Kompatibilita aplikácie 2Ring pre správu Cisco IP telefónie je potvrdená

Tlačový servis  /  20. 04. 2007, 12:44

Svetový líder v oblasti sieťových technológií spoločnosť Cisco Systems, Inc. má na Slovensku prvého Technology Developer partnera, ktorým sa stala spoločnosť 2Ring na základe certifikácie vlastnej aplikácie MACC (Multitenant Admission Control Center). MACC je unikátne webové riešenie na zdieľanie Cisco Unified CallManagera (CCM) viacerými spoločnosťami alebo pobočkami jednej spoločnosti, ktorého cieľom je uľahčiť a zefektívniť správu CCM.

Pre dosiahnutie tejto úrovne partnerstva, musel 2Ring splniť špeciálne CISCO požiadavky v oblasti starostlivosti o zákazníkov“, povedal riaditeľ spoločnosti 2Ring Ing. Ondrej Smolár. Ďalej dodáva, že aplikácia MACC prešla mimoriadne náročným certifikačným procesom a intenzívnymi testami na zabezpečenie najvyššej úrovne kompatibility so CISCO riešeniami. Certifikácia prebehla hladko, bez výhrad a bez jedinej pripomienky k funkčnosti zo strany Cisco Systems. MACC sa tak stala 1. certifikovanou aplikáciu tohto druhu v Strednej Európe.

Medzi najväčšie výhody a prínosy MACC aplikácie nesporne patrí možnosť využiť jeden CCM cluster na poskytovanie IP telefónie viacerým nájomníkom bez absencie pocitu použitia vlastnej IP telefónie, keďže MACC umožňuje plnohodnotne zdieľať jednu inštanciu CCM rôznymi skupinami, akými sú napríklad spoločnosť, divízia či pobočka. Výhodou číslo dva je udržanie poriadku v inštalácii CCM (telefónne prístroje, linky, číslovací plán), ktoré sú prideľované každej organizácií podľa prednastavených limitov.


Medzi ďalšie prednosti patrí rýchly a zároveň jednoduchý manažment zariadení a liniek prostredníctvom hromadnej administrácie za použitia šablón. Problémom nie sú ani požiadavky, ktorých aplikovanie v čase produkčnej prevádzky IP telefónie by mohlo byť problematické - MACC obsahuje mechanizmus umožňujúci administrátorom vytvoriť skupinu požiadaviek a oddialiť ich spustenie na čas, v ktorom je IP telefónia využívaná minimálne (napr. po polnoci).

Používateľ takisto získava istú nezávislosť od centrálneho správcu pre vykonávanie úprav špecifických nastavení, ako i v oblasti registrácie a zapojenia nového telefónu. Primárny správca CCM sa tak vyhne výkonu rutinných úloh.

Súčasní používatelia tohto pokrokového riešenia vo veľkej miere oceňujú najmä výhodu presunu rutinnej administrácie Cisco IPT na nájomníkov. Konečný efekt používania MACC je merateľný výrazným znížením investičných a prevádzkových nákladov spoločnosti, ktorá zabezpečuje správu a prenájom služieb IP telefónie, pri porovnaní s ostatnými riešeniami nahradzujúcimi MACC. Za všetky spomeňme napríklad vznik separátnej IP telefónie pre každého nájomníka alebo centralizovaná administrácia jedného CCM bez možnosti prístupu nájomníkov k správe.

Hlavným impulzom pre vývoj aplikácie MACC boli neustále narastajúce požiadavky zo strany klientov a samotná skutočnosť trhovej absencie daného produktu. Úspešné získanie certifikátu pre túto aplikáciu, ktorý oprávňuje 2Ring  popýšiť sa splnením tých najnáročnejších požiadaviek na kompatibilitu so CISCO technológiami, je v prípade MACC dôležitým míľnikom. V oblasti IP telefónie je totiž certifikovaná kompatibilita akousi „nepísanou podmienkou“.

Neprehliadnite: