LogicaCMG prispieva k znižovaniu nákladov vesmírnych výskumných misií

Tlačový servis  /  20. 03. 2006, 20:00

LogicaCMG oznámila dva ďalšie významné úspechy v sektore výskumu vesmíru. Európska agentúra pre výskum vesmíru (ESA – European Space Agency) zverila firme LogicaCMG vývoj systému na riadenie misií satelitu Aeolus, ktorého úlohou je mapovať vzdušné prúdenie. Zároveň LogicaCMG dokončila vývoj novej generácie softvéru pre pozemné riadenie najväčšieho európskeho satelitu XMM-Newton, ktorý podstatne zníži náklady na jeho prevádzku.

Ako už skôr uviedol technický riaditeľ ESA Gaele Winter, znižovanie nákladov je kľúčovým faktorom pre to, aby vesmírne výskumné misie získali ďalšiu podporu. Preto sa ESA rozhodla pre vývoj opakovateľne použitých komponentov pozemných riadiacich systémov, ktoré môžu byť použité v prípade najrôznejších kozmických programov. V prípade satelitu XMM-Newton vedie modernizácia systému tiež k výraznému zníženiu nákladov na údržbu.

„Podľa môjho názoru odviedla spoločnosť LogicaCMG vynikajúcu a úspešnú prácu. Stalo sa tak okrem iného aj vďaka spolupráci s našimi ľuďmi, ktorí všetci ako jeden tím dokázali svojou tvrdou prácou dodať vysokú kvalitu. Upgradovaný bol nielen kontrolný systém misie, ktorý stráži satelit, ale tiež monitorovanie vedeckých nákladov a výroba zariadení, ktoré kontrolujú vedecké výstupy, ako sú napr. röntgenové obrázky. Pri tomto úspešnom upgrade sa nám podarilo demonštrovať, že systém SCOS-2000 je tiež vysoko výkonný ako zariadenie, monitorujúce náklady na misiu,“ prehlásil Fred Jansen, šéf misie XMM-Newton.

O misii Aeolus

Základnym cieľom misie ADM-Aeolus je ďalšie rozširovanie našich znalostí zemskej atmosféry a klimatických systémov. Monitorovaním a zaznamenávaním počasia v rôznych častiach sveta ADM-Aeolus umožní vedcom budovať komplexné modely nášho životného prostredia, ktoré môžu byť použité na predpovedanie budúcich klimatických zmien na Zemi. Keďže tieto prognózy budú použité v rámci systému Numerical Weather Prediction na spresňovanie predpovedí počasia, budú už čoskoro užitočné. Misia ADM-Aeolus vylepší naše znalosti o všetkých druhoch klimatických javov, od globálneho otepľovania až k následkom znečisťovania životného prostredia. ADM-Aeolus bude lietať na pomerne nízkej obežnej dráhe, synchrónnej so Slnkom, vo výške 400 km a vždy bude na zatienenej strane Zeme. Vietor bude meraný v 90stupňovom uhle k hlavnej dráhe satelitu na nočnej strane Zeme.

Neprehliadnite: