Protimonopolný úrad potvrdil pokutu pre Slovak Telecom vo výške 80 mil. Sk

Peter Polakovič  /  03. 10. 2006, 11:29

ada Protimonopolného úradu SR (PMÚ) potvrdila rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorý udelil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) pokutu vo výške 80 mil. Sk. ozhodnutie úradu zo 14. decembra minulého roka sa týkalo zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou ST, ktorého sa spoločnosť dopustila pri predložení cenovej ponuky v rámci výberového konania na riešenie integrovanej komunikačnej platformy pre Ľudovú banku uskutočneného od júna do septembra 2004. Informovala o tom hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová.

Spoločnosť ST, a.s. v tomto prípade vystupuje ako vertikálne integrovaná spoločnosť, ktorá je vlastníkom účastníckych vedení. Prostredníctvom vedení ST prenajíma okruhy, ktoré sú nevyhnutným vstupom pre ostatných konkurentov a zároveň pôsobí spolu s ďalšími konkurentmi aj ako poskytovateľ služieb virtuálnej privátnej siete koncovým užívateľom.

Na vertikálne prepojených trhoch môže dochádzať k takým praktikám v oblasti cien, ktoré sú zneužitím dominantného postavenia, tzv. margin squeeze - stláčaním marže.

Podľa PMÚ bol rozdiel medzi maloobchodnou cenou pre klienta a veľkoobchodnou cenou pri prenájme okruhov pre konkurentov spoločnosti Slovak Telekom síce kladný, avšak nebol dostatočný nato, aby pokryl náklady špecifické na produkt. V prípade, ak by ST musel interne platiť veľkoobchodnú cenu, ktorá tvorila jeho náklad, jeho celkové náklady by boli vyššie ako cena, za ktorú poskytuje služby, čo by viedlo k strate.

Neprehliadnite: