Nominácie na ocenenie IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roka 2006

Tlačový servis  /  06. 09. 2006, 11:01

Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roka pokračuje už šiesty rok. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 70 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností a piatich firiem bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2006. Výsledky budú vyhlásené 28. septembra 2006 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2006 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

František Jakab (koordinátor sieťového akademického programu NetAcad pre SR),
Jozef Klein, (CEO a predseda predstavenstva Asseco Slovakia, a.s.),
Miroslav Majoroš, (predseda predstavenstva a prezident Slovak Telekom, a.s.),
Vladimír Šikura (generálny riaditeľ Soitron, a.s.),
Jozef Šovčík (generálny riaditeľ Visicom, s.r.o.)


V kategórii IT FIRMA roka 2006 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):

Asseco Slovakia, a.s.
Eset, s.r.o.
Siemens PSE, s.r.o.
Soitron, a.s.
Tempest, a.s.


O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (Hospodárske noviny), Ondrej Macko (PC REVUE), Martin Valášek (Trend), Ján Šebo (CTF), a Martin Drobný (INFOWARE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti.

V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi či verejnoprospešné projekty. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2005, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. „Nominácie sú tohto roku veľmi silné a vyvážené, rozhodnúť o víťazoch bude veľmi ťažké“, uviedol Martin Drobný, predseda komisie.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roku 2006 budú udelené 28. septembra 2006 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú ITAS, PC REVUE a INFOWARE.

Neprehliadnite: