Organizátory zadarmo I. – Budík

Július Pastierik  /  19. 02. 2007, 00:00

Zabúdate a potrebujete pre svoju prácu organizátor? Prečo kupovať papierové, keď môžete používať aj softwarové a to navyše zadarmo aj v komerčnej sfére. Ako prvý si predstavíme zaujímavý český program Budík.

O tom, prečo a na čo používať organizátory je hádam zbytočné hovoriť. Napokon množstvo papierových verzií, počnúc jednoduchými diármi a končiac pomerne zložitými záložkovými organizátormi, ktoré sú každoročne vydávané, svedčí o ich veľkej obľube. Mne osobne vyhovujú dva typy. Prvý je malý a jednoduchý papierový diár (kalendár), kde si zaznačujem termíny lekárskych prehliadok (mnohé sú naplánované aj na pol roka dopredu) a preto ho musím nosiť zo sebou, aby sa mi „nepobili“ termíny. Druhý je vhodný program, kde si prepíšem nielen tieto termíny, ale napr. aj termíny uzávierok do časopisov, plánované recenzie a pod.

Budík

Pri hľadaní vhodného programového freeware organizátora ma zaujímali predovšetkým dve hľadiská – aby bol jazykovo dostupný a aby poskytoval čo najviac funkcií. Napokon som našiel dva české programy, ktoré si postupne predstavíme. Dnes to bude (od roku 2005) Open Source program Budík.

Program budík je predovšetkým určený pre rôzne plánované úlohy, ktoré nás v konkrétny deň čakajú. Program nám ponúka štyri druhy úloh, ktoré dokáže sledovať a upozorňovať nás na ne – akcie, schôdzky, udalosti a výročia. Tieto skupiny sú následne rozoznávané v zozname veľmi jednoduchým spôsobom – pomocou grafických ikoniek, takže na prvý pohľad vidíme, aká úloha nás čaká.

Budík

Pri akciách môžeme okrem stručného popisu zadať presný začiatok (dátum a čas) a presný koniec (tak isto dátum a čas) plánovanej akcie. Ďalej môžeme zadať prípadné pravidelné (denne, týždenne, mesačne, ročne) aj nepravidelné (vo vybraných dňoch) opakovanie akcie a či chceme, aby nám plánovaná akcia bola pripomenutá. V rámci pripomínania si môžeme nastaviť parametre, ako je čas, kedy nám má byť akcia pripomenutá vrátane toho, či to je čas pred začiatkom, po začiatku, pred koncom či po konci akcie. Okrem toho nám môže byť akcia pripomenutá pri spustení programu a môžeme si nastaviť aj prípadný zvukový signál.

Budík

Plánované schôdzky sú v oblasti nastavovania v podstate zhodné s akciami s tým rozdielom, že si môžeme navyše zapísať mená ľudí a prostriedkov, ktoré sú potrebné na zaistenie schôdzky. Ostatné nastavované veci (opakovanie a pripomínanie) je rovnaké, ako pri plánovaných akciách. V rámci výberu ľudí môžeme využiť aj zabudovanú databázu kontaktov.

Pri plánovaných udalostiach nemôžeme nastavovať čas ich začiatku a konca, ale iba príslušné dátumy, takže sú určené na pripomenutie najmä celodenných či viacdenných záležitostí, ako je napríklad víkendový pobyt na horách. Ostatné nastavenia (opakovanie a pripomínanie) je znovu rovnaké, ako pri plánovaných akciách.

Budík

Ako posledný typ úloh, ktorý si môžeme zaznačiť, sú výročia. V tomto prípade nemôžeme zadať iba jeden dátum (čo je logické, pretože žiadne výročie netrvá viac ako deň) a opakovanie je možné zadávať iba v rámci rokov. Nastavenia pripomínania je rovnaké ako pri ostatných typoch úloh.

Pri všetkých úlohách si ďalej môžeme nastaviť jeden z troch stupňov priority a jeden z troch stupňov utajenia. Tieto nastavenia nemenia nič na to, že všetky údaje neustále vidíme a sú určené iba pre zmenu vizuálneho zobrazenia (napr. priorita mení pozadie zobrazenej úlohy). Podľa toho, aké máme nastavené ostatné parametre (či sa úloha opakuje, či sa pripomína, aké má utajenie), tak sa pri jednotlivých úlohách zobrazujú jednoduché grafické ikony.

Budík

Program dokáže zobrazovať kalendár v štyroch rôznych podobách – podrobnom dennom, prehľadnom týždennom, mesačnom a ročnom. V každom type kalendára vidíme aj úlohy s tým, že v ročnom nevidíme ich rozpis, ale je zmenené iba pozadie dňa, v ktorom máme niečo zaznamenané.

Okrem toho sa nám neustále zobrazuje aj dátum, aktuálna fáza mesiaca, meniny a sviatky, ktoré sú v tomto dni. Hoci je program českého pôvodu, v tomto smere sú k dispozícii sú aj slovenské údaje, pričom ich môžeme v prípade potreby kedykoľvek zmeniť alebo doplniť.

Budík

Okrem už spomínaných úloh, ktoré sa zobrazujú v kalendári, nám program Budík poskytuje aj iné možnosti. Môžeme si do neho zaznamenať aj úlohy, ktoré nebudú zobrazené v kalendári, pričom môžeme nastaviť tie isté údaje, ako pri plánovaných akciách. Takto si môžeme rozdeliť napr. tie úlohy, ktoré máme splniť my (tie si napr. zaznačíme do kalendára) od tých, ktoré majú pre nás splniť iní (tie si zapíšeme sem).

Ďalšou vynikajúcou pomôckou, ktorú nám program ponúka, je možnosť zadávania poznámok, ktoré si môžeme rozdeliť do viacerých, nami zadefinovaných skupín. Tieto môžeme použiť nielen ako náhradu za rôzne papieriky, ale aj na zapísanie rôznych dôležitých údajov, ktoré chceme mať neustále poruke. Ako pri ostatných záznamoch, aj tu nájdeme možnosť definície priority a stupňa utajenia.


BudíkBudík

Ako posledná možnosť, ktorú v programe nájdeme,je zoznam kontaktov. Podobne, ako poznámky, aj tu môžeme použiť rozdelenie kontaktov do viacerých skupín. Zadávané údaje sú pomerne bohaté – činnosť (funkcia v práci), kompletná adresa, dve telefónne čísla (program umožňuje ich automatické vytočenie cez modem), dve internetové adresy (www stránky alebo mailové adresy) s možnosťou automatického pripojenia, číslo faxu a vlastné údaje a poznámky.

V rámci kontaktov program rozoznáva dva typy – pracovný a osobný kontakt. V prvom prípade zadávame kompletné údaje, ako je akademický titul, meno a priezvisko osoby a v údajoch nájdeme aj kolónku pre názov organizácie. V druhom prípade zadávame iba meno (alebo prezývku) a namiesto kolónky organizácia nám program ponúkne kolónku „osoba“, kde si môžeme zadať meno a priezvisko.

Budík

Ako vidíme, program Budík je naozaj zaujímavý organizátor s veľkou paletou možností pre pripomínanie rôznych úloh a naozaj sa ho vyplatí aspoň vyskúšať. Pretože k dispozícii je aj nápoveda, práca s ním nebude určite nikomu robiť problémy. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach v časti „Portfólio – Budík“.


Internet: http://76house.wz.cz/main.php

Download: http://76house.wz.cz/files/budik.exe

Neprehliadnite: