Akcionári Slovak Telekomu odsúhlasili užší výber uchádzačov o Rádiokomunikácie

Tlačový servis  /  01. 05. 2006, 00:00

Akcionári spoločnosti Slovak Telekom odsúhlasili na návrh poradcu, spoločnosti Wood & Co., užší zoznam piatich uchádzačov o kúpu Rádiokomunikácií, o.z.

Ako už Slovak Telekom v minulosti informoval, v procese predaja svojho odštepného závodu priamo oslovil 23 potenciálnych uchádzačov, pričom 9 subjektov, medzi ktorými prevládali zahraniční strategickí investori, prejavilo svoj záujem v podobe predbežnej ponuky.

Spoločnosť Wood & Co. tieto ponuky vyhodnotila na základe vopred jasne definovaných kritérií. Medzi tieto kritéria patrili napr. finančná sila uchádzača, potenciál ďalšej spolupráce so Slovak Telekomom, alebo minimalizácia rizika, aby uchádzač bol aj poskytovateľom obsahu (napr. médiom).

Vybratí uchádzači od 2. mája dostanú prístup ku tzv. data roomom a budú mocť vykonať v Rádiokomunikáciách hĺbkový audit (due dilligence). Slovak Telekom predpokladá, že aj na základe takto získaných informácií, uchádzači predložia svoje záväzné ponuky najskôr v druhej polovici júna.

Vzhľadom na atraktivitu predaja Rádiokomunikiácií, ako aj nevyhnutnú diskrétnosť v ďalšom procese predaja, sa Slovak Telekom rozhodol mená uchádzačov v užšom výbere nezverejniť.

Zdroj: oficiálna tlačová správa

Neprehliadnite: