Objavená ďalšia kritická chyba v prehrávači Apple Quick Time

Anton Ján Vrban  /  27. 04. 2007, 10:11

V poslednom čase bolo u produktoch spoločnosti Apple objavených veľa bezpečnostných chýb a rizík. Pred pár dňami bola nájdená veľmi kritická chyba aj v prehrávači Apple QuickTime, ktorá sa týka všetkých verzií od Apple QuickTime 3.x.Kvôli tejto chybe môže útočník jednoducho napadnúť a získať kontrolu nad ktorýmkoľvek počítačom s webovým prehliadačom, ktorý ma okrem Java pluginu nainštalovaný a aktivovaný aj zásuvný modul QuickTime.

Spoločnosť Apple zatiaľ nevydala žiadnu bezpečnostnú záplatu, ktorá by túto chybu odstránila. Zatiaľ sa teda odporúča deaktivácia jedného zo zásuvných modulov v prehliadači a navštevovanie len dôveryhodných stránok.

Zdroj: http://secunia.com/advisories/25011/

Neprehliadnite: