Organizátory zadarmo II. – Organizér

Július Pastierik  /  05. 03. 2007, 00:00

V druhom dieli seriálu o organizátoroch si predstavíme ďalší český program Organizér, ktorý zaujme najmä tých, ktorí okrem v organizátorovi potrebujú dobrú databázu kontaktov vrátane poštového klienta.

Organizátor, ktorý si dnes predstavujeme nás už na prvý pohľad zaujme svojim používateľským rozhraním, ktoré naozaj pripomína svojich papierových kolegov (či konkurentov). Pravdaže, po obsahovej stránke tu nájdeme aj také možnosti, ktoré nám papierové verzie nemôžu umožniť.

Program je robený záložkovým spôsobom a preto ho budme aj takto popisovať. Hneď na prvej záložke vidíme, že podobne, ako program Budík, aj tu môže s programom pracovať viacero používateľov, ktorí majú svoje osobitné profily a diáre. Na rozdiel od svojho kolegu je však práca omnoho pohodlnejšia, pretože máme k dispozícii zoznam, z ktorého si môžeme vyberať. Tak isto si tu môžeme zadať naše vlastné osobné údaje, ako je meno, adresa domov a do práce, dva telefóny, číslo faxu, ICQ, dve mailové adresy a adresu internetových stránok. Ako drobný doplnok nájdeme na prvej záložke možnosť zobrazenia kondiciogramu pre ľubovoľný dátum narodenia.

Profil používateľa

Druhá záložka je určená adresár kontaktov. Všetky kontakty si môžeme rozdeliť do nami zadefinovaných skupín, pričom v rámci jedného kontaktu zadávame vlastne tie isté údaje, ako pri vlastnom profile. Navyše si môžeme ku každej osobe zadať krátku poznámku, dátum narodenín a jednu fotografiu. Pokiaľ zadáme dátum narodenia, program nám vypíše aj znamenie, v ktorom sa tento človek narodil a umožní zobraziť jeho kondiciogram.

Zadané kontakty sú zobrazené podľa abecedy a môžeme si nechať zobrazovať celý zoznam, zoznam vybranej skupiny alebo pri firmách zoznam názvov spoločností. Následne si môžeme určiť, či sa nám majú zobrazovať všetky kontakty, alebo iba kontakty začínajúce ba vybrané písmeno. V rámci kontaktov máme aj bohaté možnosti vyhľadávania, či už podľa ľubovoľnej časti priezviska, názvu firmy, telefónneho čísla alebo iného textu (poznámka, adresa…).

Kondiciogram nášho známeho v konkatoch

Teraz prichádza na rad pre mnohých najzaujímavejšia záložka – kalendár. Prečo najzaujímavejšia? Pretože práve tu môžeme zadávať a definovať plánované úlohy. Pravdaže, je to kalendár a preto tu nájdeme aj mená a sviatky (podobne ak u svojho kolegu si môžeme nastaviť nielen české, ale aj slovenské údaje).

Program Organizér nerozoznáva typy plánovaných úloh, ale pre všetky môžeme zadať rovnaké parametre. Okrem názvu úlohy je to pravidelné opakovanie a časové upozornenie. V rámci časového upozornenia si môžeme nastaviť iba čas (hodinu a minútu), kedy nás má program upozorniť na túto úlohu.

Kalendár úloh

Prípadné prioritné či iné označenie zvláštnych úloh si musíme riešiť sami napr. farebným rozlíšením text, dátumu či pozadia. Program umožňuje automatické odoslanie e-mailu ľuďom, ktorý majú v daný deň sviatok (narodeniny alebo meniny), pričom práve na tejto záložke si môžeme nastaviť aj automatický text týchto blahoželaní.

Kalendár môžeme zobrazovať v troch formátoch – denný, týždenný alebo mesačný. V mesačnom kalendári sa ako doplnok zobrazuje ročné obdobie a fáza mesiaca, pričom táto sa automaticky mení podľa dňa, nad ktorým sa nachádzame. V týždennom máme v každom dni k dispozícii tri riadky textu a okrem zadaných úloh sa tam zobrazujú aj mená ľudí, ktorí majú v ten deň meniny alebo narodeniny (tieto sviatky sú zvýraznené aj zmeneným pozadím). Na podrobné zobrazenie údajov nám nakoniec slúži detail príslušného dňa. Tu sú vlastne zobrazené poznámky k úlohám, ktoré nás v ten deň čakajú.

Parametre pre automatické maily

Aj v kalendári máme možnosť vyhľadávať údaje a to buď podľa textu v zadaných úlohách, alebo podľa hľadaného krstného mena. Pre rýchli pohyb máme k dispozícii obojsmerný posun po týždňoch a mesiacoch s možnosťou okamžitého návratu na aktuálny týždeň.

Už v kalendári sme spomenuli možnosť automatického poslania pozdravného e-mailu. Toto je umožnené tým, že na štvrtej záložke nájdeme zabudovaného interného e-mailového klienta. Nenájdeme tu síce také možnosti, ako nám poskytujú iné, špecializované aplikácie tohto typu (napr. antispam, práca s viacerými poštovými účtami a pod.), toto však mnohým používateľom nemusí vôbec vadiť. Na druhej strane tu nájdeme všetky bežné možnosti, ako je pravidelné automatické sťahovanie pošty, archivácia pošty, časové odosielanie pripravenej pošty... Okrem toho môžeme používať nastaviť aj používanie externého e-mailového klienta, takže túto časť môžeme použiť napr iba pre prípravu mailov.

Poštový klient

Na ďalšej – už piatej záložke nájdeme poznámkové bloky. Ich štruktúra a určenie je rovnaké, ako v programe Budík – môžeme si tu značiť rôzne poznámky, návody, odkazy a pod. Program nám ponúka aj niekoľko jednoduchých formátovacích pomôcok, ako je font, veľkosť a rez písma, zarovnanie a farba. K dispozícii máme dokonca aj automatické odrážky. Tieto poznámky sú uložené vlastne vo formáte RTF (aj keď majú príponu NOT), takže v prípade potreby sa následne dajú importovať a upraviť aj v inom programe. Podobne, ako v ostatných zložkách, aj v poznámky môžeme vyhľadávať podľa zadaného textu.

Posledná, šiesta záložka, je určená na tlač zadaných údajov. Údaje, ktoré chceme tlačiť, môžeme získať buď z adresára, kalendára alebo poznámok. V každej časti si môžeme, samozrejme, nastaviť čo a ako chceme tlačiť. V prípade poznámok sa tieto vytlačia ihneď, v ostatných prípadoch sa najprv zobrazí náhľad a až po potvrdení správnosti sa údaje aj fyzicky vytlačia.

Poznámkový blok

V rámci tlače údajov z kontaktov môžeme okrem zoznamu navyše tlačiť obálky, vizitky či adresné štítky. Môžeme si vybrať, či budeme tlačiť domácu alebo firemnú adresu a na obálky môžeme nechať tlačiť aj našu spiatočnú adresu, ktorú máme zadanú v našom profile. V rámci obálok máme k dispozícii aj ich zoznam vrátane údajov o type (DL, C6…) a rozmeroch.

V rámci kalendára si môžeme vybrať, či chceme vytlačiť ročný, mesačný alebo týždenný kalendár, resp. kalendár vo zvolenom rozsahu. Okrem toho si môžeme zvoliť, či sa majú vytlačiť iba tie dni, kde máme zadané údaje (úlohy).

Možnosti tlače

Čo dodať na záver? Iba v krátkosti uveďme, že ako minule predstavený program Budík, tak aj dnes predstavený program Organizér majú svoje klady aj zápory a je ťažko povedať, ktorý je lepší. Program Budík má lepšie prepracovanú časť práce s úlohami, program Organizér zase s kontaktami a navyše obsahuje e-mailového klienta. Preto je hádam najlepšie vyskúšať obidva, aby si každý používateľ vybral ten, ktorý mu bude viac vyhovovať.

Internet: http://www.firelukesw.cz/Stranky/_1.php

Neprehliadnite: