Počet elektronických podpisov v roku 2007 výrazne vzrastie

Tlačový servis  /  21. 02. 2007, 10:48

Certifikačná autorita CA Disig v roku 2007 plánuje zvýšiť počet vydaných certifikátov pre elektronický podpis až na 60-tisíc. Tento rok by sa malo objaviť viacero nových možností, ako budú môcť klienti elektronický podpis (EP) používať v praxi. Okrem toho Disig odhaduje aj minimálne dvojnásobné medziročné navýšenie svojich tržieb.

Na základe vývoja na trhu i pribúdania nových možností využitia elektronického podpisu na Slovensku sa Disig v tomto roku chystá vydať niekoľkonásobne viac certifikátov ako v roku 2006. Z minuloročných viac ako šiestich tisícok EP chcú ich počet zvýšiť až do 60 000 ku koncu tohto roka. Spolu s vyšším počtom vydaných certifikátov Disig medziročne odhaduje aj minimálne zdvojnásobenie svojich celkových tržieb v porovnaní s rokom 2006.

Boli by sme spokojní, keby sa Disigu v tomto roku podľa najsmelších plánov podarilo zdesaťnásobiť počet elektronických podpisov, ktoré vydal. Bol by to pozitívny signál, že sa trh rozvíja smerom k užitočným aplikáciám e-governmentu i zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti komunikácie,“ prezrádza niečo z plánov na rok 2007 Ľuboš Batěk z certifikačnej autority CA Disig. Elektronický podpis je možné využívať napríklad na daňovom úrade, kde minulý rok daňové dokumenty podalo takmer 4000 ľudí, rozbieha sa elektronická fakturácia, elektronické verejné obstarávanie i iné projekty, kde sa EP bude dať zúročiť.

Elektronický podpis si môže záujemca vybaviť u takzvanej certifikačnej autority. Na základe overenia totožnosti mu vydá certifikát, pomocou ktorého bude klient vytvárať svoj unikátny elektronický podpis.

Neprehliadnite: