Nový zákon o elektronických komunikáciách!

Peter Polakovič  /  28. 12. 2002, 00:00

OŽIVENÉ / Zákon by mal kompletne nahradiť existujúci zákon o telekomunikáciách, pričom by mal zaviesť nový regulačný rámec EÚ do právneho poriadku SR. Pre spotrebiteľa by mal priniesť výhodnejšie ceny, kvalitu a lepší výber služieb. Telekomunikačný úrad SR sa stane národným regulačným orgánom v elektronických komunikáciach.

Ešte začiatkom novembra sme Vás informovali o pripravovanom znení programového vyhlásenia Vlády SR. Okrem iného sa v ňom uvádza, že „Vláda pripraví zákon o elektronických komunikáciách prenášajúci nový regulačný rámec EÚ tak, aby mohol byť schválený ešte pred prijatím SR do EÚ“. Ako sme sa dozvedeli, koncom leta bol vypracovaný legislatívny zámer zákona o elektronických komunikáciach. Viac informácii nám poskytol Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu SR: „Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďaľší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

 

O legislatívnom zámere zákona o elektronických komunikáciách v novembri rokovala Legislatívna rada vlády. Po zapracovaní pripomienok ho odporučila vládnemu kabinetu schváliť. „Návrh legislatívneho zámeru zákona o elektronických komunikáciach spracovali špecialisti Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica (VÚS) v súčinnosti  s odborníkmi z Protimonopolného úradu SR a Telekomunikačného úradu SR pod gestorským vedením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,“ hovorí R.Vavro. „Vzhľadom na priebeh prístupového procesu a maximálne úsilie o dosiahnutie vstupu SR do EÚ bude zapracovaný nový regulačný rámec EÚ do právneho poriadku SR od 1.1.2004, alebo najneskôr tak, aby bol nový zákon účinný dňom vstupu Slovenskej republiky do EÚ.

 

V programovom vyhlásení Vlásy SR sa taktiež píše, že „Vláda pripraví podmienky pre sústredenie kompetencií v oblasti regulácie a koordinácie elektronickej komunikácie a rozvoja informačnej spoločnosti z rôznych orgánov na jeden regulačný orgán.“ V súvislosti s touto skutočnosťou bude potrebné vybudovať silný a nezávislý orgán na vykonávanie regulačných činností. „Podľa pripravovaného zákona bude TÚ SR národným regulačným orgánom v elektronických komunikáciach. Úlohou úradu bude podporovať hospodársku súťaž, podporovať záujmy obyvateľov SR a prispievať k rozvoju vnútorného trhu,“ dodáva R.Vavro.

 

 

Na budúci týždeň sa na Inet.sk dočítate o pripravovanom zákone o elektronickom podpise ešte viac. Spracuvávame totiž článok o hodnotení Telekomunikačnej politiky za roky 1998-2002, ktoré uverejnilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Priotitou ministerstva je pritom práve spomínaný zákon. Zatiaľ si môžete prečítať o Telekomunikačnom zákone v špecializovanej sekcii internetového denníka Inet.sk.

Neprehliadnite: