Ericsson uzavrie so spoločnosťou Vodafone zmluvu o outsourcingu správy náhradných dielov s celoeurópskou pôsobnosťou

Tlačový servis  /  18. 04. 2007, 14:55

Spoločnosť Vodafone si vybrala Ericsson (NASDAQ:ERIC), aby riadil dodávku a distribúciu náhradných dielov pre mobilné siete hlavných európskych členov skupiny Vodafone (vrátane členov v Nemecku, Španielsku a Portugalsku).

V rámci multimiliónového obchodu preberie Ericsson zodpovednosť za logistiku, skladovanie, opravu a výmenu náhradných dielov od širokej škály výrobcov. Spoločnosti Vodafone to podľa očakávaní prinesie zníženie nákladov, ako aj vyššiu úroveň kvality služieb.

Zmluva sa bude týkať kompletného manažmentu náhradných dielov pre mobilné siete druhej (GSM) a tretej generácie (UMTS) a prenosové systémy.

Táto iniciatíva tvorí súčasť stratégie znižovania nákladov spoločnosti Vodafone, keďže každý člen skupiny si v súčasnosti spravuje náhradné diely sám. Taktiež to umožní spoločnosti viacej sa koncentrovať na svoju kľúčovú činnosť, ktorá spočíva vo zvyšovaní kvality siete, ako aj poskytovania čoraz atraktívnejších služieb zákazníkom.

V rámci zmluvy o garantovanej úrovni služieb je úlohou spoločnosti Ericsson využívať svoje know-how v oblasti outsourcingu na poskytovanie zdokonalených služieb a služieb s pridanou hodnotou členom skupiny Vodafone.

Medzi ďalšie prínosy pre spoločnosť Vodafone patrí zosúladenie procesu dodávky náhradných dielov, väčšia transparentnosť cien za poskytované služby, ako aj odstránenie potreby ďalších investícií do zásob náhradných dielov do budúcnosti. Očakáva sa, že zmluva prinesie väčšie úspory tým, že budú náhradné diely pre všetkých členov skupiny nakupované cez jediného dodávateľa.

Zmluva nadobudne platnosť od apríla 2007 a služba bude pre zúčastnených členov skupiny Vodafone implementovaná v priebehu tohto roka. Počas tejto doby bude mať Vodafone možnosť ďalej rozšíriť pôsobnosť zmluvy na ďalších členov skupiny.

Defler Schultz, globálny riaditeľ spoločnosti Vodafone pre oblasť manažmentu dodávok, komentuje príslušnú zmluvu nasledovne: „Táto iniciatíva je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť Vodafone hľadá inovatívne spôsoby napĺňania svojej stratégie znižovania nákladov v Európe. Po podpísaní tejto zmluvy o outsourcingu budeme v ešte lepšej pozícii, aby sme mohli sústreďovať našu pozornosť na zákazníkov a prinášať im ešte kvalitnejšiu mobilnú skúsenosť.“

Hans Vestberg, výkonný viceprezident a riaditeľ divízie globálne služby spoločnosti Ericsson, k tomu hovorí: „Spoločnosť Vodafone stojí na čele inovatívnych prístupov, ktoré boli kľúčovým faktorom úspechu vývoja tohto riešenia. Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme rozšíriť naše partnerstvo so spoločnosťou Vodafone, hľadajúc spolu nové možnosti. K dnešnému dňu je to taktiež jeden z najväčších kontraktov týkajúcich sa správy náhradných dielov od rôznych dodávateľov.“

Neprehliadnite: