LogicaCMG: 4 z 10 bánk v eurozóne a vo Veľkej Británii sa obávajú, že nedokážu spracovať prvú platbu v rámci SEPA

Tlačový servis  /  08. 11. 2006, 18:27

Spoločnosť LogicaCMG si nechala vypracovať štúdiu o pripravenosti bánk na splnenie podmienok SEPA (Single European Payments Area). V rámci štúdie* realizovanej vo viac ako 100 najvýznamnejších bankách v eurozóne a na britských ostrovoch, sa vyjadrovali predstavitelia bánk k pripravenosti na projekt SEPA.

Podľa štúdie síce bankovníctvo začína iniciatívu SEPA vnímať, ale medzi bankovými subjektami panujú vážne obavy, či dodržia prvý termín pre splnenie podmienok SEPA, od ktorého ich delí len niečo málo viac ako rok.

Prieskum uskutočnený pre LogicaCMG spoločnosťou Coleman Parkes sa sústredí na praktické otázky, ktoré je treba vyriešiť, aby bolo možné projekt úspešne realizovať, a ďalej na prístup jednotlivých bánk k migrácii a využívaniu príležitostí, ktoré z projektu SEPA vyplynú.

Je povzbudivé, že 9 z 10 európskych bánk pociťuje potrebu testovať splnenie podmienok SEPA pred dátumom 1. január 2008 a takmer 17 percent bánk má tímovú stratégiu k plneniu záverečného termínu SEPA. Iba na 5 percentách bankových projektov sa však zúčastňuje člen najvyššieho vedenia a z toho vyplýva, že SEPA sa v mnohých organizáciách iba dostáva na stoly vrcholového manažmentu. Len dodržanie prvého termínu SEPA je ďalej hlavným cieľom 76 percent projektov a 39 percent spoločností sa obáva, že nedokáže spracovať včas prvú platbu v rámci SEPA. Plný dopad iniciatívy SEPA si ďalej neuvedomuje 50 percent respondentov, ktorým nie je jasný celkový efekt systému SEPA pre ich firmu.

V štúdii sa uvádza, že príliš veľa bánk v súčasnosti riskuje, že nebudú dobre pripravené na konečný termín v roku 2008, pričom hlavným kameňom úrazu je oneskorené testovanie. Celých 69 percent retailových bánk považuje testovanie systémov na splnenie podmienok SEPA do konca roka 2007 za veľmi dôležité, avšak len 13 percent má kompletný testovací plán a 46 percent plán ešte vôbec nezačalo vytvárať. To jasne dokazuje, že testovanie sa neprimerane odkladá, pričom väčšina bánk pripravuje začiatok testov až za pol roka. Za dôležitý krok na ceste k splneniu termínu a zaisteniu včasnej realizácie, ktorá vyhovuje podmienkam v bankovníctve, sa ďalej považuje certifikácia platobného softvéru podľa požiadaviek SEPA. Bezmála polovica všetkých retailových bánk sa zhodla na tom, že certifikácia produktov podľa podmienok SEPA je veľmi dôležitá, a ďalších 31 percent považuje tento krok za dôležitý.

Jerry Norton, riaditeľ pre stratégiu divízie Global Financial Services spoločnosti LogicaCMG, k výsledkom poznamenal: „Je zaujímavé, že stredné a menšie banky v južnej časti Európy, ktorých sa systém SEPA týka (Grécko, Španielsko, Taliansko a Portugalsko), vykazujú väčšiu mieru ľahostajnosti voči tejto problematike, ako sa očakávalo. Ako by si hovorili, že si s touto záležitosťou „niekedy v budúcnosti poradia“. Naopak banky v severnej Európe, kde sa zavádza systém SEPA, ukázali značný záujem o prieskum i samotnú problematiku a vyšlo najavo, že si lepšie uvedomujú jej dosah a problémy, ktoré sa pravdepodobne budú musieť riešiť“.

Ivana Kolářová, riaditeľka divízie Finančných služieb pre strednú a východnú Európu k tomu dodáva: „Na Slovensku, ako i v Českej republike, možno preto, že sú geograficky niekde medzi juhom a severom Európy, je i situácia okolo prípravy na SEPA niekde medzi situáciou v južnej a severnej časti Európy. Väčšina finančných inštitúcií si dobre uvedomuje, že 1. január 2008 sa rýchlo blíži a deklaruje nutnosť začať sa pripravovať, aj keď vlastné práce na príprave začali iba v niektorých málo bankách a ešte veľmi váhavo.“

*Prieskum realizovala spoločnosť Coleman Parkes, ktorá v priebehu augusta a septembra 2006 zorganizovala anketu medzi 101 retailovými bankami v celej eurozóne a Veľkej Británii. K respondentom patrili najmä riaditelia divízií platieb, výskumu a retailového bankovníctva.

Neprehliadnite: