Makrá v OpenOffice.org 5/XIV. – Formátovanie dokumentu 6

Július Pastierik  /  04. 04. 2007, 00:00

V ďalšom pokračovaní programovania makier v OpenOffice.org sa budeme venovať spoločným funkciám pre vlastné formátovanie dokumentu, ako je vyhľadávanie, výmena vo vnútri nájdeného reťazca a pod.

V minulom dieli sme si uviedli funkcie pre automatické vkladanie nezalomiteľnej medzery za jednoznakové predložky a spojky priamo počas písania textu. Teraz nám už nezostáva nič iné, ako si uviesť makrá pre ostatné formátovanie dokumentu, ktoré sme si v našom seriáli už viackrát spomínali. Teraz ich upravíme na nastavenia podľa parametrov, ktoré si môžeme definovať v používateľských profiloch a nebudeme sa už venovať iným verziám.

Vlastné formátovacie funkcie si uložíme do modulu „Formatovanie_funkcie“ a ponecháme ich v obecnom tvare, aby sa dali použiť aj bez obmedzení, ktoré sú nastavené v používateľských príznakoch pre formátovanie dokumentu. Tieto príznaky budeme následne akceptovať až vo funkciách celkového formátovania dokumentu (tieto si uložíme do modulu „Formatovanie“), čím dosiahneme obecnejšie možnosti ich použitia.

Hoci sa makrá oproti naposledy uverejneným verziám dosť pomenili, sú dostatočne okomentované na to, aby sme sa im osobitne venovali a preto znovu uvedieme iba ich zdrojové texty. Vzhľadom na veľký rozsah týchto zdrojových textov dnes si znovu uvedieme iba makrá pre vyhľadávanie a nahrádzanie textu.

REM Definície spoločných premenných sú úplne pred definíciou podprogramov
dim Dokument, Vymena, Hladaj as object
dim NM, TAB, WJ as string

REM Inicializácia spoločných premenných
sub Init
 Dokument=ThisComponent
 Vymena=Dokument.createReplaceDescriptor()
 Hladaj=Dokument.createSearchDescriptor()
 NM=chr$(&HA0) ' Nezalomiteľná medzera – hexadecimálny kód A0
 TAB=chr$(&H09) ' Tabelátor – hexadecimálny kód 09
 WJ=chr$(&H2060) ' Word Joiner
end sub

REM Výmena reťazca Co za reťazec Za
function Vymen(Co, Za as string, Regularne, Cele_slova, Velke_pismena as Boolean) as long
 Vymena.SearchString=Co
 Vymena.ReplaceString=Za
 Vymena.SearchRegularExpression=Regularne
 Vymena.SearchWords=Cele_slova
 Vymena.SearchCaseSensitive=Velke_pismena
 Vymen=Dokument.replaceAll(Vymena)
end function

REM Vlastná výmena reťazca Co za reťazec Za vo vnútri reťazca V_Com
function Zamen_Vo_Vnutri (V_Com, Co, Za as string) as string
 dim pom as string
 dim i, j as long
 pom=V_Com
 i=instr(V_Com, Co)
 j=len(V_Com)-i-len(Co)+1
 if i>0 then
  pom=left(V_Com, i-1)+Za
  if j>0 then
   pom=pom+right(V_Com, j)
  end if
 end if
 Zamen_Vo_Vnutri=pom
end function

REM Výmena vnútorného reťazca Co za reťazec Za hľadaním reťazca V_Com
function Vymen_hladanim(V_Com, Co, Za as string, Regularne, Cele_slova, Velke_pismena as Boolean) as long
 dim nasiel as object
 dim kolko as long
 Hladaj.searchString=V_Com
 Hladaj.SearchRegularExpression=Regularne
 Hladaj.SearchWords=Cele_slova
 Hladaj.SearchCaseSensitive=Velke_pismena
 kolko=0
 nasiel = Dokument.findFirst(Hladaj)
 Do While NOT isNull(nasiel)
  if len(nasiel.String)>0 then
   nasiel.String=Zamen_Vo_Vnutri(nasiel.String, Co, Za)
   kolko=kolko+1
  end if
  nasiel = Dokument.findNext(nasiel.End, Hladaj)
 Loop
 Vymen_hladanim=kolko
end function

REM Vyhľadanie reťazca V_Com a na pozíciu Kde do neho vloží reťazec Co
function Vloz_hladanim(V_Com, Co as string, Kde as long, Regularne, Cele_slova, Velke_pismena as Boolean) as long
 dim nasiel as object
 dim kolko, i, j as long
 dim pom as string
 Hladaj.searchString=V_Com
 Hladaj.SearchRegularExpression=Regularne
 Hladaj.SearchWords=Cele_slova
 Hladaj.SearchCaseSensitive=Velke_pismena
 kolko=0
 i=kde+1
 nasiel = Dokument.findFirst(Hladaj)
 Do While NOT isNull(nasiel)
  if len(nasiel.String)>0 then
   j=len(nasiel.String)-i+1
   pom=left(nasiel.String, i-1)+Co
   if j>0 then
    pom=pom+right(nasiel.String, j)
   end if
   nasiel.String=pom
   kolko=kolko+1
  end if
  nasiel = Dokument.findNext(nasiel.End, Hladaj)
 Loop
 Vloz_hladanim=kolko
end function

Na budúce: Makrá pre nahrádzanie vymazávanie viacnásobných medzier a prázdnych odstavcov, alebo tie zdrojové texty sú naozaj veľmi dlhé.


Neprehliadnite: