Disig: Aby sa elektronický podpis používal, musí byť lacný

Tlačový servis  /  08. 11. 2006, 18:28

Oblasť elektronického podpisu bude v najbližších mesiacoch naberať na dôležitosti. Vládne zámery legislatívne upraviť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy úzko súvisia aj s možnosťami využívania elektronického podpisu (známy aj ako digitálny podpis).

Certifikačná autorita Disig sa preto intenzívne zaoberá vytvorením modelu elektronického podpisu a súvisiacich certifikačných služieb, ktoré umožnia jeho „masovejšie“ rozšírenie na Slovensku.

Elektronický podpis (EP) bude dôležitým prvkom pri styku s organizáciami štátnej a verejnej správy. Na základe vyjadrenia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií približne o rok pribudne aj zákon o elektronickej verejnej správe. Jedným zo základných predpokladov pre spoľahlivé elektronické služby je vytváranie a využívanie elektronického podpisu. Okrem pomaly postupujúceho rozvoja online elektronických služieb štátnej správy, takzvaného eGovernment, a tak aj limitovaného využitia EP, je v súčasnosti jednou z hlavných prekážok na jeho aplikáciu v bežných úkonoch najmä vysoká cena.

Elektronický podpis by mal v súvislosti so zámermi vlády onedlho byť omnoho využiteľnejší. Pri administratívnom styku s úradmi bude môcť plne nahradiť tradičný vlastnoručný podpis. „Intenzívne pracujeme na tom, aby sme na trh čo najskôr priniesli najvýhodnejší variant, ktorý umožní bežné využívanie elektronického podpisu,“ hovorí Ľuboš Batěk z certifikačnej autority Disig a dopĺňa: „zameriame sa najmä na citeľné zníženie cien certifikačných služieb, ktoré s elektronickým podpisom úzko súvisia, a tak prinesieme nielen bezpečný, ale aj lacný elektronický podpis.“

Na používanie elektronického (digitálneho) podpisu v styku s úradmi a organizáciami je nevyhnutné vlastniť certifikát, ktorý zaručí, že vlastníkom digitálneho podpisu je stále jediná konkrétna osoba. Pri komunikácii s rôznymi partnermi, organizáciami, na administratívny styk so štátnou a verejnou správou je možné v súlade so zákonom o elektronickom podpise využiť rôzne druhy elektronického podpisu. Buď tzv. zaručený elektronický podpis alebo elektronický podpis. Rozdiel spočíva najmä v druhu certifikačnej autority, ktorá ho vydáva.

Neprehliadnite: