Ocenenia IT OSOBNOST, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2006 boli udelené

Tlačový servis  /  04. 10. 2006, 19:33

Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 28. 9. 2006 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2006. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už šiesty rok. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 80 osobností, firiem a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia. O nomináciách a víťazoch rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (Hospodárske noviny), Ondrej Macko (PC REVUE), Martin Valášek (Trend), Ján Šebo (CTF), a Martin Drobný (INFOWARE). „Nominácie boli veľmi silné a vyvážené, rozhodnúť o víťazoch bolo veľmi ťažké“, uviedol Martin Drobný, predseda komisie. Ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roku 2006 boli udelené 28. septembra 2006 na slávnostnom večere IT GALA.

IT OSOBNOSŤOU roka 2006 sa stal pán František Jakab - koordinátor sieťového akademického programu NetAcad pre SR. Pán Jakab mal už od roku 1999 kľúčový podiel na vybudovaní a koordinácii funkčnej siete 52 centier na slovenských univerzitách a stredných školách v rámci programu NetAcad. Založil a vedie uznávané špecializované výskumno-pedagogické pracovisko – Laboratórium počítačových sietí na Katedre počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach. Má za sebou bohatú prednáškovú činnosť na významných konferenciách, seminároch a sympóziách. Vydal viacero knižných publikácií a skrípt venovaných problematike IT, podieľal sa na príprave a koordinácii viacerých úspešných medzinárodných konferencií. Koordinoval cely rad medzinárodných inovatívnych projektov v rámci programu Leonardo da Vinci.

IT FIRMOU roka 2006 sa stala spoločnosť ESET, spol. s r.o. V rámci exportných aktivít, vývozu produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty spoločnosť ESET, spol. s r.o. distribuuje bezpečnostné riešenia z rodiny NOD32 do viac ako 100 krajín sveta. Za tieto riešenia spoločnosť získala množstvo ocenení od nezávislých zahraničných autorít, počítačových magazínov a umiestnila sa na popredných priečkach prestížneho rebríčku spoločnosti Deloitte Touche najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v Európe, blízkom východe a v Afrike. Spoločnosť Eset má pravidelnú publikačná činnosť, investuje do rozvoja firmy, školenia a vzdelávania zamestnancov a spolupracuje aj s akademickou sférou.

Ocenenie IT PROJEKT roka 2006 získala spoločnosť SOFTEC s projektom informačného systému ISOP. Cieľom toho projektu bolo nahradiť technologicky zastaranú aplikáciu (MS-DOS) na podporu agend výplaty sociálnych dávok IS založeným na moderných technológiách s lepšou podporou pracovných postupov a vyšším stupňom bezpečnosti. Hlavným prínosom nasadenia systému ISOP na úrovni úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je zjednotenie pracovných postupov na odboroch sociálnych vecí, nakoľko systém ISOP podporuje unifikovaný postup krokov od zaevidovania žiadosti o dávku, cez posúdenie nároku až po výplatu dávky poberateľovi. Navyše dôkladnou evidenciou žiadostí a doplnkových dokladov sa referentom zlepšil prehľad o klientovi, žiadajúcom o jednu z dávok. Údaje sú kontrolované v súlade s platnou legislatívou už pri vstupe žiadostí, čo významne zvyšuje kvalitu evidovaných údajov.

Neprehliadnite: