Nové vydanie SMSC od LogicaCMG je pre operátorov cestou k internetovému messagingu

Tlačový servis  /  14. 12. 2006, 22:31

LogicaCMG uviedla najnovšie vydanie ich SMS centra, IP SMSC novej generácie, so zaradením najlepších nových funkcií na trhu a s pomerom cena / výkon lepším než kedykoľvek predtým. Nové vydanie je úplne pripravené na IMS a dokonale interoperabilné s fixnými i mobilnými IM (Instant Messaging) platformami. Tým umožňuje operátorom už dnes sa plne pripraviť na požiadavky messagingu zajtrajška, a to pri dvojnásobnej rýchlosti než predtým.

IP SMSC novej generácie od LogicaCMG je globálne najbohatšie riešenie na funkcie na trhu. Jeho bezkonkurenčný set funkcií zahŕňa IM interoperabilitu, rozšírenú personalizáciu pre užívateľov, vyššiu podporu obsahu od poskytovateľa, marketingový reporting a operačný manažment. Na rozdiel od názorov niektorých priemyselných odvetví, že SMSC sú „zdedeným“ riešením, používa LogicaCMG vedúcu expertízu v oblasti messagingu pre zaručenie vysokej úrovne SMSC inovácie, čo teraz umožňuje sieťovým operátorom aktívne prepojiť SMS s internetovým messagingom. S príchodom mobilného IM sa predpokladá, že rast globálnej SMS prevádzky bude pokračovať minimálne do roku 2010* a postará sa o to i posledné vydanie SMSC od LogicaCMG spracovávaním správ dvojnásobnou rýchlosťou pri výrazne zníženej cene. Zlepšenie pomeru cena / výkon v budúcnosti je garantované vďaka použitiu priemyselne štandardných multi-core procesných platforiem na báze Intel Itanium.


Operátori sú pod zvyšujúcim sa konkurenčným tlakom a snažia sa využiť internetové možnosti. Preto potrebujú diferencovať svoje SMS ponuky aby udržali rast obratu. Nové vydanie SMSC od LogicaCMG nielen, že efektívne zavádza diferencované účtovanie a služby s pridanou hodnotou, ale zároveň napĺňa potreby týchto operátorov prostredníctvom služieb založených na pravidlách s logickými schopnosťami, ktorá poskytuje vysokú úroveň flexibility pri správe a personalizácii SMS zážitku účastníka.


Henk de Boer, senior viceprezident, Mobile Messaging, v LogicaCMG, povedal: „ Keďže sa operátori pripravujú na konvergenciu sietí a služieb, stáva sa schopnosť inovovať a zlepšovať už existujúce služby ako SMS rozhodujúcou pre udržanie si vedúcej pozície v tomto konkurenčnom prostredí. Sme presvedčení, že diferenciácia a personalizácia služieb sú kľúčom k zaisteniu trvalého úspechu messagingu a naše najnovšie vydanie SMSC je nepostrádateľnou súčasťou tohto rozvoja. LogicaCMG je už s vyše 17ročnými skúsenosťami v SMS prieskume a vývoji nepopierateľným SMS expertom v globálnom merítku a chceme si udržať vedúce postavenie na trhu uvádzaním prelomových platforiem, pokrokových funkcií v súlade s úsilím pomáhať operátorom zvyšovať rast v tejto oblasti.“


*Ovum, marec 2006

Neprehliadnite: