Výnimočný telekomunikačný rok 2006 v skratke

Tlačový servis  /  14. 12. 2006, 00:00

Uplynulý rok na telekomunikačnom trhu charakterizoval prudký rast rýchleho internetu, úspešný tender na výber tretieho mobilného operátora, ako aj pokračujúci odliv užívateľov pevnej telefónnej linky inkumbenta. Trh sa tiež pripravuje na novú konkurenciu v oblasti IPTV, stále viac firiem i domácností objavuje výhody telefonovania cez internet. Ani v roku 2006 sa neprejavil žiaden vplyv regulátora trhu na posilňovanie konkurenčného prostredia.

Telefonovanie – Telefonovanie a súvisiace služby alternatívnych operátorov boli jedným z hlavných bodov tohto telekomunikačného roka. Do boja o zákazníka sa aktívne zapojil aj Slovanet. Už na začiatku roka spustil telefónne služby na báze internetového telefonovania (VoIP), čím klientom umožnil aj bezplatné miestne a medzimestské telefonovanie. V máji prišiel s vlastným návrhom prenositeľnosti v pevnej sieti, následne ju s niekoľkými operátormi spustil. Najvýznamnejší hráč Slovak Telekom (ST) sa nepridal, v auguste predložil svoj návrh, o ktorom doteraz rokuje s väčšinou alternatívnych operátorov.

Internet – Internetovou udalosťou roka bol nepochybne projekt štátnych dotácií internetu Internet pre vzdelanie. V prvej fáze vekovo obmedzený mladým od 15 do 25 rokov, neskôr pre každého bez vekového kritéria. Slovanet pre veľký záujem ako prvý priniesol možnosť predregistrácie do projektu, čo sa prejavilo aj vo výsledku. Najväčší alternatívny operátor Slovanet skončil veľmi úspešne, hneď za skupinou ST a nechal za sebou všetkých silných konkurentov. A hoci dotácie síce sú riešením, ale ukázalo sa, že pre štát, operátorov i žiadateľov bolo dosť náročným. Ak bolo zámerom rozšíriť internet na Slovensku, nepodarilo sa to v takej miere, ako hovorili predpoklady a rast výrazne neprekročil prirodzený vývoj v krajinách s podobnou situáciou.

Podpora liberalizácie – K celkovej podpore liberalizácie svojimi kontinuálnymi aktivitami na ochranu telekomunikačného trhu prispela aj spoločnosť Slovanet. S týmto zámerom na jar začal prieskum, ktorý zisťoval záujem užívateľov o oddelenie prístupu na internet od telefónnej služby. Okrem toho Slovanet adresoval regulačným a iným orgánom (najmä PMÚ, TÚ a SOI) viacero podnetov na prešetrenie konania ST na trhu. Márna snaha dohodnúť sa vo viacerých prípadoch vyvrcholila zmenou obchodných vzťahov s ST, odklonom od deformovanej veľkoobchodnej spolupráce s ním a rýchlejším posunom k budovaniu a využívaniu vlastnej infraštruktúry.

Triple play – Rok 2006 sa niesol aj v znamení rozvoja Triple Play a celkovo rozširovania internetového obsahu, najmä o oblasť zábavy. V tejto súvislosti napríklad vzrástol počet internetových rádií portálu GoFUN z pôvodných 3-och na 11, navyše sprístupnených pre každého. Významným krokom je však najmä vstup spoločnosti na trh internetovej televízie (IPTV). Jej spustenie vo vybraných lokalitách plánuje Slovanet už budúci rok. Intenzívne pracuje na tom, aby mohol s využitím vysokorýchlostných internetových prípojok rozšíriť predaj IPTV aj masovejšie.

Užívatelia – Počas uplynulého roka prebiehalo viacero aktivít i akcií na podporu rozšírenia penetrácie internetu. Slovanet v tomto roku zaznamenal výrazný nárast počtu zákazníkov vysokorýchlostného internetu, a to o viac ako tri štvrtiny. Tento trend stále pokračuje, ku koncu roka Slovanet očakáva dosiahnutie hranice 13 000 širokopásmových klientov. Kontinuálne a veľmi dynamicky rastie aj počet klientov telefónnych služieb založených na VoIP, ktorý sa mesačne v priemere zvýši o takmer 75%.

Biznis segment – Oblasť biznis zákazníkov sa vyznačovala snahou dostať služby takpovediac pod jednu strechu. Trendom sú komplexné služby od jediného poskytovateľa, teda dáta, hlas a internet spolu s outsourcingom správy sietí a systémov či riešenia bezpečnosti. Navyše, doplnené službami s pridanou hodnotou, ako sú podrobné výpisy volaní, online štatistiky prenesených dát a iné. V praxi to znamená znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity pre klienta, kvalitné služby od poskytovateľa s dlhoročnými skúsenosťami, v čom chce Slovanet aj naďalej rásť. Komplexné komunikačné riešenia Slovanetu využíva napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ESA Logistika a mnohí iní. Zaoberá sa aj projektom prípravy pracovísk verejnej správy na využívanie digitálneho podpisu, čo predstavuje približne tisícku softvérových inštalácií v rámci celej SR.

Hospodárske výsledky – Rok 2006 bol pre Slovanet jedným z najlepších v histórii existencie firmy. Spoločnosť okrem niekoľkonásobného nárastu počtu internetových klientov znamenala aj značné nárasty tržieb a čistého zisku. Za prvé tri štvrťroky dosiahli celkové tržby 394 miliónov korún, prevádzkový zisk (EBITDA) vyše 55 miliónov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom Slovanet v tržbách očakáva približne 15-percentný nárast. Nemenej zaujímavým číslom opäť bude aj pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením a nárast zisku EBITDA o viac ako 50 percent oproti minulému roku. Takmer tri štvrtiny z celkových tržieb Slovanetu pritom tvoria výnosy vo sfére firemných zákazníkov.

Úspechy a ocenenia – V priebehu uplynulého roka Slovanet získal vôbec najväčší počet ocenení v telekomunikačnej oblasti. V hodnoteniach každoročného rebríčka TREND Top Telecom tento rok získal 4 prvenstvá. Spomedzi alternatívcov je najväčším telekomunikačným podnikom a zároveň poskytovateľom internetu, dosiahol najvyšší medziročný nárast tržieb z hlasových služieb a najvyšší zisk EBITDA. V medzinárodnom rebríčku „FAST 50 Strednej Európy“ sa stal najrýchlejšie rastúcou telekomunikačnou firmou na Slovensku. Okrem toho sa zaradil aj k 500 najdynamickejším firmám v celom regióne Európy, Stredného Východu a Afriky.

Neprehliadnite: