NasePlaty.sk – Slovenský platový monitor

Tlačový servis  /  02. 04. 2007, 15:25

NasePlaty.sk - internetový server špecializovaný na oblasť monitorovania platových podmienok oficiálne spustila spoločnosť JOBAGENT.SK, s.r.o., ktorá prevádzkuje aj portály www.jobagent.sk a www.informatici.sk .

Monitorovanie platov prostredníctvom internetu nie je pre spoločnosť JOBAGENT.SK úplne novým projektom. K spusteniu dochádza po päťmesačnom prevádzkovaní obdobného platového monitora, špecializovaného len na oblasť priemyslu informačných a komunikačných technologií na informatici.sk. Server naseplaty.sk je však na Slovensku úplne novým jedinečným projektom.

Novinkou je rozšírenie skúmaných oblastí na všetky dôležité zamestnávateľské sektory, spolu dvadsať sektorov od bankovníctva cez výrobné oblasti až po štátnu správu. Celkom sa v rámci servera pri jeho spustení robí prieskum platov pre 270 pracovných pozícií. Výsledky platového prieskumu z oblasti IKT sú súčasťou servera www.naseplaty.sk a sú dostupné už pri jeho spustení.

Zber údajov sa uskutočňuje formou elektronického dotazníka. Údaje sú spracovávané a zverejňované každomesačne.

Spravodlivé a férové odmeňovanie je snahou každej firmy, ktorá si uvedomuje kľúčový význam ľudského kapitálu. Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je optimálny vtedy, keď je motivácia vzájomná, keď funguje dôvera a stabilita vzťahu je istená informovanosťou.

Je preto dobré, ak stabilita v pracovno právnom vzťahu je založená na informovanosti oboch strán o aktuálnych trhových platových podmienkach.

Cieľom servera našeplaty.sk je podporiť informovanosť, aby sa na strane zamestnávateľov v personálnej oblasti minimalizovali omyly a podporilo presnejšie plánovanie osobných nákladov, na strane zamestnancov eliminovala nespokojnosť kvôli dohodnutýmh platovým podmienkam a tlmili nereálne očakávania.

Neprehliadnite: