Kapsch BusinessCom je Microsoft Gold Certified Partner

Tlačový servis  /  18. 07. 2006, 10:22

Kapsch BusinessCom s certifikátom Microsoft Gold Certified Partner ďalej rozvíja svoju rozrastajúcu sa oblasť IT riešení a služieb. Spoločnosť sa tým so svojimi siedmimi certifikovanými obchodnými miestami v Rakúsku a pobočkami na Slovensku, v Čechách a Poľsku nachádza na najvyššom stupni v programe Microsoft Partner Program.

Dali sme si za cieľ stať sa v priebehu najbližších piatich rokov v Rakúsku kľúčovým hráčom v oblasti IT riešení“, vysvetľuje Martin Hell, vedúci Business Solutions IT. „O dosiahnutie tohto cieľa sa usilujeme prostredníctvom nového strategického usporiadania Kapsch BusinessCom. Z tohto dôvodu sme sériou strategických akvizícií vybudovali naše obsiahle ponukové portfólio. Súčasne rozširujeme naše rozsiahle portfólio kompetencií cieleným budovaním know-how, ako napríklad v rámci certifikácie Microsoft Gold Partner.“

Pre Gold certifikáciu nestačí aby partneri Microsoftu uskutočnili rozsiahle personálne školenia a certifikácie, vyžaduje si to i preukázanie zákazníkmi overených odborných referencií. Partneri Microsoft Gold Certified Partner sa nachádzajú na najvyššom stupni v programe Microsoft Partner Program a majú prístup k rozsiahlemu balíku zdrojov a podpory. Toto im napomáha pri budovaní vedúcej pozície na trhu. Partneri Gold Certified Partner úzko spolupracujú s Microsoftom a zúčastňujú sa okrem iného na spoločne iniciovaných projektoch.


Na mieru šitá systémová integrácia v celom Rakúsku

Pri týchto projektoch je pre Kapsch BusinessCom stredobodom pozornosti na mieru šité riešenie: kabeláž, sieťový systém so svojimi servermi a používateľmi a takisto pamäťové systémy, celá oblasť bezpečnosti alebo internet a intranet sa spájajú do end-to-end riešení, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám zákazníkov. Kapsch BusinessCom môže pritom na základe svojich skúseností ponúkať globálne riešenia, ktoré zahŕňajú všetky systémy. Cieľ, nízke náklady pri čo možno najväčšom úžitku, môže Kapsch BusinessCom ako systémový integrátor nezávislý na dodávateľoch optimálne realizovať vďaka medzinárodným partnerom a dodávateľom. Certifikácie ako tá od Microsoftu a status HP Preferred Partner, ktorý Kapsch dosiahol koncom minulého roku, ručia za kvalitu, ktorú dokáže Kapsch poskytovať v oblasti  IT.

Neprehliadnite: