MySQL Forge sa nachádza v prvej fáze

Filip Valašek  /  28. 04. 2006, 19:27

MySQL Forge má cieľ stať sa komunitným serverom pre vývojárov a používateľov tohto databázového systému. Momentálne sa projekt tohto portálu nachádza v prvej fáze.

Celkovo má projekt tri naplánované fázy a teraz sa hľadajú ľudia, ktorí by boli ochotní vytvárať obsah.

Momentálne sú vytvorené už sekcie MySQL Forge Wiki, projekty využívajúce databázu MySQL a tiež drobné rady od používateľov MySQL. V budúcnosti by mala pribudnúť napríklad integrácia s rozhraním db4free.net, ale aj kopec iných služieb.

Zdroj
forge.mysql.com/

Neprehliadnite: