JuniorInternet – webdizajn a tvorba web stránok v podaní mladých

Michal Kyžňanský  /  06. 04. 2007, 00:00

Od piatka – 30.3.2007 do nedele 1.4.2007 prebiehal v Bratislavskom hoteli Barónka už 2. ročník konferencie JuniorInternet. Ide o projekt, ktorý má oceniť snahu mladých ľudí, angažujúcich sa v tvorbe webu, dizajnu a ukázať, že internet nie je niečo vzdialené a nepochopiteľné, ale že aj mladí ľudia sa môžu podieľať na jeho tvorbe a obohacovaní.

Záštitu nad konferenciou prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a Viviane Reding členka Európskej komisie zodpovedná za informačnú spoločnosť a média.

Konferencia ponúkla okrem vyhodnotenia troch súťažných kategórii (JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText) aj tri hodnotné odborné prednášky, ktoré rozhodne prispejú k obohateniu vedomostí účastníkov a budúcich profesionálnych tvorcov webu.

Prvú prednáška sa týkala Digitálnej fotoškôlky a programov spoločnosti Zoner. V sobotu prišli na rad odborné prednášky s témou Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) pod vedením Martina Homolu z fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, katedra aplikovanej informatiky.

V druhej odbornej prednáške osvetlila dvojica Michal Barla a Michal Tvarožek z Ústavu Informatiky a Softvérového Inžinierstva FIIT STU v Bratislave (v spolupráci s Gratexom - prevádzkovateľom internetového obchodu realshop.sk) problematiku sémantického webu.

Konferencia prebiehala v pokojnom tempe a veľmi príjemným obohatením bolo predstavenie víťazných prác zo susedného Česka a Poľska. Je to práve Česká republika, kde v roku 2000 prebehla 1. konferencia JuniorInternetu.

Jiří Peterka, koordinátor projektu JuniorInternet pre Českú republiku
„Vtedy som mal len 15 rokov a projekt bol tak určený, ako aj organizovaný mladými ľuďmi. Za tie roky, čo tento projekt beží v Česku sa do neho prihlásilo viac než 2500 mladých ľudí. V roku 2006 získal tento projekt Cenu ministra informatiky za najväčší prínos, čo len potvrdzuje jeho úspešné smerovanie. Od roku 2006 beží tento projekt aj na Slovensku a v Poľsku. Jedného dňa možno pôjde o celoeurópsky projekt".

Peter Šlosár, koordinátor pre Slovenskú republiku
„Počas dvoch rokov trvania projektu JuniorInternet prejavili mladí ľudia veľkí záujem a svedčí o tom aj fakt, že počet prihlásených stúpol oproti predchádzajúcemu roku o 100 %. JuniorInternet momentálne beží v troch krajinách a črtá sa perspektíva, že JuniorInternet sa stane medzinárodnou organizáciou, ktorá bude zasahovať do diania viac ako len raz za rok na jednej konferencii."


Ing. Katarína Mandíková riaditeľka odboru implementácie operačného programu Informatizácia spoločnosti
„Keď sme v roku 1998 dostali nápad na projekt Infovek hovorili nám, že sme blázni. Všetci vraveli, že najprv treba v školách vyriešiť iné problémy, opraviť strechy, vybudovať nové WC a až potom stavať do škôl počítače a internet. V tom čase malo internet len 80 škôl na celom Slovensku. Vďaka projektu Infovek dnes viac než 2000 škôl na celom Slovensku disponuje počítačovým vybavením vrátane vysokorýchlostného internetu. Patrí za to veľká vďaka vláde, sponzorom a všetkým, ktorí sa na tom podieľali."

Milan Ištván, riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre Prosperitu
„Hlboký dojem vo mne zanechal zážitok, kedy so mal možnosť vidieť v jednej škôlke prístup detí k počítaču. Deti 5-6 ročné ročné, ktoré nevedia písať, nevedia čítať, ale konkrétne jedno 5-ročné dievča každé ráno príde k počítaču a spolu s ostatnými nainštaluje hru a hrajú sa. Možno trošku prezradím, ale spoločnosť IBM má v pláne začať distribuovať lacné počítače určené pre tie najmenšie deti, ktoré budú obsahovať 6 interaktívnych hier na rozvíjanie schopností. V nasledujúcich rokoch sa budú vydávať obrovské peniaze na informatizáciu a ide skvelá doba v tomto smere"

Súťažilo sa v troch sekciách - JuniorWeb (kategória do 15 rokov vrátane a kategória 15-18 rokov vrátane), JuniorDesign (kategória do 15 rokov vrátane a kategória 15-18 rokov vrátane ) a JuniorText, ktorého téma znela „Internet ako výhoda pre znevýhodnených." Posledný termín na prihlásenie sa do súťaže bol 16.2.2007. Do súťaže sa zapojilo 180 mladých ľudí s celkovým počtom 225 projektov.

Porota: predseda Mgr. Richard Richter (FEI STU), Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD
(FMFI UK, KPGSO), Michal Klembara (FMK UCM), Juraj Konečný (FMFI UK, grafik), Michal Slančík šéfredaktor Inet.sk, Jozef Švec (FMFI UK), programátor webstránok, Vladimír Vaculík (FMFI UK), Michal Žilka (FMFI UK)

Výhercovia

JuniorText

1. miesto - Lenka Nováková
2. miesto - Martin Harkabus
3. miesto - Viktor Černický

špeciálna cena - Milka Petričková.

JuniorDesign - do 15 rokov vrátane

1. miesto - Kristína Marcinová (Dizajn1 , Dizajn2 , Dizajn3) cena: Knižná publikácia Veľká kniha webdesignu a antivirusový systém Nod32
2. miesto - Zuzana Timuľaková (Dizajn1 , Dizajn2 , Dizajn3)
cena: Polročné predplatné časopisu PC Space a knižná publikácia FLASH MX
3. miesto - Martin Majerík (Dizajn1 , Dizajn2 , Dizajn3)
cena: Knižná publikácia Fotoškola a polročné predplatné časopisu PC Space

JuniorDesign - 15-18 rokov vrátane

1. miesto - Ivana Kellyérová (Dizajn1, Dizajn2,Dizajn3)
cena: Poukaz na nákup na e-shope v hodnote 5000 Sk
2. miesto - Tomáš Staník (Dizajn1, Dizajn2, Dizajn3)
cena: Knižná publikácia Sprievodca webdesignom a antivirusový systém Nod32
3. miesto - Jakub Bedecs
cena: Knižná publikácia Fotoškola a ročný webhosting

JuniorWeb - do 15 rokov vrátane

1. miesto Juraj Balcar (Web1, Web2)
cena: Knižná publikácia PHP5 a antivirusový systém Nod32
2. miesto - Juraj Masár
cena: Polročné predplatné časopisu PC Space a antivirusový systém Nod32)
3. miesto - Anton Jan Vrban
cena: Knižná publikácia Prístupné webové stránky a polročné predplatné časopisu PC Space

čestné uznanie - Radoslav Paľa

JuniorWeb - 15-18 rokov vrátane

1. miesto - Veronika Svitková
cena: Poukaz na nákup na e-shope v hodnote 5000 Sk)
2. miesto - Jan Jaďuď
cena: ročný webhosting a antivirusový systém Nod32
3. miesto - Amir Mamaghani
cena: Knižná publikácia Fotoškola a ročný webhosting

čestné uznanie - Ľuboš Demovič

Veronika Svitková (1. miesto JuniorWeb 15-18 rokov vrátane)
„Na tejto konferencii som bola po prvýkrát a som veľmi rada, že som získala 1. miesto a môžem povedať, že tu bolo veľmi veľa mladých inteligentných ľudí a hodnotím to ako veľmi pozitívnu skúsenosť."

Juraj Balcar (1. miesto JuniorWeb - do 15 rokov vrátane)
„Hodnotím, túto súťaž veľmi pozitívne, je tu mnoho projektov, ktoré mi dali do života veľké plus a zistil som, akú vysokú úroveň dosahuje konkurencia na Slovensku. Po obsahovej a hlavne grafickej stránke boli tie projekty naozaj výborné, môžem to potvrdiť, lebo som ich naozaj videl. Môj projekt sa volá Programypc.sk a práce na ňom mi trvali 5 mesiacov. Som rád, že tá drina stála za to a, že som vyhral."

Peter Zádori (12 rokov - 1. špeciálna cena JuniorWeb - do 15 rokov vrátane)
„Celý projekt bol dobrý, našiel som si tu veľa kamarátov a videl som tu veľa zaujímavých prác. Medzi moje projekty patrí môj blog - peterzadori.net , nejhudba.wu.cz/ , portfolio.peterzadori.net , pripravovaná je stránka predajca.sk/ . Z prednášok sa mi najviac páčila Sila optimalizácie, to určite využijem niekedy vo svojom živote a nové skúsenosti ako tvoriť weby čo mám použiť, čo nemám použiť. "

Tomáš Staník (2. miesto JuniorDesign - 15-18 rokov vrátane)
„Do súťaže som sa prihlásil s troma projektmi - alternatiwe.szm.sk/ a podfuck.szm.sk/ . Ide o stránky kapiel, ktoré boli vyrábane vo Flashi a hlavnou myšlienkou je, aby si fanúšikovia prišli na svoje. Hlavným bodom bola firemná stránka soft-gl.sk/ , ktorá je zameraná na predaj produktov, ktoré ponúkame. Celkovo toto sympózium prebehlo v pohode, a myslím si že viac mladých ľudí by sa mohlo zapájať do programovania. Ja osobne som pred polrokom nevedel ani „ň" vo Flashi a 1. decembra 2006 ani „ň" v PHP a MySQL, takže dá sa to naučiť. "

Rozhovor s tvorcom literárneho portálu Slavonica.eu Jánom Cibulkom

Ako by ste predstavili svoj projekt Slavonica.eu?
„Literárny portál Slavonica eu. je publikačný server, kde môže každý autor, ktorý ma nejaké literárne texty, sa zaregistrovať a uverejňovať tam svoju tvorbu. Stretáva sa tam s kritikou odbornou aj neodbornou a na základe toho sa môže zlepšovať. Neskôr plánujeme rôzne súťaže o hodnotné ceny, spoluprácu s vydavateľstvami a čo je veľmi dôležité, s odbornými kritikmi. Keď sa nám podarí získať najmä finančné zázemie v podobe zdrojov z rôznych nadácii, plánujeme podporovať aj vydávanie kníh."

Kedy vznikol nápad založiť takýto portál a ako dlho trvala jeho realizácia od hrubých návrhov?
„Pôvodne mal byť tento portál iba internetový obchod s knihami, ale nakoniec postupne ako som sa učil jazyk PHP som zistil, že v konkurencii by takmer nebolo možné uspieť. Zvláštnym spôsobom sa prešlo k zámeru, že autori budú na portáli uverejňovať články. Nakoniec z toho vznikol čisto literárny portál. Čo sa týka vývoja, prvá myšlienka tu bola asi pred rokom. Vyše 3 mesiace som sa zdokonaľoval v PHP, aby som mohol pracovať na tomto projekte. Samotný vývoj portálu Slavonica.eu trval približne 2 mesiace a spustený bol začiatkom tohto roku. "

Koľko ľudí s vami spolupracuje?
„Mám jedno veľké šťastie, ktorým je, že na projekte spolupracuje profesionálny grafik Stanislav Bagin (thebagin.net) a asi pred dvoma týždňami sme pribrali externého programátora. "

Kto je autorom rubriky, ktorá radí ako zlepšiť svoje zručnosti písania?
„Ja osobne každý pondelok pridávam článok, ktorý upozorňuje na určitú tému teórie literatúry - snaha o laické znázornenie určitého javu, na ktorý by si mali dávať začínajúci autori pozor. Ďalej tam píšu 2-3 skúsení ľudia, čo sa vyznajú v literatúre. V komentároch možno nájsť niekoľko zaujímavých článkov, ktoré iste pomôžu začínajúcim autorom. "

Ďakujem za rozhovor
„Aj ja ďakujem".


Partneri projektu JuniorInternet sú: Visegrad Fund, Občianske Združenie Partnerstvá pre Prosperitu a Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Reklamní partneri: Realshop.sk, Zoner, Vaco.sk, ESET, Koala Tours, Hotel Barónka, FlareWare creative studios,

Mediálni partneri: Inet.sk, PC Space, Grafika.sk, Svet Komunikácie

 JuniorInternet predstavuje veľký posun v uvedomení, že internet nie je cieľ, ale prostriedok. Oceňuje prácu mladých ale ukazuje všetkým, že svet internetu je nám čoraz bližšie dotknúť sa ho je čoraz ľahšie a jednoduchšie. Konferencia určite zanechala hlboké dojmy v účastníkoch a tento článok je hodenou rukavicou pre tých, ktorí sa tento rok nezapojili, ale hlavne pre tých, ktorí internetu neveria a vravia, že hodiny presedené pri počítači sú vždy stratou času. Myslím si, že keď 12-13 ročné deti sú schopné vytvoriť pomocou pokročilých internetových nástrojov internetový obchod, alebo inú prepracovanú web stránku minimálne Slovensko by o nich malo vedieť, pretože je to naša devíza v budúcnosti. Prajeme projektu JuniorInternet, aby sa každým rokom rozrastal a aby aspoň každý rok pribudla nová krajina, kde sa bude konať.

Neprehliadnite: