Cisco sa dohodlo na akvizícii spoločnosti WebEx

Tlačový servis  /  19. 03. 2007, 10:58

Spoločnosť Cisco sa dohodla na odkúpení spoločnosti WebEx. WebEx je lídrom na trhu s aplikáciami spolupráce na požiadanie (tzv. on-demand collaboration). Sieťové riešenia spoločnosti WebEx posúvajú vpred víziu spoločnosti Cisco o zjednotenej komunikácii, najmä v segmente malého a stredného podnikania.

Podľa podmienok dohody Cisco predloží ponuku na odkúpenie všetkých emitovaných akcií spoločnosti WebEx pri cene 57 USD za akciu. Hodnota transakcie predstavuje približne 3,2 miliardy USD. Cisco očakáva zavŕšenie procesu akvizície vo štvrtom kvartáli svojho finančného roku 2007. Spoločnosť predpokladá, že transakcia bude mať neutrálny dopad na jej príjmy vo finančnom roku 2008.

Dôležitosť spolupráce na pracoviskách neustále narastá, preto spoločnosti hľadajú sofistikované a efektívne komunikačné nástroje,“ povedal Charles H. Giancarlo, hlavný manažér vývoja spoločnosti Cisco. „Kombinácia spoločností Cisco a WebEx prinesie pôsobivé riešenia urýchľujúce novú vlnu biznis komunikácie. Cisco verí, že internet predstavuje platformu pre všetky formy komunikácie a spolupráce. Technológie a portfólio produktov spoločnosti WebEx posilnia vedúce postavenie spoločnosti Cisco na trhu zjednotenej komunikácie a spolupráce, čím sa podporí unikátny biznis model na rozšírenie nášho pôsobenia na trhu malých a stredných podnikov,“ dodal Charles H. Giancarlo.

"Sme presvedčení, že sieťová spolupráca predstavuje kľúč k urýchleniu procesov a je nevyhnutná pre získanie trvalej konkurenčnej výhody. Globálny dosah a zákaznícka orientácia spoločnosti Cisco nám pomôže rozšíriť našu hlavnú ponuku aplikácií sieťovej spolupráce, ako aj rozšíriť ponuku našich služieb založených na platforme WebEx Connect,“ povedal Subrah S. Iyar, výkonný riaditeľ spoločnosti WebEx.

WebEx ponúka spoločnostiam akejkoľvek veľkosti využívanie služieb a technológií, ktoré prostredníctvom internetu umožňujú vytváranie dátových konferencií či zdieľanie dokumentov v reálnom čase, ako aj asynchrónne.

Spoločnosť Cisco plánuje zachovať stratégiu predplatených služieb spoločnosti WebEx. Po uzavretí transakcie sa WebEx stane súčasťou Vývojovej Organizácie Cisco a zachová si svoj vlastný model podnikania.

Spoločnosť WebEx bola založená v roku 1995 a svoju prvú verejnú ponuku uskutočnila v júli 2000. Zamestnáva takmer 2200 osôb. Za finančný rok 2006 jej výnosy predstavovali 380 miliónov USD.

Neprehliadnite: