TÚ SR priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk

Tlačový servis  /  11. 05. 2007, 09:55

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk, čo je o 247,3 mil. Sk viac oproti plánovanému príjmu. Najvyšší podiel na príjmoch úradu až 509 mil. Sk tvorili príjmy súvisiace so správou frekvenčného spektra.

V uvedenej sume je započítaná aj jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií pre 3. mobilného operátora vo výške 150 mil. Sk. Výdavky úradu predstavovali 114 mil. Sk, z toho 103 mil. Sk tvorili bežné výdavky (mzdy, poistné, energie, cestovné výdavky, údržba a pod.).


Vývoj skutočných príjmov a výdavkov TÚ SR


2003

2004

2005

2006

príjmy

330,2

334

394

562,5

výdavky

100,2

103,8

102,2

114

Výročné správy TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Odpocet/index.html

Neprehliadnite: