Dočkáme sa tretieho mobilného operátora?

Michal Feik  /  17. 07. 2006, 00:00

Slovensko čaká v poradí už štvrtý pokus o pridelenie licencie pre tretieho mobilného operátora. Či bude úspešný a v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu konkurencie, to si netrúfnu odhadnúť zrejme ani fanatickí pamätníci predchádzajúcich výberových konaní. Prvé tri pokusy totiž skôr pripomínali zle zrežírovanú a miestami až personálne neobsadenú komédiu.

Traja záujemcovia

Dňa 31. mája 2006 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo výzvu na predkladanie ponúk, ktorou sa začalo výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. Do stanoveného termínu, teda do 14.7. 2006 do 13,30 hod. ponuku predložili na Telekomunikačný úrad traja záujemcovia.

Mená záujemcov úrad zverejní až po zasadnutí výberovej komisie. Predložené ponuky vyhodnotí deväťčlenná výberová komisia a určí poradie uchádzačov. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.

V pondelok 17. júna v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevezme od TÚ SR neotvorené ponuky a začne posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. TÚ SR po prvom zasadnutí výberovej komisie zverejní menný zoznam záujemcov o povolenie. Ako sa uvádza v informácií Telekomunikačného úradu: „účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu úrad v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa piatich kritérií stanovených vo výzve. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví.“

Príprave podmienok prechádzala verejná diskusia k podmienkam vstupu tretieho mobilného operátora na trh, ktorú v polovici marca 2006 otvoril TÚ SR na základe záujmu zo zahraničia o vstup na trh. Verejnú diskusiu už v minulosti TÚ SR aj regulačné úrady v ďalších štátoch využili pri príprave výberových konaní.

Medzi kritériami dominuje posilnenie konkurencie

Kritérií, ktoré musia splniť žiadatelia o pridelenie licencie, je spolu päť. Práve od nich bude záležať, koľkí žiadatelia postúpia ďalej a naopak, ktorí z nich budú vyradení. Výberová komisia v súlade s § 32 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách určí poradie účastníkov výberového konania podľa nasledujúcich kritérií:

1. prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií
2. pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb
3. skúsenosti účastníka s poskytovaním elektronických komunikačných služieb – mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS
4. rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných blokoch podľa tejto výzvy
5. ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov

Pritom minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvenčných kanálov je 100 miliónov slovenských korún.

Udeľovanie licencií na pokračovanie

Prvé výberové konanie na prevádzkovanie siete GSM siaha až do roku 1996, kedy licenciu dostali dve spoločnosti EuroTel a Globtel. Svoju komerčnú prevádzku otvoril Globtel 15. januára 1997 a EuroTel o mesiac neskôr. Vtedy sa počet zákazníkov rátal ešte iba na pár tisíc. S cieľom posilniť konkurenciu boli vypísané ďalšie dva tendre: v roku 1998 a 1999. Zdá sa však, že konkurencia je na Slovensku pojem, ktorý každému hovorí niečo iné. Nech je to akokoľvek, výsledok tzv. Palackovho výberového konania bolo len posilnenie postavenia existujúcich dvoch mobilných operátorov. Novú frekvenciu 1800 MHz pridelil TÚ SR EuroTelu a Globtelu, keď zaplatili po 10 miliónov dolárov. Tretí tender v roku 2002 vyhrala spoločnosť Profinet, tá ale nesplatila splátku 1,5 miliardy a tak o licenciu prišla. Pojem tretí mobilný operátor sa pre používateľov mobilných telefónov na Slovensku stal medzitým akýmsi zaklínadlom, od ktorého si všetci sľubujú nižšie ceny volaní a SMS správ. Niečo ako Oskar v susednej Českej republike. Treba si ale uvedomiť, že štvrtý tender sa uskutočňuje za situácie, kedy je trh už takmer nasýtený. Súčasní operátori ovládajú so svojimi piatimi miliónmi zákazníkov 85% trhu. Pritom vybudovanie infraštruktúry a pokrytie územia Slovenska signálom môže trvať tak dlhý čas, že v čase spustenia prevádzky možno už definitívne nebude priestor pre tretieho. A to ešte výberová komisia ani neotvorila obálky s ponukami.

Viac o tendri

• Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií, resp. frekvenčných blokov z frekvenčných pásiem GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a FS 29 GHz na dobu 20 rokov.
• Frekvencie sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete GSM, UMTS a FS 29 GHz a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb.
• Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvenčných kanálov je 100 miliónov slovenských korún.

Ďalšie informácie

Výzva na predloženie ponúk
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/gsm-umts.html

Výberové konanie - 3. GSM/UMTS operátor
http://www.teleoff.gov.sk/sk/FAQ/gsm-umts.html

Neprehliadnite: