Coface prichádza s novým analytickým modelom pre spoločnosti

Tlačový servis  /  18. 07. 2006, 10:21

Coface Central Europe vyvinula nový hodnotiaci model pre spoločnosti v strednej a východnej Európe - @rating score. Tento analytický proces ponúka štatistickú pravdepodobnosť výpadku spoločnosti počas nasledujúcich 12 mesiacov a hodnotí súvisiace riziko na stupnici od 1 do 10.

Model je prispôsobený tak, aby bral do úvahy osobité charakteristiky každej krajiny. Kombinuje mäkké a tvrdé fakty, a taktiež rozlišuje medzi malými / strednými a veľkými spoločnosťami. Prognostická sila výsledného hodnotenia je trikrát väčšia ako pri použití štandardných vyhodnocovacích modelov. Pri vývoji tohto procesu, experti zo spoločnosti Coface zahrnuli všetky požiadavky Basel II do štatistickej kalkulácie. Spočiatku budú využívať @rating score zákazníci v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Plánované je rozšírenie do ďalších krajín.

@rating score - podrobne
Viac ako 15 rokov je Coface Cenral Europe číslom 1 v oblasti obchodných informácií v 13 krajinách strednej a východnej Európy a skúsenosti, ktoré medzičasom získala, boli kľúčovým faktorom pre vývoj @rating score. Od svojho založenia spoločnosť Coface Central Europe postupne rozširovala svoju rozsiahlu databázu, ktorá teraz obsahuje informácie o 7.3 milióna spoločností. Veľkosť informačnej databázy a predovšetkým počet rizikových faktorov a detailná znalosť jednotlivých krajín, na čom je @rating score založené, sú základom pre túto novú službu.

Vyššia garancia prostredníctvom presnejšej kalkulácie
Coface Cenral Europe sa vďaka tomuto analytickému modelu stala priekopníkom v regióne, čo ju dostáva do jedinečnej pozície v porovnaní s dobre známymi medzinárodnými informačnými kanceláriami. “Tento nový extrémne presný indikátor poskytne zákazníkom ešte lepšie zhodnotenie rizika a predstavuje rozhodujúcu výhodu pre všetkých exportérov v strednej a východnej Európe“, vyjadrila sa Martina Dobringer, predsedkyňa predstavenstva Coface Austria a Coface Central Europe. „Je to jedinečný model hodnotenia rizika, ktorý je v súlade s najnovšími trendmi v risk manažmente a zároveň umožňuje pohľad do budúcnosti jednotlivých podnikateľských subjektov“, dodáva Peter Meier, riaditeľ spoločnosti Coface Slovakia.

Neprehliadnite: