NašePlaty.sk – Najlepšie sú na tom tridsiatnici

Tlačový servis  /  11. 05. 2007, 09:52

NašePlaty.sk - internetový server špecializovaný na oblasť monitorovania platových podmienok zverejnil priemerné platy vypočítané z dát získaných od užívateľov internetu v mesiaci apríl. Výsledky prieskumu platov sú dostupné na serveri www.naseplaty.sk .

Celkovo boli pre prieskum spracované dáta od 4525 respondentov. Priemerné platy boli vypočítané pre 221 pracovných profesií, ktoré sú zverejnené na serveri.

Z prieskumu vyplynulo, že z hľadiska vekovej štruktúry najlepšie ohodnotenými sú zamestnanci vo veku 31 až 40 rokov.
Respondenti zo štátneho sektoru v priemere zarobia 22 tisíc Sk, v súkromnom sektore 33 tisíc Sk.

63% respondentov je zamestnaných v domácich firmách alebo štátnych inštitúciách s priemerným platom 27 tisíc Sk. Respondenti zo zahraničných spoločností zarábajú 36 tisíc Sk a tvoria 37% respondentov.

Celkom sa v rámci servera uskutočňuje prieskum platov pre viac ako 400 pracovných pozícií. V priebehu apríla sa do prieskumu zapojili respondenti z 324 rôznych pracovných pozícií, z ktorých bolo už 221 spriemerovaných a zverejnených.

Celkovo priemerný plat všetkých respondentov, užívateľov internetu, je 30 600 Sk.

Neprehliadnite: