Spoločnosť Cisco začala písať ďalšiu internetovú kapitolu

Tlačový servis  /  14. 12. 2006, 22:22

Spoločnosť Cisco Systems v priebehu posledného štvrťroka 2006 spustila celosvetový rebranding, v rámci ktorého zmenila svoje doterajšie logo, web stránku a názov pre vonkajšiu komunikáciu. Spoločnosť sa aktuálne označuje Cisco. Rebranding je dôsledkom zmeny filozofie spoločnosti, ktorá chce rozšíreným portfóliom produktov a riešení prispieť k zlepšeniu a obohateniu komunikačných možností koncových používateľov internetu.

“V našej spoločnosti sme si vedomí toho, že internet a elektronická komunikácia všeobecne, zastáva v ľudskom živote stále dôležitejšiu pozíciu. Doteraz sme boli známi predovšetkým vďaka našim technológiám, radi by sme však dali najavo, že vnímame aj to, čo stojí za technológiami. Za každým počítačom, mobilom, PDA je človek - niekto, kto komunikuje s okolitým svetom a technológie sú preňho len prostriedkom, nie cieľom,” povedal Marcel Rebroš, generálny riaditeľ spoločnosti Cisco.

“Zmenili sme našu stránku, snažili sme sa o jej sprehľadnenie a zvýšenie užívateľského komfortu. S našim najväčším partnerom – koncovým užívateľom – chceme začať viesť dialóg prostredníctvom blogov, diskusných fór a recenzií.”

Nový prístup a aktivity spoločnosti sú zastrešené konceptom Human Network. Tento sa zaoberá zjednotením moderných technológií a tradičných sociálnych sietí, zložených napr. z rodinných príslušníkov, priateľov, kolegov a známych (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_network).

Human Nework vychádza z novodobého konceptu internetu Web 2.0, ktorý prináša možnosť komunikovať a prezentovať sa prostredníctvom blogov, participovať na spoločných, voľne editovateľných otvorených stránkach ako napr. Wikipedia alebo Open Directory. Prináša širšiu platformu na zdieľanie informácií a umožňuje užívateľom získať, či poskytovať relevantnejšie informácie.

“Všetky aktivity spoločnosti Cisco počas jej histórie viedli k neustálej podpore a rozširovaniu možností medziľudskej komunikácie prostredníctvom moderných technologických zariadení a internetu. To, že umožňujeme existenciu a funkčnosť veľkej časti internetu neznamená, že nás nezaujíma jeho obsah, trendy a budúcnosť,“ povedal Marcel Rebroš. “Teraz chceme dať najavo, že dodanie kvalitnej technológie užívateľovi nie je hranica nášho partnerstva. Chceme ukázať, že rozumieme, že samotná technológia je len jedna časť mozaiky, ale jej dôležitou súčasťou sú najmä ľudia, ktorí za týmito technológiami stoja“, dodáva Marcel Rebroš.

Cisco sa prostredníctvom svojho nového konceptu snaží širokej verejnosti predstaviť dostupné možnosti na zdieľanie informácií a umožniť koncovému užívateľovi rozšíriť možnosti jeho sociálnej interakcie a spojenia so svetom prostredníctvom obsahovej, ale aj technologickej stránky. Viac informácií na stránke www.cisco.com/human.

Neprehliadnite: