Programujeme v jazyku C# III. Diel 2. – pripojenie na MS_SQL Server

Michal Čižmár  /  13. 12. 2006, 00:00

ADO.NET nie je iba o vytváraní spojení sa na DB Server a posielanie príkazov, ale celkovo je to množina tried, ktoré majú programátorovi uľahčiť načítavanie, ukladanie dát a on sa môže venovať iba logike spracovania dát.

[Kľúčové slová]
SQL, DB užívateľ, ConnectionString, App.config, SqlCommand, AppSettings.

Ak by som ja bol čitateľom takéhoto seriálu, tak by ma na začiatok zaujímal jednoduchý príklad, ako sa dokáže C# napojiť na DB a poslať jednoduchý príkaz, napr. vylistovanie tabuľky. Ak Vás to nezaujíma, tak máte smolu :-) pretože práve taký príklad nasleduje...


>> Jazyk SQL
Ako som povedal na začiatku série, nebudem sa v časti ADO.Net zaoberať SQL jazykom. Takže ak Vám to nič nehovorí, odporučím Vám aspoň zdroje, ktoré sú podľa mňa dobré a ak aj Vy nejaké poznáte napíšte prosím do diskusie pre ostatných.

1. priamo na inet.sk môžete nájsť 6 článkov v jednej sekcii
2. Na Zive.cz je tiež jeden seriál, odporúčam hlavne časti zaoberajúce sa SQL syntaxou.
3. Tiež zaujímavé na Developer.sk
4. Veľmi prehľadné, čisto  syntax + príklady, ale v EN, čo myslím, že nie je u väčšiny problém.


>>Vytvorenie testovacej prázdnej databázy
Takže si spustíme MS SQL Server Management Studio Express, ktoré ak ste postupovali podľa predchádzajúceho dielu nájdeme v Štart -> Programy -> Microsoft SQL Server 2005 -> tu...

Zatiaľ sa prihlásime pod klasickým Windows účtom (t.j. Windows Authentication), dáme Connect .

Pravým klikneme na Databases a vyberme New Database. Zadajte toto:

Database Name : testDb
Default Owner : nechajme <default>

POZOR! Neklikajte Add, ale OK. Podľa mňa je dosť neergonomické pomenovanie tlačítok v tomto formulári.


>>Vytvorenie databázového užívateľa
Aby sme mohli vôbec pristupovať do databázy, potrebujeme tak robiť pod nejakým databázovým užívateľom. Je dobrým zvykom, aby každá aplikácia, ktorá má svoju databázu pristupovala do nej pod samostatným užívateľom, čím je zabezpečené, že nemôžu nastať zmeny inej DB ako sme pôvodne plánovali, čo by väčšinou nebolo potešujúce :-)

Na ľavo, v stromčekovom menu, kliknite na Security, pravým klikneme na Logins a nečakane ;-) vybereme New Login. Políčka vyplňte nasledovne:

- Login Name :testUsr
- Vyberte SQL Server Authentication
- Password : testPsw
- Confirm Password : testPsw
- Enforce Password Policy nechajte bez zaškrknutia. Ináč toto znamená, že od použitého hesla sa vyžadujú určité vlastnosti, v závislosti od nastavenia, teda čo sa týka počtu znakov, číslic a špeciálnych znakov v hesle.
- Default Database - vyhľadajte pred chvíľou vytvorenú testDb. (ešte nedávajte OK)
 
V takomto stave sa stále nebude dať pripojiť, takže ešte v nastavení úžívateľa na ľavo vyberte User Mapping, v hornej časti vyberte testDb a dole vyškrtajte db_data - reader,writer, owner.  

Až teraz kliknite OK.


>> Vytvorenie spojenia

Príklad # 3.2.1
using System;
using System.Data.SqlClient;
namespace SimpleDataConect
{
 class Program
 {
     static void Main(string[] args)
    {
       string connectinString =
        @"server=VALHALASQLEXPRESS; database = testDb;
          uid = testUsr; pwd =testPwd"
;

         //server = Meno servera Instancia
       SqlConnection con;
       try
       {
            con = new SqlConnection(connectinString);
            con.Open();
        }
        catch (SqlException exp)
        {
           Console.WriteLine("Nepodarilo sa pripojit na DB,
                              pretoze {0}"
,exp);

           Console.ReadLine();
           return;
        }
 
        Console.WriteLine("Meno databazy: {0}",
                           con.Database);

        Console.WriteLine("Instancia databazy:
                           {0}"
,con.DataSource);

        Console.WriteLine("Verzia SQL Severa:{0}",
                            con.ServerVersion);

        Console.ReadLine();
        con.Close();
        }
    }
}Príklad je podľa mňa jednoduchý, takže si zhrnieme čo je v ňom.

1. – Pripravili sme si textový reťazec, ktorý má dohodnutý formát a obsahuje všetky potrebné parametre na pristúpenie do nami vytvorenej databázy pod databázovým účtom testUsr. nA budúce si ukážeme aj ďalšie parametre.

2. Vytvorili sme inštanciu triedy SqlConnection. Parameter konštruktoru je daný string

3 – Volali sme metódu Open a pre istotu odchytili možnú vzniknutú chybu typu SqlException

4- Vypísali sme parametre spojenia a na koniec je dobré ukončiť spojenie pomocou metódy Close, aby sme neplytvali systémovými prostriedkami.


>> Elegantné vytvorenie spojenia
Pozrite si ešte raz ten príklad hore, teda jeho kód..... Čo Vám najviac bije do očí? Samozrejme, že je to priamo v kóde uvedený ConnectionString – teda parametre spojenie na DB. Bolo by asi nepraktické, zakaždým preprogramovať aplikáciu, keď sa napr. zmení umiestnenie DB servera.

C# má zjednodušené konfigurovanie aplikácií pomocou XML. Viac si o tom napíšeme v budúcnosti, keď bude kapitola o C# a XML, teraz stačí keď budete postupovať presne takto:

V menu : Project -> Add New Item ->  Application Configuration File
Meno nechajte na app.config – ten budeme aj editovať a Add.

Keď sa program skompiluje tak VS automaticky skopíruje daný súbor do adresára, kde je  EXE súbor a bude sa volať tak isto ako program + sa pridá prípona config. Napr. mojProgram.exe.config .

Upravte app.config, aby vyzeralo napr. takto:
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?>
<configuration>
      <appSettings>
            <addkey="constring"
             value="server=VALHALASQLEXPRESS;
                    database = testDb;

                    uid = testUsr; pwd = testPwd"/>
      </appSettings>
</configuration>
V programe ešte zmeňte jeden riadok.

string connectionString
       = ConfigurationSettings.AppSettings["constring"];

V konfiguračnom XML-ku vidíte, že parametre sa zadávajú ako dvojice kľúč- hodnota.

Tento jednoduchý princíp môžete využiť aj vo Vašich aplikáciách, za cenu toho, že obsah XML môže čítať ktokoľvek, kto má prístup k danému súboru.


>> Poslanie príkazu
Teraz si príklad rozšírene ešte o to, že nakoniec sa v našej databázke testDb vytvoríme tabuľku študent. Využívame pri tom triedu SqlCommand() a keďže len niečo vytvárame a nedolujeme dáta spustíme to s metódou ExecuteNonQuery()
 

Príklad # 3.2.1
using System;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

namespace SimpleDataConect
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string connectionString =
            ConfigurationSettings.AppSettings["constring"];

 
            SqlConnection con = new  
                       SqlConnection(connectionString);

            string cmdString = @"CREATE TABLE Student
                  (ID Int, Name VarChar(30))"
;

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdString,con);

            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
        }
    }
}
Či program prebehol správne sa môžete presvedčiť, keď sa priamo pozriete cez SQL Management Studio Express.
>>Čo bude nabudúce?
Začneme rozoberať triedu DataSet, ktorá je pri práci s tabuľkami úplné ideálna.

[Príklady z článku]
Jednoduché pripojenie na SQL Server
Pripojenie pomocou XML konfiguračného súboru
Vytvorenie tabuľky


[Zaujímavé odkazy zo sveta C#]
Možno, že ste už postrehli, že Microsoft vydal tretiu verziu C3 a .net.

Pre pokročilých programátorov v C#2 či 1 odporúčam tento dvoj dielny článok.

[Predchádzajúce diely]
Programujeme v jazyku C# III. Diel 1. – Príprava na ADO.NET
Programujeme v jazyku C# II. Diel 17. – Udalosti, dokončenie

Michal Čižmár
micitn@orangemail.sk

Neprehliadnite: