GTS Central Europe pre Palace Cinemas

Tlačový servis  /  11. 04. 2007, 00:00

Stredoeurópsky telekomunikačný operátor GTS Central Europe (GTS CE), ktorého súčasťou je aj GTS Novera, spustil vo februári novú MPLS sieť pre spoločnosť Palace Cinemas. Hlasová a dátová sieť prepojila multikiná a pobočky tejto spoločnosti na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a umožnila tak firme využívať napr. funkciu vzdialeného prístupu mobilných užívateľov či zriadiť centrálny rezervačný a účtovný systém.

„Z pohľadu zákazníka sa celý systém chová ako vnútropodniková sieť, do ktorej sú pripojené pobočky v jednotlivých krajinách. S ohľadom na bezpečnosť má jeden centrálny prístup k internetu a jednotné zabezpečenie,“ povedal Stuart Evens, riaditeľ pre medzinárodný obchod skupiny GTS CE. „Hranice štátov už nie sú v regióne strednej Európy žiadnym limitom pre podnikanie. Medzinárodné firmy, ktoré často majú riaditeľstvo v jednej krajine regiónu a pobočky v mnohých ďalších, preto logicky nechcú byť limitované hranicami štátov ani v telekomunikačných službách. Aj my pristupujeme k strednej Európe ako k celistvému regiónu a ponúkame jednotnú regionálnu sieť, jednotné služby a jednotný servis.“

Celá sieť má centrálne pripojenie do internetu rýchlosťou 100 Mbit/s v dátovom centre GTS Novera a funguje na princípe IP VPN. Český operátor tiež zaisťuje služby s pridanou hodnotou. Medzi tie patrí e-mailový server a kompletné zabezpečenie siete – antispamová a antivírová ochrana a firewall. Sieť ponúka i možnosť vzdialeného prístupu – užívatelia sa tak do nej môžu pripojiť i počas ciest alebo z domova. Spoločnosť Palace Cinemas ďalej využíva službu Novera Telehouse a má svoje servery umiestnené v dátovom centre GTS Novera. Sieť prepája 19 multikín v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Na ich príprave sa pracovalo od októbra minulého roka, spustená bola vo februári 2007.

GTS CE v súčasnej dobe buduje taktiež podobnú dátovú sieť dánskemu dodávateľovi nábytku JYSK. Tá prepojí 61 predajní JYSK v strednej Európe – v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.

Neprehliadnite: