Cisco Systems a Microsoft: spoločné riešenia pre efektívnejšiu komunikáciu

Tlačový servis  /  20. 03. 2006, 19:55

Cisco a Microsoft spolupracujú na produktoch, ktoré zlepšia komunikáciu firiem prebiehajúcu v reálnom čase. Nové riešenia založené na otvorených štandardoch ponúkajú efektívnejšiu komunikáciu.

Spoločnosti Cisco Systems a Microsoft na konferencii VoiceCon 2006 oznámili, že pripravujú riešenia, ktoré zlepšia možnosti firiem pri komunikácii v reálnom čase. Umožní to integrácia balíkov Microsoft Office Communicator 2005, resp. Microsoft Office Live Communications Server 2005 s novou komunikačnou platformou Cisco Unified Communications System. Spolupráca týchto produktov je možná vďaka tomu, že sú založené na protokole SIP (Session Initiation Protocol).

Cisco a Microsoft sa dohodli, že vytvoria jednotné prostredie, cez ktoré bude možné riadiť internetové telefónne hovory. Štandard SIP, ktorý je podporovaný aj spoločnosťou Cisco, je predpokladom k tomu, že firemní zákazníci si budú môcť vybudovať také riešenia, ktoré budú flexibilne reagovať na ich obchodné potreby. K tomu je nevyhnutná spolupráca aplikačných balíkov Microsoft Office Live Communications Server a Microsoft Office Communicator s nedávno ohláseným systémom Cisco Unified CallManager.

„Naši spoloční zákazníci považujú súčinnosť riešení od oboch firiem za kľúčový prvok pre zvyšovanie produktivity pracovníkov pracujúcich v oblasti znalostí,” povedal Barry O'Sullivan, viceprezident a generálny manažér pobočky IP Communications Business Unit spoločnosti Cisco. „Spoločná angažovanosť v poskytovaní jednotného, štandardného a prenositeľného protokolu v našich riešeniach pomáha zákazníkom vyťažiť viac z investícií, ktoré vkladajú do komunikačných technológií.“

„Ponúkame softvérovo koncipovanú komunikáciu, ktorá umožní ľuďom, tímom a organizáciám hovoriť spolu jednoducho a efektívne. Zároveň im umožní súčasne využívať rôzne siete, aplikácie a zariadenia,“ povedal Zig Serafin, generálny manažér skupiny Unified Communications Group spoločnosti Microsoft. „To, že naše riešenia Live Communications Server a Office Communicator sa budú vedieť dorozumieť s aplikáciami Cisco Systems, bude viesť k efektívnejšej komunikácii našich spoločných zákazníkov.“

Nové komunikačné riešenie umožní:

- jednoduchým kliknutím myšou uskutočniť hovor a prenášať hovory z programu Office Communicator – používatelia už nebudú musieť plniť funkciu „ľudského“ sprostredkovateľa pri komunikácii

- začať alebo odpovedať na telefónny hovor z prostredia programu Office Communicator a vybrať si, či sa hovor uskutoční z počítača alebo stolového telefónu

- zistiť priamo z aplikácie Office Communicator, či je používateľ programu Cisco Unified IP Phone prítomný – používatelia tak získajú informácie o dostupnosti svojich spolupracovníkov

- transparentne prepínať medzi spustenými inštanciami okamžitých odkazov a hlasových hovorov v programe Office Communicator.

„Integrácia vlastností telefónov do stolových osobných počítačov môže dramaticky zlepšiť spoluprácu a produktivitu,“ povedal šéf skupiny pre technológie Ettienne Reinecke zo spoločnosti Dimension Data. Dimension Data poskytuje IT riešenia a služby a je partnerom Cisco Systems v USA. „Riešenie umožní zamestnancom okamžite spolupracovať v reálnom čase spolu s možnosťou výberu najefektívnejšieho spôsobu komunikácie.“ Je založené na priemyselných štandardoch SIP a SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions), čiže protokole pre okamžité odkazy a rozšírené zisťovanie prítomnosti.

Cisco a Microsoft potvrdili, že budú pokračovať v spolupráci pri zvyšovaní interoperability založenej na týchto štandardoch. Pripravované riešenie, ktoré by malo byť dostupné v auguste 2006, potvrdzuje záujem oboch spoločností poskytovať najlepšie riešenia bez kompromisov.

Zdroj: oficiálna tlačová správa

Neprehliadnite: