Programujeme v jazyku C# III. Diel 5. –Všetko o DataSet II.

Michal Čižmár  /  28. 03. 2007, 00:00

Tento diel bude zameraný na praktické ukážky vyhľadávania v DataSete, ďalej určenie primárnych kľúčov a hlavne na nastavenie vzťahov medzi tabuľkami. V jednom príklade si to ukážeme ako sa to spraví vizuálne a potom použije a raz manuálne - písaním kódu.

[Kľúčové slová]
PrimaryKey, ForeignKey, Find, UpdateRule, DeleteRule, InvalidConstraintException
 

Predpokladám, že minulý článok máte zvládnutý a viete navrhnúť štruktúru tabuľky, ako vizuálne vo VisualStudiu, tak aj manuálne, naprogramovaním. Nebudem tu vysvetľovať do hĺbky, čo sú relácie medzi tabuľkami alebo primárne kľúče, na to som odporučil niektoré zdroje v prvom dieli tejto série.

 

Nevytváral som príklad pre každý úkon, napr. nastavenie primárneho kľúča, ale zakaždým jeden komplexný príklad, ktorý je dobre okomentovaný. Takže poďme na to ;-)

 
 >>Vizuálny spôsob

Ak označíme niektorý stĺpec ako primárny kľuč, znamená to, že hodnoty v tomto stĺpci musia byť  jedinečné (ak sa pokúsite vložiť opakovanú hodnotu, vznikne výnimka) a bude nám umožnené vyhľadávať riadky na základe tohto stĺpca.

 

Vizuálne je to veľmi jednoduché: ľavý klik na vybraný stĺpec a vyberte Set Primay Key.

Najčastejšie sa ako primárny kľúč označuje stĺpec ID.

Ak chcete označiť aj iné stĺpce ako kľúče (už samozrejme nie primárne) : ľavý klik na tabuľku -> Add Key -> Zobrazí sa vám tabuľka so všetkými stĺpcami v tabuľke a odpovedajúce checkBoxy, ktoré stačí označiť.

 

Na nastavenie vzťahov medzi tabuľkami stačí ľavý klik kdekoľvek v Dizajnéri a vybrať Add-> Relation. A možete nastaviť jednotlivé parametre vzťahu podobne ako na obrázku nižšie.


Tu mal byt obrazok relacii medzi tabulkami

 

Napr. UpdateRule nastavený na Cascade znamená, že keď niečo vložíte do tabuľky potomka a nie je to v predkovi, tak sa to tam automaticky doplní. Ak je Delete rule nastavené na None, znamená to, že ak sa pokúsite vymazať záznam v predkovi, neumožní Vám to, pokiaľ nejaký záznam v potomkovi ešte naň ukazuje. Tak isto by tu bolo možné nastaviť parameter Cascade.

 

>>Vyhľadávanie v DataSete

Ja som zatiaľ našiel 4 spôsoby ako nájsť určitý záznam v DataSete, ak poznáte aj ďalší, napíšte kľudne do diskusie.

1. v cykle prechádzať riadok po riadku a porovnávať s hľadanou hodnotou vo vybranom stĺpci.

2. Ak je stĺpec označený ako primárny kľúč, môžeme použiť metódu Find(object o)

3. Ak je DataSet navrhnutý vizuálne a stĺpec je označený ako kľúč, môžeme použiť automaticky vygenerované metódy FindBy...nazovStĺpca.

4. Pomocou kritéria podobnému príkazu SQL, použitím metódy Select(....)

 

>>Práca s DateSetom,ktorý je navrhnutý vizuálne.

Použijeme 2 tabuľky Vyrobok  a Výrobca v DateSete Tovar. Ktoré majú medzi sebou nastavenú závislosť, viď predchádzajúci obrázok.

Poďme hneď na príklad, je podrobne okomentovaní, takže k nemu netreba veľké rozpisovanie.

 
Príklad 3.5.1
using System;
using System.Data;
 
namespace VyhladavanieDataSet
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // vytvorenie instancie DataSetu
            DSTovar ds = new DSTovar();
           
            // pridanie zaznamov
            ds.Tovar.AddTovarRow("Notebook", 5,               ds.Vyrobca.AddVyrobcaRow("IBM", "BA"));
            ds.Tovar.AddTovarRow("Hard disk", 5,                ds.Vyrobca.AddVyrobcaRow("WD", "KE"));
 
            //vyhladanie jedneho zaznamu
            //pomocou automaticky vegenerovaj metody,
            //pretoze Meno je oznaceny ako Key
            DSTovar.VyrobcaRow vyrobcaIBM =
                 ds.Vyrobca.FindBymeno("IBM");

 
            ds.Tovar.AddTovarRow("Server", 1, vyrobcaIBM);
                               
           //Vyhladnie viacerych zaznamov
           //pozor apostrofy treba
           string kriterium = "pocet = '5'";
 
           //Vyhladavanie pomocou Selectu
           //Potrebne pretypovat
            DSTovar.TovarRow[] rows =
                (DSTovar.TovarRow[])ds.Tovar.Select(kriterium);  
           
            //Navigacia po tabulkach
            string vyrobcomJe = rows[0].VyrobcaRow.meno;
            Console.WriteLine("Vyrobcom je {0}", vyrobcomJe);
 
            //Pokus o vymazanie
            try
            {
                vyrobcaIBM.Delete();
                ds.Tovar.AcceptChanges();
            }
            catch (Exception InvalidConstraintException)
            {
                Console.WriteLine(@"Zaznam nie je mozne vymazat,
                pretoze je na neho odkazovane");
            }
            ds.WriteXml("db.xml");                       
        }
    }
}

Myslím, že fakt nie je čo dodať Jeden príklad hovorí za 1000 slov :-)

Snáď si ešte môžeme pozrieť, čo je obsahom takto vygenerovaného XML uloženého v db.xml

<DSTovar>
<Tovar>
    <ID>0</ID>
    <nazov>Notebook</nazov>
    <pocet>5</pocet>
    <vyrobca>IBM</vyrobca>
 </Tovar>
 <Tovar>
    <ID>1</ID>
   <nazov>Hard disk</nazov>
    <pocet>5</pocet>
    <vyrobca>WD</vyrobca>
 </Tovar>
 <Tovar>
    <ID>2</ID>
    <nazov>Server</nazov>
    <pocet>1</pocet>
    <vyrobca>IBM</vyrobca>
 </Tovar>
 <Vyrobca>
    <meno>IBM</meno>
    <kontakt>BA</kontakt>
   <ID>0</ID>
 </Vyrobca>
 <Vyrobca>
    <meno>WD</meno>
    <kontakt>Ke</kontakt>
    <ID>1</ID>
 </Vyrobca>
</DSTovar>

>>Práca s DateSetom, ktorý je  z časti vytvorený manuálne.

Ak sa primárny kľuč alebo vzťahy medzi tabuľkami nastavujú programovo, je aj práca s DataSetom trochu rozdielna. Aby ste to jednoducho mohli posúdiť sami, urobil som presne ten istý príklad ako je ten predchádzajúci. Štruktúra DataSetu je rovnaká a nastavená vizuálne ale ostane veci už programovo.


Príklad 3.5.2

using System;
using System.Text;
using System.Data;

namespace AdvancedDAtaSetManual
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
             DSTovar ds = new DSTovar();
 
             //Manualne nastavenie primarneho kluca,
            // pre potreby neskorsieho vyhladavania
            DataColumn[] primaryKey = new DataColumn[1];
            primaryKey[0] = ds.Vyrobca.Columns["meno"];
            ds.Vyrobca.PrimaryKey = primaryKey;
 
            //nastavenie relacii medzi tabulkami
            DataColumn parentDataColl = ds.Vyrobca.Columns["meno"];
            DataColumn childDataCol = ds.Tovar.Columns["vyrobca"];
            ForeignKeyConstraint FK_Vyrobca_Tovar =
                new ForeignKeyConstraint(parentDataColl,
                                         childDataCol);
           
            FK_Vyrobca_Tovar.UpdateRule = Rule.Cascade;
            FK_Vyrobca_Tovar.DeleteRule = Rule.None;
 
            ds.Tovar.Constraints.Add(FK_Vyrobca_Tovar);
 
            ds.Tovar.AddTovarRow("Notebook", 5,
                    ds.Vyrobca.AddVyrobcaRow("IBM",
                         "BA")["meno"].ToString());

            ds.Tovar.AddTovarRow("Hard disk", 5,
                     ds.Vyrobca.AddVyrobcaRow("WD",
                         "Ke")["meno"].ToString());

 
            //vyhladanie jedneho zaznamu
            //tentoraz potrebne pretypovanie
            DSTovar.VyrobcaRow vyrobcaIBM = (DSTovar.VyrobcaRow)
                ds.Vyrobca.Rows.Find("IBM");
 
            ds.Tovar.AddTovarRow("Server", 1,                 vyrobcaIBM["meno"].ToString());
 
            //Vyhladnie viacerych zaznamov
            string kriterium = "pocet = '5'";
 
            //Potrebne pretypovat
            DSTovar.TovarRow[] rows =
                (DSTovar.TovarRow[])ds.Tovar.Select(kriterium);
 
            //Navigacia po tabulkach
            string vyrobcomJe = rows[0]["vyrobca"].ToString();
            Console.WriteLine("Vyrobcom je {0}", vyrobcomJe);
 
            //Pokus o vymazanie                       
            try
            {
                vyrobcaIBM.Delete();
                ds.Tovar.AcceptChanges();
            }
            catch (Exception InvalidConstraintException)
            {
                Console.WriteLine(@"Zaznam nie je mozne vymazat,
                pretoze je na neho odkazovane");
            }
 
            ds.WriteXml("db.xml");
            Console.ReadLine();
           
        }
    }
}

Všimnite si hlavne spôsob nastavenia properties PrimaryKey, že je to vlastne iba povyberané pole stĺpcov z tabuľky, ktoré chceme označiť ako kľúče.

Potom ForeignKeyConstraint sa vytvoril zviazaním stĺpca z tabuľky predka a stĺpca z tabuľky potomka, nastavil sa mu parameter pre automatické updatovanie aj v nadradených tabuľkách, teda to isté ako sa dalo vizuálne naklikať. 

Jeden z rozdielov je pri vkladaní nových záznamov, kde pribudlo napr. ["meno"].ToString());,

pretože tretí parameter nie je typu VyrobcaRow ako to bolo v prvom príklade ale len jednoduchý string, ktorý musíme vytiahnuť sami.
 

Výstupný XML súbor je samozrejme identický ako v predchádzajúcom príklade.

 
 

>>Čo bude nabudúce?

Dúfam, že príklady sa Vám hodia, chcel som aby boli maximálne jednoduché a keď si napr. nebudete vedieť presne spomenúť ako sa vyhľadáva v DataSete, vite kde je nájdete tento článok a len pozriete a viete ;-)

 

Predpokladám, že nasledujúci diel  bude posledný z kapitoly o DataSete. Závisí aj od toho, čo sa budete pýtať v diskusii k tomuto článku + vyberiem niektoré užitočné a teda hlavne praktické vlastnosti DataSetu.

 

[Príklady z článku]

Príklad 3.5.1
Príklad 3.5.2
 
[Zaujímavé odkazy zo sveta C#]
Final release date announced for VistaDB 3.0!
možno, že  Vás zaujme tento typ komerčnej databázy, ktorá je postavená výhradne pre .NET, (aj portable verziu) a dokonca aj pre MONO.
 

Internetové rádio, pre .NET developerov, vysiela len v určitú dobu.

Jednotlivé relácie sa dajú stiahnuť alebo streamovo prehrávať vo formáte .asx. (MediaPlayer)
 

[Predchádzajúce diely]

Programujeme v jazyku C# III. Diel 4. – Všetko o DataSet I.
Programujeme v jazyku C# III. Diel 3. -- Zaujímavosti z ADO.NET I.
Programujeme v jazyku C# III. Diel 2. – pripojenie na MS_SQL Server
Programujeme v jazyku C# III. Diel 1. – Príprava na ADO.NET
 
[Iné zdroje]
http://aspnet.4guysfromrolla.com/articles/101602-1.aspx
http://www.lpt.fi/it/opetus/vb/23%20Relations%20in%20a%20dataset.pdf
http://www.developersdex.com/csharp/default.asp?p=1885
 
SEE YOU!
 
Michal Čižmár

Neprehliadnite: