ITAS: Všetky politické strany zároveň podporujú vstup tretieho mobilného operátora na slovenský trh.

Tlačový servis  /  10. 05. 2006, 10:27

Počas predvolebného okrúhleho stola, ktorý zorganizovala IT Asociácia Slovenska, sa predstavitelia politických strán SDKU, ANO, SF, SMK, KDH zhodli na tom, že v ďalšom volebnom období budú podporovať doprivatizáciu zvyšného podielu štátu v Slovak Telekome. SMER naopak nesúhlasí s privatizáciou strategických podnikov, za ktorý považuje aj Slovak Telekom. Podľa Jána Mikolaja „Slovenská národná strana pripúšťa doprivatizáciu, ale až po tom, ako štát presadí, aby sa Slovak Telekom liberalizoval“.

Všetky politické strany sa zhodli na tom, že slovenskému telekomunikačnému trhu by pomohol vstup tretieho telekomunikačného operátora. Ako uviedol minister za SMK, László Gyurovsky; „Vláda za posledných osem rokov v oblasti liberalizácie telekomunikačného prostredia urobila menej, ako bolo potrebné“. Žiadna z politických strán súčasne nepodporuje vytvorenie ďalšieho operátora z existujúcej infraštruktúry štátom ovládaných podnikov. Ako uviedol Július Brocka z KDH: „Štát by nemal podnikať“.

V budúcnosti žiadna politická strana neplánuje pokračovať v dotovaní internetu dlhodobo. SDKÚ a ANO však podporujú efekt dotácie v projekte Internet pre vzdelanie na zníženie cien vysokorýchlostného internetu. SDKÚ prípadné pokračovanie dotácií podmieňuje projektu vyhodnotením jeho úspešnosti. Branislav Opaterný zo Slobodného fóra oponuje: „Dotácie nikdy neznížili ceny“. L.Gyurovszky kritizoval existenciu projektu Internet pre vzdelanie slovami: „Nebolo to rozhodnutie vlády a SMK zásadne takéto projekty nepodporuje“ a J.Brocka dodáva, že “Vláda by sa nemala starať o penetráciu ale o užitočný obsah na internete”. Jaroslav Baška uviedol, že: “Smer podporuje dotácie v oblastiach, ktoré nie sú zaujímavé pre komerčné subjekty“ a prirovnal zavádzanie internetu ku elektrifikácií domácností a dodal, že “Všetci občania by mali mať právo na prístup k internetu“.

Žiadna z politických strán nepredpokladá v novom volebnom období zriadenie samostatného ministerstva informatizácie. Všetci sa však zhodujú na tom, že súčasná pozícia a kompetencie splnomocnenca vlády pre informatizáciu sú nedostatočné, bude ich treba posilniť a eliminovať rezortizmus. Ako uviedol Ivan Štefanec: “SDKÚ navrhuje zriadenie podpredsedu vlády pre znalostnú ekonomiku”, s čím súhlasí aj KDH a SNS.

Čo sa týka financovania informatizácie, konkrétne predstavy zverejnili SMK, ANO a SDKÚ. L.Gyurovszky uviedol, že pre nasledujúce volebné obdobie predpokladá celkové výdavky vo výške 25-30 mld. Sk, B.Brestenská vo výške 20 mld. Sk. I.Štefanec zdôraznil, že: “SDKÚ bude presadzovať do roku 2013 alokovať z Eurofondov na prioritu informatizácie 10% z celkových zdrojov“, čo je zhruba 1 mld. EUR.

Predstavitelia všetkých politických strán uviedli, že školský systém nereflektuje potreby praxe. B.Brestenská dodáva, že: “Celé školstvo od základného, cez stredné až po vysoké musí prejsť zásadnou reformou, hlavne obsahovou“.

Z ďalších názorov stojí za zmienku, že Smer bude presadzovať návrh zákona o offsetoch, kde pri veľkých štátnych zákazkach bude požadovať od dodávateľov kompenzačné obchody resp. investície. SDKÚ a ANO považujú za reálnu kompletnú elektronizáciu všetkých služieb verejnej správy ako aj internej komunikácie v štátnej správe do roku 2010. Ako uviedol B.Opaterný: “Slobodné fórum považuje využívanie možností info-komunikačných technológií za významný nástroj na zníženie výdavkov na verejnú správu, aj keď nie hneď v prvom roku”. B.Opaterný taktiež prezentoval názor, že by mala začať diskusia o úplnom zrušení dane z príjmu pre právnické osoby.
Predvolebnej diskusie sa zúčastnili: László Gyurovszky (SMK), Beáta Brestenská (ANO), Jaroslav Baška (SMER), Július Brocka (KDH), Ján Mikolaj (SNS), Branislav Opaterný (SF), Ivan Štefanec (SDKU), ako aj Miroslav Kukučka, splnomocnenec vlády pre informatizáciu. Pozvaní boli aj predstavitelia ĽS HZDS a KSS.

Kompletný zvukový záznam z diskusie bude k dispozícií na www.itas.sk koncom tohto týždňa.

Zdroj: oficiálna tlačová správa

Neprehliadnite: