Blší trh freeware programov 12/2006

Július Pastierik  /  01. 05. 2006, 00:00

„Hra“ na schovávanie – taká je téma dvanásteho blšieho trhu. A aby toho nebolo málo, tak pridáme niečo aj pre milovníkov PDF súborov.

Camouflage

Už sa vám stalo, že ste potrebovali ukryť nejaký súbor? Potom vyskúšajte program Camouflage, ktorý dokáže ukrývať jeden súbor do druhého. Jeho použitie je jednoduché – po nainštalovaní sa program integruje do štandardného kontextového menu operačného systému Windows, takže stačí, ak na súbore, resp. po označení aj na viacerých súboroch, ktoré chceme ukryť stlačíme pravé tlačidlo myši. Následne nás program prevedie niekoľkými krokmi, kde si postupne vyberieme súbor, do ktorého chceme ukryť vybrané súbory, nastavíme výstupný súbor (nesmie sa zhodovať so žiadnym z používaných súborov) a po prípadnom zadaní a potvrdení hesla sa prevedie vlastné schovanie.

Camouflage

Pochopiteľne, program má aj druhú možnosť – vybranie skrytých súborov. Táto možnosť sa nachádza tak isto v štandardnom kontextovom menu, takže stačí na príslušnom súbore kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať si túto voľbu. Program nám ponúkne zoznam ukrytých súborov a po výbere tých, ktoré chceme vybrať ich obnoví v zadanom adresári.

Internet: camouflage.unfiction.com

Steganographic encoder/decoder

SteganographicAj druhý program, ktorý si dnes predstavujeme, je určený na schovávanie súborov. Tento, na rozdiel od svojho kolegu, dokáže súbory ukryť neviditeľne, t.j. nezmení sa veľkosť „nosného“ súboru. Na tento účel nedokáže, pochopiteľne, využiť akýkoľvek súbor, ale iba obrázky vo formáte BMP, pretože pri tomto procese využíva nevyužité (voľné) miesto, ktoré sa v BMP súboroch nachádza. Na druhej strane sme obmedzení touto kapacitou, takže nedokážeme ukryť ľubovoľne veľké súbory. Program po otvorení príslušného BMP súboru automaticky zistí voľné miesto a v prípade, že sú v ňom ukryté nejaké súbory, aj ich zoznam. Neustále máme k dispozícii všetky ponuky práce, t.j. pridávanie, odoberanie alebo extrahovanie skrytých súborov.

Internet: ufosworkshop.wz.cz

A-PDF Number

Máte vytvorený PDF súbor a potrebujete očíslovať niektoré (alebo aj všetky) strany? Potom ich skúste pridať pomocou program A-PDF Number. Program umožňuje nastaviť rozsah strán, ktoré sa majú očíslovať s tým, že zároveň môžeme nastaviť počiatočnú hodnotu číslovania. Okrem toho môžeme nastaviť spôsob číslovania (arabské alebo rímske číslice), umiestnenie (vľavo, na stred alebo vpravo) a farbu textu. Pred číslice môžeme pridať ako prefix ľubovoľný text.

Internet:
a-pdf.com

A-PDF Number

Neprehliadnite: