Textový editor s exportom do PDF: Tomahawk PDF+

Július Pastierik  /  08. 11. 2006, 00:00

Nepotrebujete pre svoju prácu kompletný kancelársky balík, ale postačí vám iba jednoduchší textový editor? Potom sa skúste pozrieť na program Tomahawk PDF+, ktorý vám o.i. umožní – ako to napovedá aj jeho názov – export vytvoreného dokumentu do PDF formátu.

Mnoho používateľov nepotrebuje pre svoju prácu žiadny kompletný kancelársky balík (ako je napr. OpenOffice.org alebo Microsoft Office), ale stačí mu aj jednoduchší program, ktorý však podporuje niektoré základné možnosti formátovania textu. A práve v tejto oblasti ma zaujal predstavovaný program Tomahawk PDF+, ktorý bol do verzie 2.7.1.1. distribuovaný ako freeware pre domáce použitie a odvtedy je distribuovaný ako trial.

Tento program ma oslovil najmä preto, že jeho používateľské prostredie je preložené o.i. aj do slovenčiny, takže jeho používanie nebude robiť problém ani tým, ktorí neovládajú cudzie jazyky. Hoci sa v preklade nachádzajú drobné nedostatky (niektoré položky menu totiž nie sú preložené), určite to nie je neprekonateľná prekážka, najmä keď program umožňuje kontrolu gramatiky, čo v menších programoch tohto typu nie je až také obvyklé.

Tomahawk

Súčasťou programu síce nie sú žiadne slovníky, tieto (môže ich byť viac) si však môžeme postupne vytvoriť sami, resp. môžeme spolu s nimi používať aj štandardný windowsovský slovník CUSTOM.DIC. Žiaľ, pokiaľ omylom zadáme nejaké slovo do slovníka, v programe sa nenachádza žiadny nástroj, ako ho odtiaľ odstrániť. Na druhej strane pri práci so slovníkom musíme ešte spomenúť zaujímavú vlastnosť tohto programu – každú opravu (t.j. ak zameníme nesprávne napísané slovo za správne) si pamätá v osobitnom súbore, takže následne nám automaticky opravuje takéto preklepy.

Pozrime sa teraz bližšie na možnosti, ktoré nám tento program ponúka v oblasti formátovania textu. Nájdeme tu dnes už bežné možnosti v oblasti nastavovania písma – výber fontu, veľkosti písma a jeho rezu (obyčajné, tučné alebo kurzíva), podčiarknutie, prečiarknutie či dokonca nadčiarknutie – pochopiteľne, všetky možnosti sa môžu naraz rôzne kombinovať. K tomu musíme ešte pripočítať nastavenie ľubovoľnej farby textu alebo farby jeho pozadia.

Tomahawk

Medzi rozširujúce možnosti môžeme zaradiť automatické číslovanie či používanie odrážok – a to až do deviatich úrovní vnorenia. Program nám v tomto smere poskytuje niekoľko preddefinovaných štýlov, ktoré si však môžeme ľubovoľne upravovať a zároveň môžeme kombinovať číslovanie s odrážkami, takže v tomto smere sa naozaj nedá zahanbiť.

Pri vlastnom písaní nie sme obmedzení iba klávesnicou, ale môžeme do dokumentu vkladať aj špeciálne znaky a symboly, hypertextové odkazy, vodorovnú čiaru ako optický oddeľovač, obrázky a tabuľky. Okrem toho môžeme importovať aj celé dokumenty a to dokonca vo formáte MS Word 6.0/95 či MS Word 97.

Tomahawk

Pri obrázkoch môžeme zmeniť ich veľkosť a vzdialenosť od textu, ale každý vložený obrázok sa správa ako znak, t.j. môžeme písať text ako pred, tak aj zaň s tým, že pri písaní pred ním sa obrázok automaticky posúva. Zároveň veľkosťou obrázku je určená aj veľkosť príslušného riadku textu. Na druhej strane môžeme obrázok – rovnako ako text zviazať s hypertextovým odkazom.

V oblasti tabuliek nám tento program ponúka naozaj veľmi zaujímavé možnosti. Každá bunka sa správa ako samostatný odstavec, takže pre ňu môžeme definovať aj všetky možnosti formátovania, ktoré nájdeme pri odstavcoch. Do každej bunky môžeme vložiť to isté, čo do ľubovoľnej inej časti dokumentu, t.j. nielen text, ale aj obrázok či dokonca ďalšie tabuľky. Pravdaže, pre každú bunku môžeme nastaviť rôzne okraje a spôsob vertikálneho zarovnania textu.

Tomahawk

Pred chvíľou sme spomínali, že každá bunka v tabuľke sa správa ako odstavec. Pozrime sa teda, aké možnosti nájdeme pri ich formátovaní. Samozrejme, nájdeme tu všetky spôsoby zarovnávania textu (vľavo, vpravo, na stred a do bloku) vrátane možnosti nastavenia farby pozadia celého odstavca. Okrem toho môžeme využiť rôzne riadkovanie – to nielen bežne známe spôsoby (jednoduché, 1,5 riadku či dvojriadkové, ale aj iné ľubovoľné násobky po pol riadku). Okrem toho môžeme pri odstavci nastaviť rôzne odsadenia – odsadenie prvého riadku, ľavého a pravého okraja či odsadenie od predchádzajúceho a nasledujúceho odstavca. Pri nastavovaní týchto odsadení sa zrejme nezaobídeme bez kalkulačky, pretože sa udávajú v jednotkách zlomkov palca (96 jednotiek je jeden palec) – pozor, program tieto údaje neoznamuje.

Po odstavcoch si nakoniec musíme spomenúť aj možnosti v oblasti formátovania strán. Tieto nie sú až také bohaté, lebo nemôžeme formátovať každú stranu osobitne, to nám však pri bežných dokumentoch nevadí. Nájdeme tu nastavenie rozmerov strany vrátane jej okrajov (tieto sa našťastie zadávajú v milimetroch), môžeme zadefinovať záhlavie a zápätie a môžeme použiť aj niekoľko automatických textov (číslo strany, počet strán, aktuálny dátum alebo aktuálny čas). Pri číslovaní strany môžeme určiť jej prvú hodnotu a ďalej môžeme nastaviť, či sa záhlavie a zápätie má zobrazovať aj na prvej strane. Nakoniec môžeme pre celú stranu určiť farbu jej pozadia, resp. ako pozadie môžeme použiť aj obrázok, ktorý môžeme vložiť ako dlaždice, roztiahnuť ho na celú stranu alebo umiestniť do prostriedka strany.

Tomahawk

Vytvorené dokumenty môžeme ukladať vo viacerých súborových formátoch. Najlepší je vnútorný TMD formát (pretože vtedy máme zaručené, že nedôjde k žiadnemu skresleniu), ale pokiaľ nepoužívame tabuľky či iné špeciálne nastavenia, tam môžeme využiť aj formát RTF alebo obyčajný TXT formát. Okrem toho môžeme dokument exportovať do súborov MS Word 6.0 alebo HTML. Veľmi zaujímavá – a pre mnohých možno rozhodujúca je možnosť konverzie dokumentov do PDF formátu. Program nám aj v tomto smere poskytuje pomerne bohaté možnosti nastavenia, z ktorých spomeňme napr. ochranu heslom proti kopírovaniu, tlačeniu a pod. Pretože pri tejto konverzii môžeme pripojiť aj použité True Type fonty, nemáme vo vytvorenom PDF dokumente problémy so zobrazovaním slovenskej diakritiky.

Zdá sa, že sme už vymenovali naozaj všetky možnosti tohto programu, ale nie je to tak. Okrem už spomínaných možností môžeme tento program použiť aj ako obrázkového správcu vrátane jednoduchej možnosti úpravy či konverzie obrázkov spolu s možnosťou vytvárania obrázkových náhľadov. Ďalej tu nájdeme nástroj na konverziu preložených súborov pre nápovedu z CHM formátu do formátu HTML.

Tomahawk

A nakoniec si uveďme to najlepšie – program umožňuje extrakciu textu a obrázkov z PDF súborov, pričom extrahovaný text uloží v HTML formáte. Takéto programy sú pomerne často hľadané, pretože kopírovanie cez schránku nie je najmä pri väčších dokumentoch práve pohodlné a praktické. Práve táto možnosť možno urobí z tohto programu neoceniteľného pomocníka pre mnohých používateľov. A aby toho ešte nebolo dosť, program umožňuje otvárať súbory aj vo formáta tabuľkového procesora MS Excel.

Internet: http://www.nativewinds.montana.com/software/tomahawk.html

Download verzie 2.7.1.1 – Tomahawk.zip


Neprehliadnite: