Programujeme v jazyku C# III. Diel 3. -- Zaujímavosti z ADO.NET I.

Michal Čižmár  /  10. 01. 2007, 00:00

V tomto dieli sa pozrieme na spojenie ADO.NET a MS Excel, ktoré sa týka vkladania, čítania dát a taktiež ako zaujímavosť, si ukážeme ako použiť vo svojich programoch štatistické funkcie, ktoré má v sebe Excel a iné zaujímavosti

[Kľúčové slová]
Excel, PIA, OLE objekt.
 

Na začiatok chcem popriať všetkým mojim čitateľom všetko dobré v novom releasy programu ROK  - verzia 2007. :-))

 

Aj keď som Vám sľúbil, že sa pozrieme podrobne na použitie triedy DataSet, odložíme to až na budúce. Radšej som sa rozhodol zaradiť seriál o vybraných zaujímavostiach z ADO.NET .

Myslím, že veľmi často sa stáva, že keď vytvárate nový program, ktorý spracováva dáta a pred tým, už boli dlho spracovávané iným spôsobom, tak sú najčastejšie vytvárané v MS Excel, alebo aspoň idú do .xls súboru vyexportovať. Takže je vhodné použiť Excel ako medzistupeň.

 

Ukážeme si, že v C# je možné pracovať s tabuľkami Excel transparentne, ako keby sme robili so SQL Serverom, teda pomocou SQL príkazov.

 

>>Vytvorenie spojenia do Excel tabuľky.

V príklade si ukážeme ako z tabuľky, vytvorenej v OpenOffice, ktorú môžete vidieť dole na obrázku vytiahneme

     a)      Všetky dáta
b)      Len určitý región dát v štýle Excel,
Príklad 3.3.1
using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;

class Program
{
  private static OleDbDataAdapter da;
    private static OleDbDataAdapter daPart;
        
   //----------------------------------------------

   static void Main(string[] args)

    {    
       string connString =                                         @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;

      Data Source=c:Tabulky.xls;Extended Properties=
      
      ""Excel 8.0;HDR=YES"";"
;

      string commandString =
           "SELECT * FROM [Studenti$]";

       string commandStringPart =
           "SELECT * FROM [Studenti$A2:c4]";
           
      // Nacitanie dat z Excel tabulky

      da = new  OleDbDataAdapter(commandString,connString);
      DataTable table = new DataTable();      
      da.Fill(table); 

      WriteTable(table);                   
      // Nacitanie regionu dat
       daPart = new OleDbDataAdapter(commandStringPart,
                                     connString);
          
       table = new DataTable(); 
       daPart.Fill(table);
       WriteTable(table);                                                            
      Console
.ReadLine();       
   }
   //----------------------------------------------
    
   private static void WriteTable(DataTable table)

   {

       foreach (DataRow row in table.Rows)
       {            foreach (object col in row.ItemArray)
           Console.Write(" {0}; ", col);           
            Console
.WriteLine();

       }
 
  }
  
//----------------------------------------------

  }
}

Možno, že ste už niekedy počuli o OLE objektoch a tie práve používame v príklade.

Podobne ako pri spojení na SQL Server aj tu potrebujeme zadať reťazec, ktorý určuje cestu k dátam.

 
string connString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Data Source=c:Tabulky.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES""; 
 
Určite vidíte, že okrem nejakých štandardných údajov je potrebné zadať cestu ku xls súboru. Potom  číslo 8, čo zodpovedá verzii Excel 2000 až 2003.
 
POZOR!
na zdvojené úvodzovky na konci reťazca, naozaj ich tam treba :-)
 
HDR  -
je parametre, ktorý určuje, či prvý riadok v tabuľke označuje názvy stĺpcov (headers).

Ak NO, tak k jednotlivým stĺpcom pristupujeme cez súradnice F1, F2,...Fň  :-)

 
Príkaz na vytiahnutie dát je v štýle SQL.

SELECT * FROM [Studenti$]";
SELECT * FROM [Studenti$A2:C4]
;

 
Ak Vás zaujal ten symbol $ za názvom tabuľky, tak vedzte, že to znamená, že pristupujete k existujúcej tabuľke. Takže logicky ak ho tam nedáte, vytvorí sa nová tabuľka, ktorá je prichystaná na vkladanie dát.
 
A2:C4 –
znamená, že doťahujeme len určitý región dát, ohraničení súradnicami ľavého horného a pravého dolného rohu.
 
POZOR!
Ak je súbor súčasne otvorený v Exceli, tak logicky, z dôvodu zabezpečenie integrity dát, nepôjde vytvoriť ďalšie spojenie na tabuľku.
 
Na koniec sa dáta z Data-Adaptéru naplnia do tabuľky typu DataTable, ktorú si rozoberieme v ďalších dieloch. Na obrázku môžete vidieť výstup z príkladu. Červenou čiarou som oddelil výpis všetkých dát a výpis len určitého regiónu.>>INSERT a UPDATE v Excel tabuľke.

Ukážeme si, že dáta môžeme v Excel tabuľke aktualizovať a dokonca aj pridávať, pričom použijeme len obdobu SQL príkazov.

Príklad 3.3.2
using System;
using
System.Collections.Generic;
using
System.Text;
using
System.Data.OleDb;

namespace Excel_update_insert
{
  class Program
  {
   //-----------------------------------------------------
   static void Main(string[] args)
   {
     string connString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
     Data Source=c:Tabulky.xls;Extended Properties=
     ""Excel 8.0;HDR=YES"";"// tie uvodzovky treba

   using (OleDbConnection conn = new                                                OleDbConnection(connString))
   {
        conn.Open();
        using (OleDbCommand command = new OleDbCommand())
        {
            command.Connection = conn;
            command.CommandText =
            @"UPDATE [Studenti$] SET Zapocet = 'Ano'
            WHERE Zapocet = 'Nie'";
            command.ExecuteNonQuery();
             command.CommandText = @"INSERT INTO [Studenti$]
              ( Meno,   Priezvisko, Zapocet)
                values('Ray', 'Bradbury', 'Ano')"
;
             command.ExecuteNonQuery(); 
             conn.Close();
         }
     }    
   }        //---------------------------------------------------------

  }
}

V prvom príkaze sa zahráme na zhovievavého učiteľa a všetkým študentom, ktorí do teraz nemajú zápočet, zápočet udelíme :-).

V druhom, pridáme ešte jedného študenta, aj keď mu nepridelíme ID, pretože vytvorenie jedinečného ID by príklad zbytočne skomplikovalo.
Na koniec vyzerá tabuľka takto:Ak vás zaujíma podrobnejší opis  skúste tento odkaz <27.12.2006> . Je to po anglicky.

 >>Volanie štatistických funkcií z MS Excel
Tento príklad ani odstavec nepatria do série o ADO.NET, ale hodia sa, keď sme sa už pustili rozoberať Excel. Nedávno som túto funkcionalitu potreboval, tak keď to mám odskúšané, tak sa s tým podelím aj mojimi čitateľmi, nie?

Robil som program, ktorý vyhodnocoval Kruskall-Walis štatisticky test a na koniec, bolo potrebné vypočítať chí-funkciu. Viem, že to ale Excel vie elegantne vypočítať, tak ma zaujímalo ako sa k tomu predolovať, pretože som už nejakú predstavu mal ako to môže ísť, tak som to dotiahol a pre Vás mam tento  príklad:


Príklad 3.3.3
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System;
public class ChiTest
{
    static void Main()
    {
        Excel.Application xlApp = new Excel.Application();
       if (xlApp == null)
        {
            Console.WriteLine("Nastal problem pri volani COM");
            return;
        }
        double vysledok =
            xlApp.WorksheetFunction.ChiDist(1.91, 1);

        Console.WriteLine(vysledok);
        Console.ReadLine();
    }
}

Aby program napísaný pre .NET mohol komunikovat s Office produktmi, je potrebné doinštalovať toto: Microsoft Office 2003 Primary Interop Assemblies (PIAs) (4.1MB)  

Alebo jednoducho stiahnite toto DLL  a to pripojíte k projektu cez

Project->Add Reference -> Záložka Browse -> vyhľadajte DLL, kde ste si ho uložili.

To vám potom umožní pridať do programu using Microsoft.Office.Interop.Excel;
 

POZOR! Program musí byť spustený pod administrátorským účtom, čo je dosť značná nevýhoda.

 

Ak Vás zaujalo použitie Mrkvosoftackych COM objektov vo Vašich aplikáciách, tak Vám ešte odporučím tento link, kde je popísané ako využiť kontrolu pravopisu <6.1.2007> z MS Word vo Vašom programe.

   

[Príklady z článku]

Príklad 3.3.1 - Dotiahnutie dát z Excelu
 

[Zaujímavé odkazy zo sveta C#]
Microsoft vydal service pack SP1pre Visual Studio 2005.

Čo pribudlo, alebo sa opravilo si môžete prečítať tu.

Ak používate VS 2005 pod Vistou, tak na to je potrebný iný SP, ale ten je ešte len vo verzii Beta.
 
POZNÁMKA!
Mne sa po aplikovaní SP1 na Visual Studio 2005 Express, keď som chcel pridať referenciu do projektu (Project->Add Reference), zobrazilo len prázdne okno s tlačítkom OK. Určite si viete predstaviť, že som bol z toho nadšený :-) a hľadal som riešenie, zatiaľ som nič nenašiel. Našťastie “náhodou“ som to prázdne okno zväčšil a zistil, že potrebné prvky sú tam, len skryté. Máte podobnú skúsenosť, ak ste si už SP nainštalovali? Napíšte do diskusie aj pre ostatných.

Google ako nástroj pre programátorov, neveríte?
Skúste tento link a dajte vyhľadať napr. using System.Runtime.Remoting; lang:C# Nájde Vám priamo zdrojové súbory, kde sa daná knižnica používa, pekné čo?
 
[Predchádzajúce diely]

Neprehliadnite: