tržby z predaja licencií tretích strán sú alokované v tržbách v oblasti poradenstva. Tržby z predaja licencií produktov SAP All-in-One a SAP Business One klesli v sledovanom období na 5.7 mil. EUR (rok 2006: 6.4 mil. EUR).

EBITA spoločnosti IDS Scheer v oblasti poradenských služieb dosiahla v prvom štvrťroku aktuálneho fiškálneho roku 2.3 mil. EUR (rok 2006: 2.7 mil. EUR). Hodnota ukazovateľa EBITA vzrástla na 3.6% (rok 2006: 4.6%), čo znamená významný nárast v porovnaní s tromi predchádzajúcimi štvrťrokmi roku 2006.

V prvom štvrťroku 2007 vytvorila spoločnosť IDS Scheer EBIT 9.9 mil. EUR po 8.9 mil. EUR v predchádzajúcom roku, čo je nárast o 11%. Na základe rastu tržieb spoločnosti dosiahol ukazovateľ EBIT v prvom štvrťroku aktuálneho fiškálneho roku úroveň 10.3% (rok 2006: 10,5%).

Čistý štvrťročný zisk bol oproti rovnakému obdobiu minulého roku vyšší o 7%, čo znamená 5.9 mil. EUR. Čistý zisk zahŕňa finančný výsledok 0.2 mil. EUR (rok 2006: 0.1 mil. EUR) a daňové náklady vo výške 4.1 mil. EUR (rok 2006: 3.5 mil. EUR).

K 31. marcu 2007 mala spoločnosť IDS Scheer 2 854 zamestnancov. To znamená o 257 zamestnancov viac ako v predchádzajúcom roku (2 597).

Neprehliadnite: