Oracle Database 10g Release 2 v priamom porovnaní

Tlačový servis  /  21. 04. 2006, 13:29

Porovnávacia nákladová štúdia spoločnosti Edison Group preukázala, že Oracle Database 10g Release 2 má podstatne jednoduchšiu správu ako Microsoft SQL Server 2005, prináša vyššiu produktivitu správcu databázy a finančnú úsporu.

Edison Group, analytická a poradenská firma, ktorá poskytuje odborné informácie o konkurenčných technologických produktoch a trhu, uskutočnila náročné testovanie administratívnych funkcií riešení Oracle Database 10g Release 2 a Microsoft SQL Server 2005. Na základe sledovania pracovných krokov a doby potrebnej pre typické úlohy správy databázy prišla k záveru, že podniky používajúce Oracle Database 10g Release 2 namiesto riešenia Microsoft SQL Server 2005 získavajú nasledujúce výhody:
  • 38percentnú úsporu času, ktorý správcovia databáz potrebujú pre typické administratívne úlohy,
  • menšiu komplikovanosť, ktorú dokladá o 30 percent nižší počet krokov potrebných k uskutočneniu rovnakých administratívnych úloh,
  • odhadovanú ročnú úsporu až 31 664 dolárov na jedného správcu databázy, ktorá vyplýva zo zvýšenej produktivity.
„Vyspelými funkciami pre správu databáz, ktoré poskytujú ohromnú finančnú úsporu, Oracle Database 10g Release 2 opäť zvyšuje latku,“ povedal Barry Cohen, technický riaditeľ Edison Group.  „Dnešní manažéri IT, ktorí majú za úlohu maximalizovať využitie prostriedkov, určite ocenia nižšie pracovné vyťaženia správcov databáz.“

Oracle Database 10g Release 2 v porovnaní s databázou Microsoftu poskytuje podstatne lepšie nástroje pre diagnostiku a ladenie výkonu a tiež vynikajúce prostriedky pre zálohovanie a obnovenie dát.  Najmä Oracle Automatic Database Diagnostic Monitor a SQL Tuning Advisor vyčnievajú ako funkcie pre správu výkonu, ktoré rozhodujúcou mierou zaručujú náskok databázy Oracle. Oracle Database 10g Release 2 vyžaduje na rovnakú sadu úloh ladenie databázy o 74 percenta menej času ako Microsoft SQL Server 2005 a vykonanie týchto úloh je v nej o 38 percent menej komplikované. Automatické funkcie Oracle Database 10g Release 2 pre správu zálohovania a nápravu ľudských chýb majú pred funkciami zálohovania a obnovenia Microsoftu jednoznačnú prevahu v časovej náročnosti i nižšej komplikovanosti. Časová náročnosť a komplikovanosť podobných úloh zálohovania a obnovenia je v databáze Oracle o 62 a 67 percent nižší. Ďalej výskumníci uvádzali lepšiu automatizáciu a použiteľnosť nástroja Oracle Enterprise Manager oproti nástroju SQL Server Management Studio ako jeden z kľúčových faktorov výhodnosti Oracle Database 10g Release 2 pre zvládanie každodenných administratívnych úloh.

„Neustále sa sústreďujeme na zvyšovanie škálovateľnosti, spravovateľnosti a jednoduchosti ovládania a snažíme sa prinášať podstatné funkcie, ktoré organizácie od Oracle očakávajú,“ povedal Richard Sarwal, viceprezident spoločnosti Oracle pre výkon a spravovateľnosť serverov. „Dostupnosť kvalitných funkcií pre diagnostiku, ladenie, zálohovanie a obnovenie umožňuje správcom databáz ľahko a proaktívne zisťovať výkonové prekážky, takže sa môžu sústrediť na zložitejšie a dôležitejšie postupy.“
 
Úplné výsledky štúdie Comparative Management Cost Study: Oracle 10g Release 2 and Microsoft SQL Server 2005 agentúry Edison Group sú k dispozícii na adrese:

http://www.oracle.com/database/docs/edison10gr2vsss20051.pdf

Zdroj: oficiálna tlačová správa

Neprehliadnite: