Programujeme v jazyku C# III. Diel 4. – Všetko o DataSet I.

Michal Čižmár  /  14. 02. 2007, 00:00

Ukážeme si základy práce s triedou DataSet, ktorá je vždy rovnako implementovaná nezávisle od použitého zdroja dát. Príklady sú zatiaľ zamerané na XML. Na konci článku je postup, ako štruktúru DataSetu navrhnúť vizuálne, čo je veľmi praktické a možno nie až tak známe.

DataSet je dobrý nástroj, ak spracovávate tiež dáta v XML. Dokáže nielen reprezentovať dáta z nejakého druhu databázy ale je možné ho napojiť priamo na XML súbor.

Ak Váš program potrebuje čítať a upravovať jednoduché XML (nie konfiguračné, na to je iný nástroj) tak DataSet je jasná voľba. V C#2 pribudol nový data-adptér XmlDataSource, ale prácu s ním si ukážeme neskôr.

DataSet umožňuje pracovať s dátami aj na jednoduchej úrovni transakčného spracovania. To znamená, že kým nepotvrdíte vykonané zmeny v dátach, je možné sa vždy vrátiť do posledného konzistentného stavu. Iné zaujímavosti, ktoré umožňuje si musím ale nechať aj nabudúce :-)

Ak si chcete predstaviť načo sa vlastne DataSet používa a ako s nim narábať, bude najlepšie ak si predstavíte dobre známi Excel. Podobne ako on, DataSet obsahuju
 
DataSet.Tables[] - typ DataTable
DataTable.Rows[] - typ DataRow

DataTable.Columns[] – typ DataColumn

 

Tabuľky, Stĺpce – k jednotlivým položkám sa dá pristupovať buď podľa mena, ak sa pri vytváraní zadalo alebo podľa indexu.

 

Riadky – k riadkom sa dá samozrejme pristupovať pomocou indexu a ak sa zadefinujeme, ktorý stĺpec predstavuje primárny kľuč, dá sa veľmi elegantne v tabuľke aj vyhľadávať.

 

>>Ako sa vytvára DataSet?

 

Pretože C# má v sebe silnú typovú kontrolu, musí byť presne zadefinované aký dátový typ je možné ukladať do ktorého stĺpca. Podobne ako pri návrhu databázy, je potrebné aj tu zadefinovať štruktúru tabuliek v DataSete. Teda dátový typ každého stĺpca a vzťahy medzi tabuľkami. Ak máme stĺpce pomenované, môžeme ich jednoduchšie nabindovať (namapovať) na jednotlivé štandardné vizuálne prvky.

 

Vo Visual Studiu máme minimálne dve možnosti ako si zadefinovať štruktúru DataSetu.

Najprv si ukážeme manuálny spôsob:

Príklad 3.4.1

using System;
using System.Data;
 
namespace CreateDataSet
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
           DataSet ds = new DataSet("DS1");
            //Def. Tabulky
            DataTable table = new DataTable("Suhvezdia");
           
            //Def stlpca ID
            DataColumn collID = new DataColumn();
            collID.Caption="ID";
            collID.ColumnName = "id";
            collID.DataType = typeof(int);
            collID.AutoIncrement = true;
            collID.Unique = true;
           
            //Def. stlpca Nazov po slovensky
            DataColumn col1 = new DataColumn();
            col1.Caption = "Názov Sk";
            col1.ColumnName = "nazov_sk";
            col1.DataType = typeof(string);
            col1.AllowDBNull = false;
 
            //Def. stlpca Nazov po latinsky
            DataColumn col2 = new DataColumn();
            col2.Caption = "Názov Lt.";
            col2.ColumnName = "nazov_lt";
            col2.DataType = typeof(string);
            col2.AllowDBNull = true;
           
            //Pridanie stlpcov do tabulky
            table.Columns.Add(collID);
            table.Columns.Add(col1);
            table.Columns.Add(col2);
 
            //Pridanie tabulky do DataSetu
            ds.Tables.Add(table);
                       
            //Naplnenie tabulky
            //Vrati uz riadok podla navrhnutej schemy
            DataRow rowTemp = table.NewRow();
            rowTemp["nazov_sk"] = "Škorpión";
            rowTemp["nazov_lt"] = "Scorpio";
            table.Rows.Add(rowTemp);
 
            //potrebne si vyziadat novy riadok
            rowTemp = table.NewRow();
            rowTemp["nazov_sk"] = "Panna";
            rowTemp["nazov_lt"] = "Virgo";
            table.Rows.Add(rowTemp);
 
           //Ulozime do XML
           ds.WriteXml("suhvezdia.xml");
           ds.WriteXmlSchema("suhvezdia.xsd");
       
        }
    }
}
V príklade sme si vytvorili jednoduchú tabuľku, ktorá obsahuje 3 stĺpce. Všimnite si, ako jednoducho sa dá vytvoriť stĺpec s Identifikačným číslom. Je automatický postarané o to, že sa bude automaticky inkrementovať a že jeho hodnota sa nebude viac krát opakovať (v prípade vymazávania stĺpcov a iných presunov).

Dalšie základne parametre stĺpca vidíte v príklade, takže ich nebudem rozpisovať. Dôležité je na koniec pridať jednotlivé zadefinované stĺpce do tabuľky cez table.Columns.Add a na koniec celú tabuľku do DataSetu obdobným spôsobom, pretože jeden DataSet môže obsahovať n tabuliek. Takto sme zadefinovali celý jednoduchý dátový model. Jednoduchý, pretože ide iba o jednu tabuľku a nie viac tabuliek so vzájomnými vzťahmi, to si ukážeme nabudúce.

>>Napĺňanie riadkov v DataTable.

Aj keď tento úkon je jednoduchý, chcem na neho obzvlášť upozorniť. V predchádzajúcom príklade je to na konci ukázané. Všimnite si, že nový riadok sa nevytvára volaním konštruktora new DataRow(), ale na základe definovanej schémy si vyžiadame novú inštanciu riadku priamo volaním metódy, ktorú má v   sebe trieda DataTable (v našom príklade sa jej inštancie volá jednoducho table) takto

DataRow rowTemp = table.NewRow();

Potom sa naplnia konkrétne hodnoty napr. pomocou pomenovaní stĺpcov takto:

rowTemp["nazov_lt"] = "Scorpio";

A pridajú sa do tabuľky:

table.Rows.Add(rowTemp);

>>Uloženie dát do XML

Použitím DataSetu nie je nič jednoduchšie. Stačí použiť metódu DataSet.WriteXml(cesta_k_suboru). Ak súbor neexistuje, vytvorí sa. Ak exituje, bude celý prepísaný.

V príklade vidíte, že som si uložil aj celú definíciu schémy tabuľky do súboru suhviezdia.xsd. To umožní neskôr to, že takéto XML bude môcť čítať jednoducho aj iný program a nemusí sa na novo definovať celá schéma. Veď všímajte ďalší príklad.

>>Úprava XML pomocou DataSetu.

Tento príklad som urobil tak, že som použil vegenerovné XML a XSD z predchádzajúce príkladu a pridal som ich tam jednoducho cez Project->Add->Existing Item.

Ak si to skúsite presne takto, zistíte, že sa automaticky vygenerovali ďalšie súbory a teda možnosť vizuálne upravovať štruktúru DataSetu.

Príklad 3.4.2
using System.Data;

namespace EditDataSet
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            DataSet ds = new DataSet();
            ds.ReadXmlSchema("schema.xsd");
            ds.ReadXml("suhvezdia.xml");
 
            DataTable table = ds.Tables["suhvezdia"];
            DataRow tempRow = table.NewRow();
            tempRow["nazov_sk"] = "Váhy";
            tempRow["nazov_lt"] = "Libra";
 
            table.Rows.Add(tempRow);
            ds.WriteXml("schema.xml");
 
            foreach (DataRow row in table.Rows)
            {
                for (int i = 0; i < table.Columns.Count; i++)
                {
                    Console.Write("{0}, ",row[i].ToString());
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey(); 
   
        }
    }
}XML súbor obsahuje toto:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DS1>
 <Suhvezdia>
    <id>0</id>
    <nazov_sk>Škorpión</nazov_sk>
    <nazov_lt>Scorpio</nazov_lt>
 </Suhvezdia>
 <Suhvezdia>
    <id>1</id>
    <nazov_sk>Panna</nazov_sk>
    <nazov_lt>Virgo</nazov_lt>
 </Suhvezdia>
 <Suhvezdia>
    <id>2</id>
    <nazov_sk>Vahy</nazov_sk>
    <nazov_lt>Libra</nazov_lt>
 </Suhvezdia>
</DS1>

 Všimnite si, že skôr ako som načítal XML, tak som ešte načítam schému tabuľky uloženú v súbore schema.xsd pomocou ds.ReadXmlSchema("schema.xsd");

Potom vidíte, že môžeme kľukne pristupovať k stĺpcom cez ich mená.

Prídáme jeden nový riadok , uložíme upravené XML a  vypíšeme obsah celej tabuľky, čo vidíte aj na obrázku.

 

>>Vizuálny návrh štruktúry DataSetu vo VS 2005

Navrhnúť schému si môžeme oveľa jednoduchšie, ak to okolnosti dovoľujú a máme Visual Studio, a to naklikaním. Bez zdĺhavých rozpisovaní Vás povediem, ako si vytvoríte tú istú schému ako v predchádzajúcich príkladoch, vizuálne.

 
1.Project->Add new Item (alebo CTL+SHIFT+A).

2.Vyberieme DataSet a pomenujeme ho suhvezdia. + Add

3. Zobrazí sa nám prázdna plocha, klik pravým, Add->DataTable

4. Vytvorila sa tabuľka s menom DataTable1. Klikneme do názvu a prepíšeme ho na suhvezdia.

5. Klik pravým na tabuľku, Add->Column

6. Zadajte meno : ID a všimnite si, že na pravo máte zobrazené všetky properties pre stĺpec, ktoré už môžete doupravovať na základe prvého príkladu.
Všimnite si na ScreenShote, že sa okrem XSD súboru vytvoril aj súbor Suhvezdia.Designer.cs a ten je pre nás veľmi zaujímavý. Obsahuje triedu Suhvezdia, čo je vlastne potomok triedy DataSet.

 
Ďalej sú tam triedy trieda suhvezdiaDataTable, suhvezdiaRow.

Myslím, že to, čo je elegantné na takomto spôsobe návrhu DataSetu, môžete vidieť na poslednom príklade . Upozorňujem na to, že tieto triedy sú podtriedy pre Suhvezdia, takže je vhodné použiť using VizualnyNavrhDataSetu;
 

Príklad 3.4.3
using System;
using VizualnyNavrhDataSetu;
 
namespace VizualnyNavrhDataSetu
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Suhvezdia shv = new Suhvezdia();
            shv.ReadXml("suhvezdia.xml");
            shv.suhvezdia.AddsuhvezdiaRow("Lev", "Leo");
            shv.WriteXml("suhvezdia.xml");                              
        }
    }
}

Vidíte to? :-) Dúfam, že hej. Ale pre istotu:
 

Potomok triedy DataSet s menom Suhvezdia obsahuje priamy prístup k danej tabuľke cez parameter súhvezdia. Teda nie cez index alebo string názov.

Pribudla metóda na pridávanie jednotlivých riadkov AddsuhvezdiaRow().

Odporúčam pohrať sa s  týmto príkladom a zistíte ako vám tento spôsob môže výrazne sprehľadniť kód a zrýchliť programovanie.

 
 

>>Čo bude nabudúce?

Ukážeme ako označiť stĺpec, že je  primárny kľúč a transakčné úpravy dát a možno aj iné.

 

Do diskusie prosím napíšte, či Vám nejako pomohol posledný príklad z článku, alebo či ste to už bežne používali, prípadne nejakú zaujímavú funkcionalitu takto vytvoreného DataSetu, ktorú často používate a nie je v príklade.  

 

[Príklady z článku]

Príklad 3.4.1 -  Manuálne vytvorenie DataSetu
 

[Zaujímavé odkazy zo sveta C#]

 

* Bill G. vydal úplnú verziu ASP AJAX v 1.0

 

Ak máte založený free e-mail na Gmaily a pozeráte sa na neho aj z technického hľadiska, tak ste sa možno pár krát divili, ako tam niektoré vychytávky fungujú, bez toho aby napr. bol potrebný refresh celého framu, alebo dokonca stránky. Je to práve v tom, že využíva novú technológiu pre Webové stránky AJAX. Konkrétne jeho variantu pre Javu.

Teraz máme možnosť používať túto technológiu v kombinácii s ASP.NET 2 aj my, pričom ako vývojové prostredie nám našťastie ešte stále stačí Visual Studio 2005.

Určite sa mu budem venovať aj osobitne v článkoch, pretože ma to veľmi zaujíma.

 
 

[Predchádzajúce diely]


 
[Iné zdroje]

DataReader and DataSet

XML Data Manipulation in C# Using DataSet Class 

 
SEE YOU!
 
Michal Čižmár

Neprehliadnite: