Upravujeme si dom a okolie I. - Sadovnícka projekce

Július Pastierik  /  24. 03. 2006, 00:00

Idete rekonštruovať dvor či záhradu a potrebujete si urobiť pracovný návrh? Skúste použiť český program Sadovnícka projekce, ktorý v obmedzenej (demo) verzii môžete používať zadarmo.

Ešte stále nemáme dokončené okolie nášho domu a preto som na internete začal zháňať vhodné programy, pomocou ktorých by sme si s manželkou aspoň zviditeľnili naše predstavy a plány. Žiaľ, v tomto smere je freeware programov ako šafránu a preto ma potešilo, že existuje aspoň zaujímavá demo verzia profesionálneho programu Sadovnícka projekce, ktorá je pre moje účely viac než postačujúca.

Sadovni projekce

Predstavovaný program môžeme s kľudom považovať za špeciálny CAD systém s 3D možnosťou zobrazenia. Pri vlastnom návrhu pracujeme s databázou preddefinovaných prvkov, ktoré sú rozdelené do viacerých skupín – rastliny, stavby (domy) a záhradné stavby (altánok, pergola,…), ozdobné prvky (fontána, bazén), prvky detského ihriska (kolotoč, hojdačka, pieskovisko,…), ploty a stienky, doplnky (odpadkový kôš, lampa, lavička, kameň), chodníky, spevnené plochy, schody, mostíky, potoky a jazierka. K tomu môžeme do projektu priradiť aj inžinierske siete, ktoré síce nevidíme, ale napríklad pri výkopových prácach musíme na ne pamätať. Okrem toho máme k dispozícii aj kótovanie a merítko, severku či popisné pole. Pretože počet vložených objektov je v demonštračnej verzii obmedzený na 30, tieto možnosti programu zrejme nebudeme používať. Okrem už vymenovaných možností môžeme navyše vymodelovať aj terén, čo spolu s možnosťou zobrazovania tieňa v rôznych časových úsekoch umocňuje 3D zobrazenie. V rámci tohto zobrazenia môžeme projekt ľubovoľne nakláňať, otáčať, približovať a premiestňovať, takže si môžeme návrh pozrieť naozaj zo všetkých strán.

Sadovnicka projekce

Ako už naznačuje názov programu, najväčšie možnosti nájdeme v oblasti rastlín. Demonštračná verzia ich má k dispozícii iba 33, ale tento počet si môžeme rozšíriť o vlastné. V databáze rastlín môžeme zadávať naozaj veľké množstvo údajov (ktoré ocenia najmä profesionáli), ako sú o. i. podmienky na stanovište, odolnosť rastliny voči emisiám, soli, možnosť použitia ako solitéru, v skupinovej výsadbe a pod. K rastlinám môžeme priradiť aj ich fotografiu. Pre obyčajné použitie nám však budú postačovať aj základné údaje, ako je ich výška a šírka v určitom veku, tvar, farba listov, kvetov a koruny a pod.

Sadovnicka projekce

Vlastná práca je veľmi pohodlná – po výbere a nastavení parametrov objektu ho priamo jednoduchým ťahom myši premiestňujeme, meníme jeho rozmery, tvarujeme a otáčame ho. Hoci je ich počet v demonštračnej verzii obmedzený, neznamená to, že by boli obmedzené možnosti ich tvarovania, takže napr. celý dom aj s následne zadanými oknami a dverami je vlastne jeden objekt a podobne môžeme urobiť aj chodníky (ak sú spojené), súvislú výsadbu rastlín a pod. Každý objekt môžeme kedykoľvek ľubovoľne upraviť a nastaviť, takže sa s programom nemusíme obávať pracovať a experimentovať.

Sadovnicka projekce

Doterajším krátkym predstavením sme, pochopiteľne, nevymenovali všetky možnosti, ktoré nám tento vynikajúci program ponúka, pre bežné zoznámenie to však postačuje. Na záver iba upozornime, že demonštračná verzia neumožňuje vytvorený projekt vytlačiť alebo exportovať ako obrázok, na druhej strane ho však môžeme uložiť vo formáte DXF (AutoCAD), takže ho môžeme následne otvoriť napr. v programe OpenOffice. org.

Internet: http://www.zas-me.cz/projekce/

Neprehliadnite: