Spoločnosť Kapsch preberá slovenský Getronics

Tlačový servis  /  12. 07. 2006, 10:43

Spoločnosti Getronics a Kapsch, medzinárodná spoločnosť podnikajúca v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, zverejnili dohodu, že Kapsch prevezme všetky obchodné aktivity firmy Getronics na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku.

Prevzatie slovenskej pobočky Getronics je súčasťou dohody medzi Kapsch Group a Getronics NV. V SR sa akvizícia realizuje prevodom 100-percentného obchodného podielu v spoločnosti Getronics (Slovenská republika), s. r. o. na spoločnosť Kapsch. Rozhodnutie o predaji je výsledkom dôkladnej strategickej revízie obchodných aktivít Getronics v druhej polovici roku 2005. Dôvodom predaja bolo rozhodnutie Getronics stiahnuť sa z tzv. malých trhov, korporátne definovaných. Začiatkom tohto roku začal Getronics v spolupráci s KPMG Corporate Finance hľadať vhodného obchodného partnera. Kapsch bol vybraný vďaka svojmu vynikajúcemu menu a veľkému obchodnému potenciálu vyplývajúcemu z dohody.

„Prostredníctvom akvizície slovenskej pobočky Getronics si Kapsch výrazne posilňuje svoje pôsobenie na slovenskom trhu ICT. Pre zákazníkov tak vzniká silný, dôveryhodný a profesionálny partner s celoplošným pokrytím,“ dodáva generálna riaditeľka firmy Kapsch, Dipl. Ökon. Andrea Mögling.

Tento krok rozširuje portfólio služieb, ktoré spoločnosť Kapsch na slovenskom trhu ponúka, a zároveň posilňuje technologickú základňu, ktorá v konečnom dôsledku umožní poskytnúť slovenským zákazníkom komplexnú sadu služieb na profesionálnej úrovni. Vďaka tomuto rozhodnutiu bude môcť firma Kapsch rozvinúť pôsobenie na ICT trhu a rozšíriť vysokú kvalitu svojich ICT služieb s pomocou vysokokvalifikovaných zamestnancov Getronics. Getronics bude môcť posilniť a rozšíriť svoje hlavné podnikateľské aktivity na celom svete a pokračovať v poskytovaní profesionálneho servisu klientom na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku.

„Po rozhodnutí spoločnosti Getronics opustiť malé trhy sa slovenská pobočka aktívne pustila do výberu nového partnera, ktorý by prevzal jej aktivity, a zároveň išlo o obojstranne výhodné partnerstvo. Som veľmi rád, že sa všetko podarilo podľa očakávania. Getronics ponúka svoje skúsenosti, know how a špičkové služby, vďaka ktorým môže Kapsch rozšíriť svoje pôsobenie. Sme na najlepšej ceste dosiahnuť synergiu vo všetkých operáciách," dodal generálny riaditeľ Getronics s.r.o. pre SR a ČR, Ing. Pavel Habarta.

Neprehliadnite: