TÚ SR reagoval na vyjadrenia prezidenta ST otvoreným listom

Redakcia Inet.sk  /  25. 10. 2006, 17:04

Ing. Juraj Michna - podpredseda TÚ SR, sa rozhodol formou otvoreného listu reagovať na vyjadrenia pána Ing. Miroslava Majoroša - predsedu predstavenstva a prezident Slovak Telekom, a.s., ktoré uviedol pre denník Hospodárske Noviny. Prinášame Vám kompletné znenie tohto otvoreného listu!

Vážený pán Majoroš,
dovoľujem si formou otvoreného listu reagovať na Vaše vyjadrenia, ktoré boli publikované v rozhovore pre denník Hospodárske noviny z 24. októbra 2006 pod názvom „Zisk sa považuje za škaredé slovo“. Som presvedčený, že znevažujúce vyjadrenia na adresu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktoré obsahuje rozhovor, by sa vôbec neobjavili, ak by ste s nami v tejto veci komunikovali a nespoliehali sa na zrejme nie celkom presné informácie od svojich podriadených. Nerád komunikujem s kýmkoľvek prostredníctvom masmédií, preferujem osobné stretnutia a vydiskutovanie si prípadných nedorozumení. Žiaľ, teraz nemám inú možnosť, a preto reagujem formou otvoreného listu.

V rozhovore ste uviedli, že mnohým rozhodnutiam TÚ SR chýba právna logika a sú nevykonateľné. Štatistiky hovoria o niečom úplne inom. V rokoch 2005 – 2006 vydal Najvyšší súd SR osem rozhodnutí o žalobách voči rozhodnutiam TÚ SR. Až v siedmych prípadoch súd žalobu zamietol a potvrdil správnosť rozhodnutia TÚ SR. Z tohto počtu štyri žaloby podala spoločnosť Slovak Telekom (ST), príp. jej dcérska spoločnosť T-Mobile. Z uvedeného jasne vyplýva, že právna logika rozhodnutiam úradu nechýba a rovnako to platí o ich vykonateľnosti.

Iná vec je, ak Vám podriadení dávajú skreslené informácie, potom do istej miery viem pochopiť Váš postoj. Dovoľujem si Vás upozorniť, že vyjadrenia spochybňujúce prácu úradu sa opakujú v mnohých stanoviskách a v opravných prostriedkoch - rozkladoch voči rozhodnutiam úradu, vrátane chýb, ktoré sa vo vyjadreniach nachádzajú. V poslednom období Vaši zamestnanci zašli až tak ďaleko, že v niektorých prípadoch ani neopravia číslo trhu alebo rozhodnutia, na ktoré reagujú, ale jednoducho staršie vyjadrenia skopírujú bez ohľadu nato, či to má právnu logiku alebo je to relevantné.

Dovoľujem si Vás, vážený pán prezident, ďalej upozorniť na rozklady spoločnosti Slovak Telekom voči rozhodnutiam TÚ SR o určení významného podniku a uložení povinností. Z osemnástich relevantných trhov je ST významným podnikom na štrnástich relevantných trhoch. TÚ SR rozhodnutím určil ST za významný podnik na dvanástich trhoch. Spoločnosť ST vo všetkých prípadoch podala rozklad a zatiaľ sa ani raz neobrátila na súd.

Vaše vyjadrenie o 160-tich zamestnancoch TÚ SR, ktorí pôsobia v krajských mestách a ich hlavnou činnosťou bola často len kontrola funkčnosti telefónnych búdok, má skutočne ďaleko od reality. Predovšetkým celkový počet zamestnancov úradu vykonávajúcich dohľad v oblasti telekomunikácií je len 37, vrátane vedúcich oddelení. V ich náplni práce sú okrem kontroly plnenia povinností pri poskytovaní univerzálnej služby, ktorú poskytuje ST, a ktorej súčasťou sú aj verejné telefónne automaty aj kontroly zamerané na dodržiavanie povinností stanovených zákonom, rozhodnutiami a opatreniami úradu, ďalej na dodržiavanie podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení na trh a pod. Teší ma, že pri danom množstve práce a pomerne nízkom počte zamestnancov, ktorí ju vykonávajú, máte pocit, že „telefónne búdky“ kontroluje niekoľkonásobne viac zamestnancov, lebo to svedčí o efektívnej práci zamestnancov úradu. Pre ilustráciu uvediem, že celkový počet zamestnancov úradu, vrátane vedenia, je len o málo vyšší, ako Vami uvádzaný počet.

Záverom si Vám dovoľujem navrhnúť, aby ste pred tým, ako začnete kritizovať prácu niekoho iného, najskôr dôsledne preverili predložené informácie, vyhnete sa tak nechceným prekvapeniam.

S pozdravom

Ing. Juraj Michňa
podpredseda úradu

Neprehliadnite: