Netreba vedieť HTML, stačí XHTML a rozdiely medzi nimi

Peter Druska  /  03. 05. 2006, 00:00

Za tieto myšlienky ma niektorí z vás asi udupú k prašnej zemi. Čo už, život je taký. Myslím si, že pri akejkoľvek tvorbe webových stránok netreba vedieť HTML. Podľa mňa stačí vedieť už len XHTML a rozdiely medzi týmito jazykmi.

Prečo si myslím, že HTML už netreba vedieť

Pretože prichádza XHTML. Znie to asi trochu bulvárne, ale podložím to empirickými faktami.

Existujú dva dôležité „smery“ pri tvorbe webových stránok. Prvý je prerábanie už existujúcich webových stránok, druhým je tvorba úplne novej webovej prezentácie. Podrobne sa pozriem teda na obidve strany tvorby webu. Začnem tou kratšou.

Tvorba úplne novej webovej prezentácie

Tu nie je o čom, takmer, debatovať. Tvorca, ktorý stránku postaví v jazyku XHTML sa už nemusí zapodievať s jej neskorším prerábaním, o ktorom tu rozprávame. Stačí už len dopĺňať a povedzme, že mierne upravovať. Stačí vedieť naozaj len hypertetxový značkovací jazyk XHTML.

Prerábanie už existujúcich webových stránok

Tu si myslím, že netreba panikáriť, ak sa tvorca stretne so stránkou napísanou v niektorom z jazykov HTML. Existujú dve možnosti, s ktorými sa môže stretnúť, keď nahliadne dnu do stránok – do kódu.

1. – stránka je napísaná v rámoch

Je jedno, aký hypertextový jazyk sa použije, stránku treba prerobiť úplne od základov. Preto stačí vedieť už „len“ XHTML jazyk. Také webové stránky vyžadujú podrobnú analýzu výstupu v prehliadači a pochopenie, o čom majú byť. Kompletne sa vymaže starý kód stránok a začne sa nanovo.

2. – stránka, ktorá nie je v rámoch

Ak chce autor urobiť úplne novú stránku, platí to isté, ako pri stránkach v rámoch. Ak chce vnútro stránky ponechať, nastupuje spomínané jadro problému, kde začínajú diskusie o tom, či treba vedieť najprv HTML, až potom XHTML, alebo či stačí poznať už len XHTML a nič viac.

Podľa mňa stačí poznať už len XHTML a čosi navyše – rozdiely medzi danými jazykmi. Tých rozdielov nie je veľa. Kamošovi ich stačilo vysvetliť v priebehu desiatich minút, a dnes píše už len v jazyku XHTML. A to, čo bolo v jazyku HTML dovolené a je teraz zakázané v XHTML odpadáva. Pretože ak vidím neukončenú párovú značku, pochopím to ako nesprávne a tú ukončovaciu značku tam jednoducho dopíšem. Alebo ak vidím „nesprávne“ napísaný atribút s jeho hodnotou, opravím ho podľa XHTML. Samozrejme na starom HTML sa nič nezmení, pretože tam je to dovolené aj tak, aj tak.

Ak chcem stránku ponechať v jazyku HTML, stačí vedieť ešte to, aký je rozdiel medzi nepárovými značkami.

Zhrňme to

Myslím si, že stačí poznať už len hypertextový značkovací jazyk XHTML a rozdielnosti s jazykom HTML, ktoré sú (okrem iných):

  • každá párová značka sa ukončuje: <p> .. </p>,
  • každý atribút má hodnotu, ktorá je navyše uzavrtetá v apostrofoch/úvodzovkách: selected="selected",
  • a každá nepárová značka sa končí súznačím medzera, lomítko: < />. Teda napríklad <hr />.

Poznaním histórie sa ale nič zlé nedeje. Je to len na dobro veci a uľahčuje to prácu.

Neprehliadnite: