Microsoft vyvracia obvinenia Európskej komisie

Tlačový servis  /  16. 02. 2006, 11:39

Reakcia spoločnosti Microsoft na obvinenia vznesené Európskou komisiou poskytuje jasné dôkazy o tom, že Microsoft plne dodržiava mandát týkajúci sa technickej dokumentácie. Reakcia tiež dokumentuje, ako Európska komisia ignorovala dôkazy a odopierala riadny proces.

Spoločnosť Microsoft plne dodržiava požiadavky na technickú dokumentáciu, ktoré jej plynú z rozhodnutia Európskej komisie z roku 2004, pričom komisia v snahe čo najrýchlejšie napadnúť dodržiavanie požiadaviek spoločnosťou ignoruje rozhodujúce dôkazy. Uvádza sa to vo formálnej reakcii, ktorú dnes poskytla spoločnosť Microsoft.

Stovky zamestnancov a zmluvných partnerov spoločnosti Microsoft pracovali viac ako 30 000 hodín na vytvorení vyše 12 000 strán podrobných technických dokumentov, na ktoré dnes možno získať licenciu. Spoločnosť Microsoft navyše ponúkla držiteľom licencie 500 hodín technickej podpory a sprístupnila na základe referenčnej licencie svoj zdrojový kód týkajúci sa všetkých relevantných technológií,“ uviedla spoločnosť vo svojej reakcii zverejnenej v stredu.

Spoločnosť tiež predložila Európskej komisii dve nezávislé odborné správy, ktoré vypracovali profesori pôsobiaci v oblasti softvérového systémového inžinierstva, ktorí skúmali technickú dokumentáciu vytvorenú spoločnosťou Microsoft.

Dospeli sme k záveru, že informácie týkajúce sa interoperability, tak ako boli poskytnuté spoločnosťou Microsoft, spĺňajú normy pre danú oblasť, najmä v prípade takého komplexného okruhu pôsobnosti. Veríme, že spoločnosť poskytla úplné a presné informácie v rozsahu, v akom je to primerane možné, vrátane protokolov, závislostí a implicitných poznatkov,“ konštatuje 49-stranová správa, ktorej autormi sú piati profesori počítačovej vedy zo Spojeného kráľovstva a Nemecka.

Reakcia spoločnosti tiež dokumentuje, ako Európska komisia mnohými spôsobmi ignorovala kľúčové informácie a odoprela spoločnosti Microsoft riadny proces, v ktorom by sa mohla brániť.

Európska komisia čakala dlhé mesiace, kým oznámila spoločnosti Microsoft, že podľa jej názoru je nevyhnutné vykonať zmeny v technických dokumentoch a následne poskytla spoločnosti len pár týždňov na uskutočnenie rozsiahlych revízií,“ uvádza sa v reakcii spoločnosti Microsoft.

Reakcia spoločnosti Microsoft jasne ukazuje, že Európska komisia vôbec nepreverila vyčerpávajúcu dokumentáciu, ktorú spoločnosť predložila v riadnom termíne.

"Pred tým, ako Európska komisia 21. decembra 2005 zverejnila svoje Prehlásenie o námietkach, sa ani ona ani jej experti neobťažovali prečítať si najnovšiu verziu dokumentov, ktoré spoločnosť Microsoft sprístupnila 15. decembra 2005,“ uvádza sa v reakcii spoločnosti.

Reakcia tiež podobne dokazuje, že Európska komisia opakovane odmietla jasne definovať svoje požiadavky a obavy, a to aj napriek opakovaným žiadostiam a ústretovosti zo strany spoločnosti Microsoft.

Neprehliadnite: