Docu Guard v strednej Európe mení názov na Iron Mountain

Tlačový servis  /  30. 01. 2007, 21:46

Spoločnosť Iron Mountain Incorporated, svetový líder v oblasti poskytovania služieb ochrany a uskladňovania informácií, posilnila svoj vstup na stredoeurópsky trh integráciou a zmenou názvu regionálnej spoločnosti Docu Guard. Iron Mountain zavŕšila akvizíciu Docu Guard v auguste 2004. Proces zlučovania oboch spoločností kulminoval v závere minulého roka a regionálne pobočky vrátane značky, metodológie a zdrojov sú k dnešnému dňu plne integrované do celosvetovej skupiny.

Iron Mountain napomáha organizáciám po celom svete znižovať náklady a riziká spojené s ochranou a uskladňovaním informácií. Spoločnosť ponúka komplexnú správu záznamov, ochranu dát, ako aj riešenia pre obnovu zničených informácií. Iron Mountain zároveň poskytuje svoju odbornú znalosť a skúsenosti pri riešení komplexných informačných otázok, medzi ktoré patria napríklad narastajúce náklady spojené s uskladňovaním dát, právne poradenstvo, harmonizácia s legislatívou alebo obnova dát po katastrofických situáciách.

Zmena názvu spoločnosti Docu Guard a jej úspešná integrácia do rodiny Iron Mountain demonštruje odhodlanie spoločnosti Iron Mountain poskytovať služby na lokálnych ako aj stredoeurópskych trhoch. Miestne spoločnosti tak môžu pri uskladňovaní a ochrane svojich informácií počítať s využitím bezkonkurenčných globálnych zdrojov,“ uviedol prevádzkový riaditeľ Dávid Hudec. „Na túto integráciu som veľmi hrdý a verím, že na slovenskom trhu môžeme očakávať silný rast. Budeme stavať na súčasnej silnej reputácií spoločnosti Iron Mountain a naše pôsobenie rozšírime aj ďalej do strednej Európy, kde existujú obrovské príležitosti na posilnenie nášho postavenia a povedomia o našej značke.“

Spoločnosť Iron Mountain založená v roku 1951 je dôveryhodným partnerom pre viac než 90 000 spoločností v Severnej Amerike, Latinskej Amerike a oblasti Pacifiku. Spoločnosť, ktorá v súčasnosti celosvetovo zamestnáva 17 000 ľudí a v roku 2005 vykázala zisk 2,1 miliardy amerických dolárov, už dnes pracuje pre niektoré z najväčších spoločností na Slovensku.

Spoločnosť Iron Mountain poskytuje služby a technológiu ochrany a ukladania informácií, ktoré sú vhodné pre všetky typy a formáty médií (papier, film, magnetická páska, digitálne dáta, atď.). Zverenie správy záznamov spoločnosti, akou je Iron Mountain, pomáha znižovať riziká spojené so správou informácií, ktoré vznikajú v dôsledku požiadaviek na súlad s legislatívou, ako aj v dôsledku súdnych sporov a katastrofických situácií. Spolupráca s Iron Mountain tiež napomáha znižovať náklady spojené s ochranou a ukladaním dát.

Správa údajov predstavuje neustále sa meniacu oblasť, preto je obzvlášť dôležité, aby si podniky zvolili takého správcu svojich dát, ktorý čo najdôslednejšie sleduje nové relevantné predpisy a legislatívu. Ak podnik uskladňuje svoje dáta rovnakým spôsobom ako pred siedmimi rokmi, je to prvý znak toho, že potrebuje kompletnú revíziu svojho dátového manažmentu a mal by zvážiť aplikáciu kvalitného programu správy záznamov.

Neprehliadnite: