Výukový jazykový program zadarmo – Teacher

Július Pastierik  /  15. 02. 2007, 00:00

Potrebujete program, ktorý by ste mohli používať nielen ako slovník, ale zároveň aj na učenie sa? Český program Teacher je na to ako stvorený.

Na internete je možnosť stiahnuť množstvo slovníkov cudzích jazykov. Napokon aj na našich stránkach sme si v minulosti priniesli informácie o viacerých z nich. Slovníky však tvoria iba jednu časť potrieb „jazykomilných“ používateľov. Mnohokrát hľadáme program, ktorý nie je len slovník, ale pomôže nám aj pri učení sa príslušného jazyka.

Teacher

Program Teacher je určený presne pre takéto účely. Je to univerzálny program, ktorý umožňuje pracovať naraz s viacerými slovníkmi (môžeme si ich stiahnuť nielen z internetu, ale aj vytvárať vlastné), do ktorých môžeme slovíčka vkladať buď priamo, alebo importom z iných slovníkov v TXT tvare. V rámci importu je formát údajov v tvare: Preložené slovo, cudzojazyčné slovo, lekcia a popis. Jednotlivé údaje sú oddelené tabelátormi a povinné sú prvé dva údaje. Nezadaná lekcia sa automaticky zadá ako lekcia číslo 0. Niekoľko slovníkov nájdeme aj domovských stránkach programu.

Teacher

Pri importe program umožňuje aj konverziu znakov, bližšie informácie sú v nápovede programu. Na domovských stránkach je v sekcii download k dispozícii viacero slovníkov v troch jazykoch – angličtina, španielčina a arabčina.


Každý slovník si môžeme rozdeliť do 60-tich lekcií, čo je dôležité najmä pre oblasť skúšania. V tomto smere program umožňuje dva spôsoby skúšania slovíčiek – automatické a sebakontrolou. V rámci sebakontroly sa známkujeme sami, v rámci automatického skúšania nás známkuje program. Pri každom spôsobe si môžeme zadefinovať množstvo parametrov (napr. čas, za ktorý musíme odpovedať, nastavenie opakovanie testovania pre slovíčka, v ktorých sa mýlime a pod.).

Teacher

Okrem toho si môžeme v programe nahovoriť (resp. poprosiť o to niekoho, kto príslušný cudzí jazyk už ovláda) jazykové lekcie (články) do WAV súborov, ku ktorým môžeme pridať aj príslušné texty. Tieto lekcie si potom môžeme prehrávať a takto sa učiť výslovnosť. Zvukové záznamy však môžeme pridávať aj k jednotlivým slovíčkam priamo do príslušných slovníkov, takže aj v tomto smere je tento program vynikajúcim pomocníkom.

Teacher

Ako môžeme vidieť, Teacher je naozaj všestranný výukový program pre výučbu jazykov. Keď si k tomu pripočítame české jazykové rozhranie, určite sa stane vynikajúcou pomôckou pre mnohých používateľov. Navyše, program umožňuje pracovať nezávisle viacerým používateľom, pričom každý má k dispozícii svoje vlastné prostredie – vrátane slovníkov, ktoré používa. Pokiaľ to potrebujeme, v prípade potreby stačí prekopírovať adresár s príslušným slovníkom do adresára iného používateľa a ten ho má ihneď k dispozícii.

Internet: imega.cz/develop/teacher.php


Neprehliadnite: