Organizátory zadarmo IV. – Rainlendar

Július Pastierik  /  22. 03. 2007, 00:00

Človek mieni, internet mení – takže namiesto plánovaných dvoch dielov sa dnes stretávame už so štvrtým dielom seriálu o organizátoroch, ktoré môžeme používať v češtine alebo slovenčine. Dnes si predstavíme fínsky program Rainlendar.

V minulom roku sme si v rámci seriálu o rôznych drobných programoch (Blší trh freeware programov 8/2006) predstavili Open Source program Rainlendar, vtedy vo verzii 0.22.1. Vývoj tohto programu odvtedy, pravdaže, veľmi pokročil a od januára tohto roku je k dispozícii už verzia 2.0.2. Medzitým sa zmenila licenčná politika a program sa distribuuje v dvoch verziách – freeware „Lite“ verzia a verzia „Pro“. Stará verzia 0.22.1 je však stále k dispozícii vrátane zdrojových textoch na stránkach http://www.ipi.fi/~rainy/legacy.html.

Údaje v kalendári

Pozrime sa však na najnovšiu verziu. Určite mnohých poteší, že program nie je len vo verzii pre operačný systém Windows, ale aj pre operačný systém Linux a môže sa inštalovať aj na prenosné médium (t. j. ako „portable“ verzia). Verzia „Pro“ sa líši od verzie „Lite“ v tom, že navyše umožňuje zdielané kalendáre a podporuje spoluprácu s programom Microsoft Outlook.

Rainlendar je program, ktorý je určený pre sledovanie denných úloh a plánovaných udalostí. Na rozdiel od svojich kolegov, ktorých sme už predstavili, nezahŕňa v sebe žiadne údaje o menách či adresách. Už od svojich počiatkov bol riešený tak, aby si jeho používateľské rozhranie mohol každý prispôsobiť pre seba, o čom svedčí nielen množstvo vzhľadov, ktoré sa dajú stiahnuť na internete, ale aj možnosť vytvorenia si vlastných. V tejto oblasti je však najzaujímavejšie to, že ako jediný z predstavovaných programov sa dá (ale nemusí) nastaviť tak, že sa stane súčasťou pracovnej plochy, pričom si môžeme nastaviť, čo všetko chceme zobrazovať, nastaviť klávesové skratky a pod.

Nastavenie

Pozrime sa však na to, čo môžeme zadávať v rámci denných úloh a plánovaných udalostí. Pri dennej udalosti môžeme zadať jej stručný názov, podrobný popis, miesto, kde sa má vykonať (táto databáza sa dopĺňa postupne nami zadanými údajmi, z ktorých potom môžeme, pravdaže, čerpať), či je to súkromná alebo nesúkromná úloha, dátum a čas začiatku a dátum a čas ukončenia úlohy. Ďalej môžeme zadať jeden zo štyroch úrovní priority (žiadna, nízka, stredná, vysoká) a jeden zo štyroch stavov (nespustená, prebieha, dokončená, zrušená) úlohy.

Vloženie udalosti

Pokiaľ úloha prebieha, môžeme zadať aj percentuálny stav jej plnenia. Samozrejme, nájdeme tu aj možnosť signalizácie pred ukončením úlohy (údaj si môžeme nastaviť v minútach, hodinách alebo v dňoch). Veľmi zaujímavá je možnosť výberu kalendára, do ktorého chceme úlohu zaradiť a kategórie úlohy (ktorých je naozaj pomerne veľké množstvo).

Nastavenie opakovania

Na druhej záložke môžeme následne zadať opakovanie úlohy a to denné, týždenné, mesačné alebo ročné. V rámci každého typu opakovania následne nastavujeme parametre, ako je napr. výber dní v rámci týždenného opakovania, kedy sa úloha má zopakovať a pod., koľkokrát sa má zopakovať resp. konečný termín, do kedy sa úloha bude opakovať. Okrem toho môžeme zadať výnimky z opakovania, napr. v dôsledku sviatkov, dovoleniek a pod.

Denná úloha

Podobné údaje, ako pri denných úlohách môžeme zadať aj pri plánovaných udalostiach. Sú to vlastne tie isté údaje s tým, že nemôžeme zadať prioritu a stav plnenia plánovanej udalosti. V rámci udalostí môžeme pri časových údajoch určiť, či sú celodenné (žiaľ, slovenský preklad hovorí o „každodennej“ udalosti, čo je nesprávne), alebo zadať konkrétne údaje. Ostatné parametre sú ako pri denných udalostiach.

Rainlendar v SystemtrayPlánované udalosti sa nám na rozdiel od denných úloh zobrazujú aj v kalendári, pričom v závislosti od kategórie sú príslušné dni označené rôznymi grafickými ikonami, alebo zmenou farby čísla dňa. Denné úlohy sa zobrazujú iba v tzv. „TO DO“ zozname. Pri prechode myši nad príslušný údaj sa následne v bublinovom okne zobrazia jeho podrobnosti. Beh programu je indikovaný aj v systémovej lište a všetky činnosti vyberáme buď cez kontextové menu, alebo poklepaním na príslušnom údaji v zobrazenom kalendári či zozname úloh a udalostí.

Kontextové menu

Ako ste si mohli všimnúť, spomínali sme, že si môžeme vybrať kalendár, do ktorého chceme zaradiť príslušnú akciu. Program umožňuje v nastaveniach vytvoriť ľubovoľný počet vlastných kalendárov, podľa ktorých si môžeme úlohu triediť a následne nechať aj zobrazovať. Pravdaže, zobrazovanie nie je obmedzené iba na jeden kalendár, ale môžeme mať naraz zobrazené údaje hoci aj zo všetkých.

Export a import údajov

Na záver ešte spomeňme, že program umožňuje importovať zadané údaje aj zo starej, už spomínanej Open Source verzie 0.22.1, takže prípadný prechod na novú verziu sa zaobíde bez zbytočného nového zadávania údajov. Pochopiteľne, aj v najnovších verziách si zadané údaje môžeme exportovať, zálohovať, resp. ich vytlačiť.

Možnosti tlačePracovné rozhranie je preložené do veľa jazykov, kde nájdeme (ako v jedinom z recenzovaných organizátorov) o. i. aj slovenčinu. Je na škodu (ale nie je to neprekonateľná prekážka), že niektoré veci sú preložené trochu nesprávne alebo nelogicky. Pozor, tieto preklady sa musia sťahovať aj inštalovať osobitne a netýkajú sa vzhľadu a nadpisov obrazoviek, pretože tie sú v grafickej podobe.

Internet: http://www.rainlendar.net/

Neprehliadnite: