Informatizácia spoločnosti sa zrejme stane jedným z hlavných cieľov novej vlády

Tlačový servis  /  10. 05. 2006, 10:25

Informatizácia spoločnosti sa pravdepodobne stane jedným z hlavných cieľov budúcej vlády. Vyplýva to z vyhlásení a programov, ktoré prezentovali predstavitelia politických strán počas včerajšieho okrúhleho stola. Predvolebný okrúhly stôl na tému informatizácia - cesta k znalostnej ekonomike zorganizovala v utorok v Bratislave IT Asociácia Slovenska (ITAS).

"Na rozdiel od vyhlásení spred štyroch rokov sa politici zhodli na tom, že informatizácia spoločnosti je potrebná a strany ju podporujú," zhodnotil výsledky včerajšieho stretnutia splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka. Dodal však, že programy jednotlivých strán sú rôznorodé a ponúkajú niekoľko možností, ako by mala informatizácia prebehnúť.

Strana SMER - Sociálna demokracia vidí súčasné problémy informatizácie predovšetkým v chýbajúcom politickom konsenze, ktorý by určil budúce smerovanie Slovenska. Nedostatkom sú nejasne stanovené kompetencie a zodpovednosť za informatizáciu. Na jej financovanie chce SMER vynaložiť asi 1 miliardu EUR z fondov EÚ v priebehu rokov 2007 až 2013.

Podľa Lászlóa Gyurovskeho z SMK by informatizácia spoločnosti mala byť nástrojom na dosiahnutie cieľov a nie cieľom samotným. Preto by informatizácia mala smerovať k tomu, aby sa zefektívnila činnosť verejnej správy a zjednodušil prístup občanov k informáciám. Ďalej by sa podľa SMK mal štát zamerať na liberalizáciu a odstránenie prekážok v oblasti informačných technológií a v neposlednom rade aj na vzdelávanie. Cieľom bude zlepšiť informačnú gramotnosť a zaviesť celoživotné vzdelávanie. SMK chce na informatizáciu v rokoch 2007 až 2013 vynaložiť asi 20 až 35 miliárd Sk.

SNS sa domnieva, že v súčasnosti informatizácii spoločnosti škodí predovšetkým nedostatočne liberalizovaný trh, chýbajúci tretí mobilný operátor a nedostatočné prostriedky na vedu a výskum. Ak by sa SNS dostala do vlády, snažila by sa presadiť, aby bola funkcia splnomocnenca pre informatizáciu na úrovni podpredsedu vlády a aby mal aj príslušné kompetencie. Okrem toho sa chce SNS zamerať na reformu vzdelávania na základných a stredných školách, konkrétnejšie stanovovať plány pre informatizáciu a zodpovednosti za ňu a umožniť vstup tretieho mobilného operátora.

SDKÚ chce pokračovať v informatizácii spoločnosti ako doteraz. Zámerom bude zachovanie a pokračovanie štrukturálnych reforiem, ako aj vládneho programu Minerva. Medzi úlohy, ktoré čakajú na budúcu vládu, zaradil Ivan Štefanec zavádzanie eGovernmentu, liberalizáciu trhu a zefektívnenie štátnej správy práve prostredníctvom informatizácie. Informatizácia by mala priniesť aj transparentnosť, čiže aj zníženie korupcie. Na financovanie chce SDKÚ vyčleniť asi 10 % z fondov EÚ, teda asi 1 miliardu EUR v rokoch 2007 až 2013.

Podľa Júliusa Brocku z KDH je situácia lepšia ako pred štyrmi rokmi. Informatizácia spoločnosti by okrem jej technologického smeru mala viesť aj k hodnotám. KDH chce prostredníctvom informačných technológií znížiť byrokraciu vo verejnej správe a zlepšiť súdnictvo, boj proti kriminalite a vzdelávanie.

Beáta Brestenská z ANO upozornila, že na informatizáciu sa už vynaložilo množstvo peňazí, ale časť z nich bola minutá neefektívne. Podľa programu ANO by mala informatizáciu sprevádzať aj osveta, pretože obsah bez používateľov je zbytočný. Cieľom ANO je budovať informačnú spoločnosť založenú na službách. Na tento účel je v najbližšom volebnom období ochotná vynaložiť asi 20 miliárd Sk.

Branislav Opaterný zo SF sa domnieva, že informatizácia by nemala byť vnímaná ako cieľ, ale ako prostriedok, ktorý povedie k zvýšeniu transparentnosti. Za ďalšie výhody informatizácie označil Opaterny aj úspory, ktoré vzniknú vo verejnej správe. Budúca vláda by sa podľa neho mala zamerať predovšetkým na tvorbu obsahu na internete. To vyvolá záujem o služby a vytvorí informačnú spoločnosť.

Predstavitelia politických strán sa zhodli, že do SR by mal prísť tretí mobilný operátor. Predaj zvyšného podielu spoločnosti Slovak Telecom presadzujú všetky strany okrem SMER-u.

Okrem spomenutých politických strán dostali pozvánku na diskusiu za okrúhlym stolom aj Komunistická strana Slovenska (KSS) a Hnutie za demokratické Slovensko - ľudová strana (HZDS-ĽS). Ich zástupcovia však na stretnutie neprišli.

Zdroj: TASR

Neprehliadnite: