Di:sig Na Slovensku pribudlo 6000 používateľov elektronického podpisu

Tlačový servis  /  30. 12. 2006, 20:06

Certifikačná autorita Disig, a.s. vydala v tomto roku doteraz viac ako 5900 elektronických certifikátov. Pomocou nich firmy aj súkromné osoby môžu napríklad elektronicky komunikovať so zdravotnými poisťovňami, šetriť na zasielaní faktúr, podpisovať e-maily, alebo šifrovať ich obsah. V roku 2007 Disig očakáva ďalší rast používateľov elektronického podpisu. O prudký rast sa môže postarať aj vláda ak občanom a firmám sprístupní užitočné služby e-governmentu.

Rast používania elektronického podpisu napreduje napriek doterajšej slabej podpore elektronických služieb verejnej správy zo strany štátu. Certifikačná autorita CA Disig, ktorá je jedným z najväčších poskytovateľov služieb v oblasti počítačovej bezpečnosti registrovaná Národným bezpečnostným úradom vydala v tomto roku už viac ako 5900 certifikátov.

V roku 2006 sme zaznamenali výrazný rast záujmu o elektronický podpis na Slovensku. Rok 2007 môže byť ešte úspešnejší, keďže k niekoľkými projektom v štátnej správe sa môže pridať aj rastúce využitie certifikátov vo vnútrofiremnom styku a najmä medzi podnikateľmi navzájom,“ predvída Ľuboš Batěk, predseda predstavenstva Disigu a dlhoročný expert na informačnú bezpečnosť. „K ďalšiemu rozvoju by prispela najmä širšia ponuka štátnych a komunálnych služieb pre občanov dostupných cez internet, zavedenie elektronických identifikačných dokladov a zníženie ceny samotného elektronického podpisu pre firmy aj jednotlivcov. Práve na sprístupnení podpisu širším cieľovým skupinám intenzívne pracujeme,“ dodáva Ľ. Batěk.

Certifikáty pre elektronický podpis umožňujú firmám a občanom využívať služby e-governmentu ako sú napríklad komunikácia so zdravotnými poisťovňami cez internet bez potreby používania klasickej papierovej pošty. Firmy môžu ušetriť milióny korún aj zmenou klasických faktúr na elektronické, ktoré už vytvára a zasiela priamo firemný informačný systém. Odpadnú náklady na papier, tlač, obálky, poštovné a ľudské zdroje. Navyše, elektronický podpis zaručuje jednoznačnú identitu odosielateľa a zároveň zabezpečuje, že údaje, ktoré sú v dokumente uvedené, nemôže nikto pozmeniť bez toho, aby to adresát zistil.

Neprehliadnite: