AIMmonitor: Najčastejšie používajú internet ľudia vo vekovej kategórií 15 až 24 rokov

Tlačový servis  /  20. 04. 2007, 12:53

Z výsledkov februárového merania slovenského internetu je zrejmé, že najčastejšie používajú internet ľudia vo vekovej kategórií 15 až 24 rokov a najväčšou skupinou sú ľudia pripájajúci sa minimálne 21 dní do mesiaca. Tieto informácie vyplývajú z výsledkov februárového merania slovenského internetu AIMmonitor, ktorý realizuje spoločnosť MEDIARESEARCH Slovakia s.r.o.

Ako často pristupujú slovenskí užívatelia na internet?

Z výsledkov februárového merania slovenského internetu vyplýva, že najväčšie percento pripadá na tzv. „heavy users“, ktorí navštívia internet aspoň 21 krát do mesiaca. Ide o 407 561 užívateľov, čo predstavuje 25,56 %. Naproti tomu sú druhou najväčšou skupinou užívatelia, ktorý pristupujú na internet 1-5 krát do mesiaca. Pri 22,92 % to je 365 491 užívateľov.


1-5 dní v mesiaci            22,92 %

6-10 dní v mesiaci          17,22 %

11-15 dní v mesiaci         15,94 %

16-20 dní v mesiaci         18,36 %

21 a viac dní v mesiaci     25,56 %


Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, Február 2007Aké je vekové zloženie návštevníkov slovenského internetu?

Podľa vekového rozdelenia je najpočetnejšia skupina v rozmedzí 15-24 rokov s počtom 613 895 užívateľov, čo predstavuje 38,50 %. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky tvorila v roku 2005 celková populácia v tejto vekovej kategórií 855 635 ľudí. To znamená, že takmer 72 % ľudí v tomto veku použilo internet aspoň jeden krát v priebehu februára. Oproti tomu v kategórií 55+ je táto hodnota na úrovni 7 %. Z viac ako milióna obyvateľov starších ako 55 rokov sa na internet pripojilo iba 85 621 ľudí.


Vek 15-24         39,04 %

Vek 25-34         24,83 %

Vek 35-44         15,65 %

Vek 45-54         15,03 %

Vek 55 a viac     5,45 %


Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, Február 2007

Neprehliadnite: