Vyššie rýchlosti a väčšie objemy dát od Slovak Telecomu

Tlačový servis  /  16. 02. 2006, 14:16

So zmenou korporátnej identity prináša spoločnosť Slovak Telecom prvé pozitíva v oblasti internetových služieb. Od 1. marca 2006 spoločnosť zvýši rýchlosť vysokorýchlostného pripojenia do internetu cez programy služby ST DSL.

Okrem toho zvýši aj rýchlosť prenosu dát smerom k užívateľovi (download) i od užívateľa (upload) časovo a dátovo neobmedzených programoch ST Online DSL. Ďalšou novinkou je zvýšenie objemov predplatených dát pri dátových programoch. To všetko za rovnaké ceny pre všetkých zákazníkov. Pri nezmenenej cene takto môžu zákazníci zažiť viac zábavy.


Zvýšenie rýchlosti downloadu v službách ST DSL

Ešte v marci 2005 Slovak Telecom priniesol dvojnásobné zvýšenie rýchlosti prenosu dát smerom k užívateľovi (download) pri všetkých službách ST DSL a pri všetkých existujúcich flat rate programoch ST Online DSL. Následne v októbri 2005 zvýšil rýchlosti prenosu dát smerom od užívateľa (upload).
Od 1. marca Slovak Telecom pripravil ďalšie zvýšenie rýchlostí prístupov ST DSL (ST DSL doma, ST DSL 1000, ST DSL 1500 a ST DSL 2000). Podrobnejší prehľad zmeny rýchlostí ST DSL programov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Zmena rýchlosti ST DSL programov pred a po 1.3.2006.
Do 1.3.2006
Program
ST DSL doma
ST DSL 1000
ST DSL 1500
ST DSL 2000
Cena
399 Sk
699 Sk
1 099 Sk
1 799 Sk
Rýchlosť(kbps)
512/128
1024/256
1536/384
2048/384

Od 1.3.2006
Program
DSL doma
DSL 1500
DSL 2000
DSL 2500
Cena
399 Sk
699 Sk
1 099 Sk
1 799 Sk
Rýchlosť(kbps)
1024/256
1536/256
2048/384
2560/384


Zvýšenie rýchlostí flatových programov ST Online DSL

Zvýšenie rýchlostí sa týka aj zákazníkov časovo a dátovo neobmedzených programov ST Online DSL (ST DSL FLAT Home, FLAT 1000 basic, FLAT 1000 standard a program DSL Entry). Podrobnejší prehľad zmien rýchlostí flatových programov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.


Zmena v download aj upload rýchlosti časovo i dátovo neobmedzených (flat) ST Online DSL programov pred a po 1.3.2006.
Do 1.3.2006
Program
DSL FLAT Home
DSL Flat 1000 basic
DSL FLAT 1000 standard
DSL Entry
Cena
490 Sk
890 Sk
1 490 Sk
249 Sk
Rýchlosť(kbps)
512/128
1024/128
1024/256
512/128

Od 1.3.2006
Program
DSL FLAT Home
DSL Flat 1500 basic
DSL FLAT 1500 standard
DSL Entry
Cena
490 Sk
890 Sk
1 490 Sk
249 Sk
Rýchlosť(kbps)
1024/256
1536/256
1536/256
1024/256


Vyšší objem dát za nezmenenú cenu

Od 1. marca 2006 Slovak Telecom prinesie aj zmeny objemov predplatených dát v datových programoch. Všetci zákazníci s programami ST Online DSL DATA 1000, DATA 3500 a DATA 8000 získajú automaticky bezplatne zvýšenie súčasných objemov dát (pri DATA 1000 až dvojnásobné). V programoch ST Online DSL DATA 15000 a DATA 40000 bude znížená cena za každý MB prenesený nad objem predplatených dát. Detailnejšie informácie o zmenách sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

Zmena objemov dát pri ST Online DSL programoch s predplateným objemom dát (datové programy) pred a po 1.3.2006.
Do 1.3.2006 Program DATA 200 DATA 600 DATA 1000 DATA 3500 DATA 8000 DATA 15000 DATA 40000
Predplatený objem dát 200 600 1000 3500 8000 15000 40000
Rýchlosť(kbps) 512 kb/s – 2 Mb/s
Cena 99 Sk 188 Sk 390 Sk 790 Sk 1 290 Sk 2 390 Sk 3 890 Sk
Cena (MB nad objem predplatených dát 0,90 Sk 0,60 Sk 0,40 Sk 0,30 Sk 0,20 Sk 0,15 Sk 0,11 Sk


Od 1.3.2006 Program DATA 200 DATA 600 DATA 2000 DATA 5000 DATA 10000 DATA 15000 DATA 40000
Predplatený objem dát 200 600 2000 5000 10000 15000 40000
Rýchlosť(kbps) 1 – 2,5 Mb/s
Cena 99 Sk 188 Sk 390 Sk 790 Sk 1 290 Sk 2 390 Sk 3 890 Sk
Cena (MB nad objem predplatených dát 0,90 Sk 0,60 Sk 0,40 Sk 0,30 Sk 0,20 Sk 0,11 Sk 0,09 Sk

Neprehliadnite: